สงสัยตรงไหนถามได้เลย!
ทีมปัญญาวิชาการการันตีตอบทุกคำถาม ใน 24 ชม.
ถาม PANYACHAT

ลืมรหัสผ่าน

ใช้คูปองโค้ด
รับส่วนลดทันที 500 บาท เมื่อกรอกโค้ด "PANYASOCIETY500"
เคมี ม. 5 เทอม 1 วิเคราะห์เก่ง แก้โจทย์เป็น เห็นเป็นภาพ โดยอาจารย์นัท
ณัฏฐพล อิสรเสรีรักษ์ (อ.นัท)
ป.ตรี-เอกจุฬาฯ (รางวัลดร.แถบ นีละนิธิ)
สิ่งที่จะได้รับหลังจากสมัครเรียน
เอกสารการเรียนส่งให้ถึงบ้าน
เรียนได้ไม่จำกัดชั่วโมง
เรียนได้ 12 เดือน (จากวันที่ชำระเงิน)
 63 lectures เวลา 13 ชั่วโมง
ดูสารบัญ ดูวิดีโอตัวอย่าง
฿5,000
฿1,690
สมัครเรียน
เคมี ม. 5 เทอม 1 วิเคราะห์เก่ง แก้โจทย์เป็น เห็นเป็นภาพ โดยอาจารย์นัท
Last Updated 24 กุมภาพันธ์ 2023, 15:47
63 lectures • 13 hours
ณัฏฐพล อิสรเสรีรักษ์ (อ.นัท)
ป.ตรี-เอกจุฬาฯ (รางวัลดร.แถบ นีละนิธิ)
สมัครเรียน
฿5,000
฿1,690
สิ่งที่จะได้รับหลังจากสมัครเรียน
เอกสารการเรียนส่งให้ถึงบ้าน
เรียนได้ไม่จำกัดชั่วโมง
เรียนได้ 12 เดือน (จากวันที่ชำระเงิน)
 63 lectures เวลา 13 ชั่วโมง
รายละเอียดคอร์ส

คอร์ส เคมี ม. 5 เทอม 1 วิเคราะห์เก่ง แก้โจทย์เป็น เห็นเป็นภาพ โดยอาจารย์นัท

คอร์สนี้ จะมีทั้งส่วนที่เป็นเนื้อหาและการคำนวณ ซึ่งน้องๆ หลายคน อาจจะรู้สึกว่ามันยาก แต่ครูนัทจะใช้วิธีการสอนที่จะพาน้องๆทุกคน ให้ใช้ทักษะการคิดวิเคราะห์ ในการทำความเข้าใจเนื้อหาแต่ละส่วน รวมถึงอธิบายวิธีการคำนวณอย่างละเอียด ไม่เน้นท่องจำเนื้อหา ทำให้น้องๆรู้สึกว่าวิชาเคมีไม่ใช่วิชาที่เรียนยากและไม่น่าเบื่อเลย โดยเนื้อหาในคอร์สนี้ ครอบคลุมเรื่อง แก๊สและสมบัติของแก๊ส การแพร่ผ่านของแก๊ส อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี กลไกการเกิดปฏิกิริยาเคมี ปัจจัยที่ส่งผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี สมดุลเคมี ค่าคงที่สมดุล การเปลี่ยนภาวะสมดุล การคำนวณเรื่องสมดุลเคมี โดยแต่ละส่วนของเนื้อหา จะมีแบบฝึกหัดให้ทำ เพื่อช่วยให้น้องๆ เข้าใจในบทเรียนที่เพิ่งเรียนไปได้ดียิ่งขึ้น และเมื่อศึกษาบทเรียนจบลงไปในแต่ละหัวข้อย่อย ครูนัทก็ยังมีแบบทดสอบย่อย เพื่อให้น้องๆ ได้ทดสอบความเข้าใจของตัวเองในบทเรียนเป็นช่วงๆ พร้อมกับวิเคราะห์และเฉลยละเอียดในทุกข้อ รวมทั้งสอดแทรกเทคนิคการคำนวณที่น่าสนใจมากมาย ซึ่งจะทำให้น้องๆทุกคนมีความมั่นใจได้ว่า เราได้เรียนรู้และ เข้าใจได้มากขึ้น

อาจารย์ผู้สอน

อ.นัท หรือ ดร.ณัฏฐพล อิสรเสรีรักษ์ เป็นอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญในการสอนวิชาเคมีในระดับมัธยมศึกษา อ.นัท มีประสบการณ์การสอนวิชาเคมีมากว่า 10 ปี อ.นัทจบการศึกษาระดับปริญญาตรี โท เอกจากคณะวิทยาศาสตร์จุฬาฯ โดยยังได้รับรางวัลผลการเรียนดีเด่นของ ดร.แถบ นีละนิธิ อีกด้วย ปัจจุบัน อ.นัทเป็นอาจารย์พิเศษและวิทยากรรับเชิญหลายสถาบัน

บทเรียนทั้งหมด
ปัญญาใส่ใจผู้เรียน
บทที่ 1 แก๊ส
บทนำและทฤษฎีจลน์ของแก๊ส
18 นาที
กฎของบอยส์
17 นาที
กฎของชาร์ล
20 นาที
กฎของเกย์ลุสแซก
9 นาที
กฎรวมแก๊ส
12 นาที
แบบฝึกหัดเรื่องกฎของแก๊ส (ข้อ 1-4)
12 นาที
แบบฝึกหัดเรื่องกฎของแก๊ส (ข้อ 5-9)
10 นาที
แบบฝึกหัดเรื่องกฎของแก๊ส (ข้อ 10-14)
18 นาที
กฎของแก๊สสมบูรณ์
13 นาที
แบบฝึกหัดเรื่องกฎของแก๊สสมบูรณ์ (ข้อ 1-2)
13 นาที
แบบฝึกหัดเรื่องกฎของแก๊สสมบูรณ์ (ข้อ 3-8)
17 นาที
ทฤษฎีจลน์ในการอธิบายแก๊ส-การแพร่ผ่านของแก๊ส
13 นาที
แบบฝึกหัดเรื่องการแพร่ของแก๊ส
11 นาที
ทบทวนเรื่องแก๊ส ตอนที่ 1
9 นาที
ทบทวนเรื่องแก๊ส ตอนที่ 2
14 นาที
ข้อสอบท้ายบทแก๊สและสมบัติของแก๊ส (ข้อ1-8)
14 นาที
ข้อสอบท้ายบทแก๊สและสมบัติของแก๊ส (ข้อ 9-18)
13 นาที
ข้อสอบท้ายบทแก๊สและสมบัติของแก๊ส (ข้อ 19-25)
7 นาที
บทที่ 2 อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
ความหมายของอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
16 นาที
การคำนวณอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
15 นาที
ตัวอย่างที่ 1 การหาอัตราการเกิดปฎิกิริยาเคมี
13 นาที
ตัวอย่างที่ 2 และประเภทของการเกิดปฎิกิริยาเคมี
12 นาที
แบบทดสอบเรื่องอัตราการเกิดปฎิกิริยาเคมี 1 (ข้อ1-4)
15 นาที
แบบทดสอบเรื่องอัตราการเกิดปฎิกิริยาเคมี 2 (ข้อ5-6)
16 นาที
แบบทดสอบเรื่องอัตราการเกิดปฎิกิริยาเคมี 3 (ข้อ7-9)
10 นาที
แบบทดสอบเรื่องอัตราการเกิดปฎิกิริยาเคมี 4 (ข้อ10-12)
10 นาที
แบบทดสอบเรื่องอัตราการเกิดปฎิกิริยาเคมี 5 (ข้อ13-14)
5 นาที
แนวคิดเกี่ยวกับการเกิดปฏิกิริยาเคมี
13 นาที
บทเรียนเรื่องพลังงานก่อกัมมันต์
9 นาที
บทเรียนเรื่องกลไกของปฏิกิริยา
16 นาที
แบบทดสอบ ชุด 2 ตอนที่ 1 (ข้อ 1-8)
11 นาที
แบบทดสอบ ชุด 2 ตอนที่ 2 (ข้อ 9-16)
12 นาที
บทเรียนเรื่องกฎอัตราและค่าคงที่ของอัตรา ตอนที่ 1
12 นาที
แบบทดสอบ ชุด 3 ตอนที่ 1 (ข้อ 1-6)
13 นาที
แบบทดสอบ ชุด 3 ตอนที่ 2 (ข้อ 7-10)
9 นาที
ปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
10 นาที
แบบทดสอบ ชุด 4 ตอนที่ 1 (ข้อ 1-10)
7 นาที
แบบทดสอบ ชุด 4 ตอนที่ 2 (ข้อ 11-16)
5 นาที
บทที่ 3 สมดุลเคมี
ภาวะสมดุล
6 นาที
แบบทดสอบ ชุด 5 ตอนที่ 1 (ข้อ 1-7)
14 นาที
แบบทดสอบ ชุด 5 ตอนที่ 2 (ข้อ 8-15)
18 นาที
ค่าคงที่ของสมดุล
7 นาที
ความสัมพันธ์ของค่าคงที่สมดุล
13 นาที
แบบฝึกหัด (ข้อ1-4)
10 นาที
แบบฝึกหัด (ข้อ5-8)
11 นาที
แบบฝึกหัด (ข้อ9-12)
11 นาที
แบบทดสอบ ชุด 6 ตอนที่ 1 (ข้อ 1-7)
17 นาที
แบบทดสอบ ชุด 6 ตอนที่ 2 (ข้อ 8-15)
25 นาที
การเปลี่ยนภาวะสมดุล
13 นาที
แบบทดสอบ ชุด 7 ตอนที่ 1 (ข้อ 1-7)
15 นาที
แบบทดสอบ ชุด 7 ตอนที่ 2 (ข้อ 8-15)
18 นาที
การใช้หลักของเลอ ชา เตอลิเยร์ในอุตสาหกรรม
5 นาที
ทดลองเรียน ฟรี !!! เคมี ม.5 เทอม 1
Preview
ทดลองเรียน บทนำ
2 นาที
Preview
ทดลองเรียน กฎของบอยส์
17 นาที
Preview
ทดลองเรียน กฎของชาร์ล
19 นาที
Preview
ทดลองเรียน กฎของเกย์ลุสแซก
9 นาที
Preview
ทดลองเรียน ข้อสอบท้ายบทแก๊สและสมบัติของแก๊ส
5 นาที
Preview
ทดลองเรียน แนวคิดเกี่ยวกับการเกิดปฏิกิริยาเคมี
13 นาที
Preview
ทดลองเรียน บทเรียนเรื่องพลังงานก่อกัมมันต์
9 นาที
Preview
ทดลองเรียน แบบทดสอบ ชุด 2 ตอนที่ 2
5 นาที
Preview
ทดลองเรียน ค่าคงที่ของสมดุล
7 นาที
Preview
ทดลองเรียน ความสัมพันธ์ของค่าคงที่สมดุล
13 นาที
Preview
ทดลองเรียน แบบทดสอบ ชุด 6 ตอนที่ 1
8 นาที
Preview

สร้างบัญชี
เป็นสมาชิกอยู่แล้ว? เข้าสู่ระบบ

ลงทะเบียน
คอร์ส
ทีมสอน
บทความ
FAQ
รีวิวคอร์สออนไลน์
เกี่ยวกับเรา

ติดต่อเรา

Email: contact@panyasociety.com
LINE: @panyasociety
Tel: 082-986-9510

COPYRIGHT © 2019 Panya Society All rights reserved.
This website is not optimal to be displayed on a landscape screen. Please view in portrait.
Loading