สงสัยตรงไหนถามได้เลย!
ทีมปัญญาวิชาการการันตีตอบทุกคำถาม ใน 24 ชม.
ถาม PANYACHAT

Forgot password

Or Sign in

ใช้คูปองโค้ด
รับส่วนลดทันที 500 บาท เมื่อกรอกโค้ด "PANYASOCIETY500"
Last Updated December 2022
71 hours • 176 lectures
คอร์ส PACK TCAS ENGLISH (TGAT Eng + A-Level Eng) ที่ครบที่สุด จัดเต็มไปด้วยวิธีการเรียนภาษาอังกฤษจากประสบการณ์ การสอนภาษาอังกฤษ กว่า 10 ปี ของพี่ตวง ช่วยนำทางให้น้อง ๆ เพิ่มคะแนน TCAS ภาษาอังกฤษ ได้อย่างมั่นใจ ไม่ว่าจะเป็น TGAT English และ A-Level English นอกจากช่วยเพิ่ม Boost คะแนนภาษาอังกฤษ TGAT English และ A-Level English แล้ว ยังช่วยให้น้อง ๆ มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษติดตัวไปตลอดชีวิตแน่นอน คอร์สภาาาอังกฤษ ที่เชื่อว่าภาษาเป็นทักษะ ใคร ๆ ก็เก่งได้แค่ฝึกฝนให้ถูกทาง สอนโดยอาจารย์ระดับเทพ พี่ตวง ติวเตอร์ภาษาอังกฤษประสบการณ์สอนกว่า 10 ปี
ตวงรัตน์ แสงโชติ

฿2,490
฿8,000
สมัคร
สิ่งที่จะได้รับหลังจากสมัครเรียน
เอกสารการเรียนส่งให้ถึงบ้าน
เรียนได้ไม่จำกัดชั่วโมง
เรียนได้ 12 เดือน (จากวันที่ชำระเงิน)
 176 lectures เวลา 71 ชั่วโมง
Last Updated March 2023
309 hours • 1041 lectures
**เมื่อสมัครเรียนแล้ว ทุกคอร์สใน Pack จะปรากฏที่เมนู "คอร์สของฉัน" โดยอัตโนมัติ** *************************************** คอร์สนี้เหมาะกับนักเรียนที่เรียนหลักสูตรใหม่ สสวท (2560) และต้องการเตรียมสอบ คณิตศาสตร์ A-Level ☑️ ได้เรียนคณิตศาสตร์ ม.ปลาย ครบทุกบท ครบทั้ง เลขหลัก (พื้นฐาน) และเลขเสริม (เพิ่มเติม) ☑️ ไม่ว่านักเรียนจะพื้นฐานอ่อนหรือเก่งคณิตศาสตร์ เทคนิคในคอร์สเรียนคณิตศาสตร์ ของ อ.แชร์, อ.ปิง และ Math Magic ของอ.นอต จะช่วยให้นักเรียนเก่งคณิตศาสตร์ยิ่งขึ้นแน่นอน ☑️ บทเรียนจะประกอบไปด้วยเนื้อหาที่ปูพื้นฐานตั้งแต่ง่ายจนถึงระดับสูง เน้นให้นักเรียนเข้าใจคณิตศาสตร์ได้โดยไม่ต้องท่องจำ ☑️ อธิบายคณิตศาสตร์ทุกบทอย่างละเอียดโดยเชื่อมโยงเนื้อหาคณิตศาสตร์กับชีวิตจริง และใช้การเล่าเรื่องอธิบายอย่างละเอียด พร้อมฝึกทำแบบฝึกหัดทุกระดับทั้งง่าย-ยาก ☑️ คัดสรรโจทย์ไล่ระดับจากง่ายไปยาก ครบทั้งแบบฝึกหัด ข้อสอบกลางภาค ปลายภาค จนถึงข้อสอบเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย พร้อมกับวิเคราะห์และเฉลยข้อสอบละเอียดทุกข้อ ☑️ มั่นใจได้ว่าหลังจากที่น้องเรียน คอร์สคณิตศาสตร์ A-Level นี้จบแล้วจะเข้าใจเนื้อหาคณิตศาสตร์ ม.ปลาย อย่างละเอียด เสกโจทย์ยากให้กลายเป็นง่าย เพิ่มคะแนนสอบ คณิตศาสตร์ A-Level และสอบติดทุกคณะที่ต้องการได้แน่นอน *************************************** คณิตศาสตร์ ม.4 เทอม 1 ตรงตามหลักสูตรใหม่ สสวท คิดคล่อง ไม่ท่องจำ ทำโจทย์ได้ โดยอาจารย์แชร์และอาจารย์ปิง ☑️ เนื้อหาครบถ้วนตรงตามหลักสูตร สสวท (2560) ได้แก่ เรื่อง เซต ตรรกศาสตร์ จำนวนจริง และพหุนาม <<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>> คณิตศาสตร์ ม.4 เทอม 2 ตรงตามหลักสูตรใหม่ สสวท เสกเลขให้ง่าย เข้าใจได้ทุกคนด้วยเทคนิค Math Magic โดยอาจารย์นอต ☑️ เนื้อหาครบถ้วนตรงตามหลักสูตร สสวท (2560) ได้แก่ เรื่อง ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและลอการิทึม เรขาคณิตวิเคราะห์ และภาคตัดกรวย <<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>> คณิตศาสตร์ ม.5 เทอม 1 ตรงตามหลักสูตรใหม่ สสวท คิดคล่อง ไม่ท่องจำ ทำโจทย์ได้ โดยอาจารย์แชร์ และอาจารย์ปิง ☑️ เนื้อหาครบถ้วนตรงตามหลักสูตร สสวท (2560) ได้แก่ เรื่อง ฟังก์ชันตรีโกณมิติ เมทริกซ์ และเวกเตอร์ในสามมิติ <<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>> คณิตศาสตร์ ม.5 เทอม 2 ตรงตามหลักสูตรใหม่ สสวท เสกเลขให้ง่าย เข้าใจได้ทุกคนด้วยเทคนิค Math Magic โดยอาจารย์นอต ☑️ เนื้อหาครบถ้วนตรงตามหลักสูตร สสวท (2560) ได้แก่ เรื่อง จำนวนเชิงซ้อน หลักการนับเบื้องต้น และความน่าจะเป็น <<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>> คณิตศาสตร์ ม.6 เทอม 1 ตรงตามหลักสูตรใหม่ สสวท เสกเลขให้ง่าย เข้าใจได้ทุกคนด้วยเทคนิค Math Magic โดยอาจารย์นอต ☑️ เนื้อหาครบถ้วนตรงตามหลักสูตร สสวท (2560) ได้แก่ เรื่อง ลำดับ อนุกรม ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน อนุพันธ์ การประยุกต์ของอนุพันธ์ และปริพันธ์ <<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>> คณิตศาสตร์ ม.6 เทอม 2 ตรงตามหลักสูตรใหม่ สสวท เสกเลขให้ง่าย เข้าใจได้ทุกคนด้วยเทคนิค Math Magic โดยอาจารย์นอต ☑️ เนื้อหาครบถ้วนตรงตามหลักสูตร สสวท (2560) ได้แก่ เรื่อง สถิติ การแจกแจงปกติ ตัวแปรสุ่ม และการแจกแจงความน่าจะเป็น <<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>> สิ่งที่นักเรียนจะได้รับ ฟรี! หนังสือประกอบบทเรียน ส่งถึงบ้านฟรี จำนวน 7 เล่ม ฟรี! เรียนไม่จำกัดชั่วโมงตลอด 1 ปี ฟรี! E-Book สมุดสรุปสูตร ทุกวิชาเพื่อใช้ทบทวนก่อนสอบ ฟรี! ระบบโค้ชผู้ช่วยส่วนตัว ถาม-ตอบทันใจใน 24 ชั่วโมง
ธรรมนิติ์ พิพัฒน์ศรีสวัสดิ์ (อ.นอต)

นักเรียนทุนคิง, Google Engineer
฿3,990
฿10,000
สมัคร
สิ่งที่จะได้รับหลังจากสมัครเรียน
เอกสารการเรียนส่งให้ถึงบ้าน
เรียนได้ไม่จำกัดชั่วโมง
เรียนได้ 12 เดือน (จากวันที่ชำระเงิน)
 1041 lectures เวลา 309 ชั่วโมง
Last Updated March 2023
90 hours • 218 lectures
**เมื่อสมัครเรียนแล้ว ทุกคอร์สใน Pack จะปรากฏที่เมนู "คอร์สของฉัน" โดยอัตโนมัติ** *************************************** แพ็กสุดคุ้ม ตะลุยโจทย์ ฟิสิกส์ + คณิตศาสตร์ TCAS ติดอาวุธลับ UpScore พร้อมสอบ A-Level ใน 24 ชม. ใช้เวลาติวก่อนสอบน้อยที่สุด โดยอาจารย์ระดับเทพ ช่วยให้สอบติดมหาวิทยาลัยชื่อดังทั้งในระดับประเทศและระดับภาค Update !! คอร์สเรียน มีเฉลยข้อสอบ วิชาสามัญ 2565 *ฟิสิกส์ TCAS ติดอาวุธลับ UpScore* ☑️ เรียนลัดจากข้อสอบวิชาสามัญ และ PAT 2 ย้อนหลัง 8 ปีล่าสุด ☑️ คัดเฉพาะเนื้อหาและสูตรที่จำเป็นต้องใช้สอบ ☑️ อ่านไม่ทัน ไม่มีเวลา ต้องใช้เทคนิค “Scan & Select” ☑️ แบ่งเวลาทำข้อสอบให้ถูก ข้อง่ายต้องไม่พลาด ☑️ อุดรอยรั่วเล็ก ๆ ที่มักจะพลาด ☑️ เก็บทุกเม็ด อัพคะแนนให้ถึงระดับ Top 10% ของประเทศ *คณิตศาสตร์ TCAS ติดอาวุธลับ UpScore* ☑️ คอร์สนี้เหมาะกับนักเรียนที่เรียนหลักสูตรใหม่ สสวท (2560) และต้องการเตรียมสอบ คณิตศาสตร์ A-Level ☑️ ใกล้สอบแล้วต้องเรียนแบบ Focus คัดเน้นๆ เรียนเจาะบทออกสอบบ่อย วิเคราะห์ตามแนว Blueprint พิชิต 70 คะแนน Up ☑️ ได้เรียนคณิตศาสตร์ ม.ปลาย เพื่อเตรียมสอบครบทั้ง เลขหลัก (พื้นฐาน) และเลขเสริม (เพิ่มเติม) ☑️ ไม่ว่านักเรียนจะพื้นฐานอ่อนหรือเก่งคณิตศาสตร์ เทคนิคในคอร์สเรียนคณิตศาสตร์ของอ.นอต จะช่วยให้นักเรียนเพิ่มคะแนนคณิตศาสตร์ A-Level 70 คะแนน Up แน่นอน ☑️ ใช้เวลาเตรียมสอบน้อยที่สุด สอนเนื้อๆ เน้นๆ เตรียมสอบอย่างมีกลยุทธ์ พร้อมเทคนิคเพิ่มคะแนนสอบพุ่งปรี๊ด ประยุกต์และเชื่อมโยงความรู้คณิตศาสตร์สู่การทำข้อสอบจริงได้ในเวลาจำกัด ☑️ คัดสรรโจทย์ไล่ระดับจากง่ายไปยาก ครบทั้งคณิตศาสตร์ วิชาสามัญ และ PAT 1 พร้อมกับวิเคราะห์และเฉลยข้อสอบละเอียดทุกข้อ พิเศษ !! ข้อสอบแต่งใหม่ ตาม Blueprint คณิตศาสตร์ A-Level เน้นวิเคราะห์ ประยุกต์ระดับเทพ ช่วยให้มั่นใจในการสอบมากยิ่งขึ้น ☑️ มั่นใจได้ว่าหลังจากที่น้องเรียน คอร์สคณิตศาสตร์ TCAS ติดอาวุธลับ UpScore นี้จบแล้วจะเสกโจทย์ยากให้กลายเป็นง่าย เพิ่มคะแนนสอบ คณิตศาสตร์ A-Level และสอบติดทุกคณะที่ต้องการได้แน่นอน
ธรรมนิติ์ พิพัฒน์ศรีสวัสดิ์ (อ.นอต)

นักเรียนทุนคิง, Google Engineer
฿2,990
฿13,000
สมัคร
สิ่งที่จะได้รับหลังจากสมัครเรียน
เอกสารการเรียนส่งให้ถึงบ้าน
เรียนได้ไม่จำกัดชั่วโมง
เรียนได้ 12 เดือน (จากวันที่ชำระเงิน)
 218 lectures เวลา 90 ชั่วโมง
Last Updated March 2023
119 hours • 322 lectures
**เมื่อสมัครเรียนแล้ว ทุกคอร์สใน Pack จะปรากฏที่เมนู "คอร์สของฉัน" โดยอัตโนมัติ** *************************************** แพ็ก 3 วิชา สุดคุ้ม ตะลุยโจทย์ ฟิสิกส์ + เคมี + คณิตศาสตร์ TCAS ติดอาวุธลับ UpScore พร้อมสอบ A-Level ใน 24 ชม. ใช้เวลาติวก่อนสอบน้อยที่สุด โดยอาจารย์ระดับเทพ ช่วยให้สอบติดมหาวิทยาลัยชื่อดังทั้งในระดับประเทศและระดับภาค Update !! คอร์สเรียน มีเฉลยข้อสอบ วิชาสามัญ 2565 *ฟิสิกส์ TCAS ติดอาวุธลับ UpScore* ☑️ เรียนลัดจากข้อสอบวิชาสามัญ และ PAT 2 ย้อนหลัง 8 ปีล่าสุด ☑️ คัดเฉพาะเนื้อหาและสูตรที่จำเป็นต้องใช้สอบ ☑️ อ่านไม่ทัน ไม่มีเวลา ต้องใช้เทคนิค “Scan & Select” ☑️ แบ่งเวลาทำข้อสอบให้ถูก ข้อง่ายต้องไม่พลาด ☑️ อุดรอยรั่วเล็ก ๆ ที่มักจะพลาด ☑️ เก็บทุกเม็ด อัพคะแนนให้ถึงระดับ Top 10% ของประเทศ *เคมี TCAS ติดอาวุธลับ UpScore* ☑️ เรียนลัดจากข้อสอบวิชาสามัญ และ PAT2 ย้อนหลัง 9 ปีล่าสุด ☑️ สรุปเนื้อหา ทวนทุกเรื่องที่ออกสอบได้อย่างตรงจุดและแม่นยำ ☑️ แก้ปัญหาการจำได้แต่ใช้ไม่เป็น ด้วยการอธิบายที่มาของสูตรที่ใช้ในแต่ละเรื่องและวิธีการใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ☑️ วิเคราะห์ประเภทและความยากของข้อสอบอย่างเป็นระบบ ☑️ อ่านไม่ทัน ไม่มีเวลา ต้องใช้เทคนิคฝึกตีความโจทย์ หา keyword คำตอบ ☑️ ฝึกวิธีการใช้ระบบดาวเพื่อประเมินเวลาสอบอย่างมีประสิทธิภาพ ☑️ เทคนิคตัดตัวเลือกง่าย ๆ ให้เหลือแค่ 1-2 ตัวเลือก ☑️ เก็บทุกเม็ด ช่วยอัพคะแนนให้ถึงระดับ Top 10% ของประเทศแน่นอน *คณิตศาสตร์ TCAS ติดอาวุธลับ UpScore* ☑️ คอร์สนี้เหมาะกับนักเรียนที่เรียนหลักสูตรใหม่ สสวท (2560) และต้องการเตรียมสอบ คณิตศาสตร์ A-Level ☑️ ใกล้สอบแล้วต้องเรียนแบบ Focus คัดเน้นๆ เรียนเจาะบทออกสอบบ่อย วิเคราะห์ตามแนว Blueprint พิชิต 70 คะแนน Up ☑️ ได้เรียนคณิตศาสตร์ ม.ปลาย เพื่อเตรียมสอบครบทั้ง เลขหลัก (พื้นฐาน) และเลขเสริม (เพิ่มเติม) ☑️ ไม่ว่านักเรียนจะพื้นฐานอ่อนหรือเก่งคณิตศาสตร์ เทคนิคในคอร์สเรียนคณิตศาสตร์ของอ.นอต จะช่วยให้นักเรียนเพิ่มคะแนนคณิตศาสตร์ A-Level 70 คะแนน Up แน่นอน ☑️ ใช้เวลาเตรียมสอบน้อยที่สุด สอนเนื้อๆ เน้นๆ เตรียมสอบอย่างมีกลยุทธ์ พร้อมเทคนิคเพิ่มคะแนนสอบพุ่งปรี๊ด ประยุกต์และเชื่อมโยงความรู้คณิตศาสตร์สู่การทำข้อสอบจริงได้ในเวลาจำกัด ☑️ คัดสรรโจทย์ไล่ระดับจากง่ายไปยาก ครบทั้งคณิตศาสตร์ วิชาสามัญ และ PAT 1 พร้อมกับวิเคราะห์และเฉลยข้อสอบละเอียดทุกข้อ พิเศษ !! ข้อสอบแต่งใหม่ ตาม Blueprint คณิตศาสตร์ A-Level เน้นวิเคราะห์ ประยุกต์ระดับเทพ ช่วยให้มั่นใจในการสอบมากยิ่งขึ้น ☑️ มั่นใจได้ว่าหลังจากที่น้องเรียน คอร์สคณิตศาสตร์ TCAS ติดอาวุธลับ UpScore นี้จบแล้วจะเสกโจทย์ยากให้กลายเป็นง่าย เพิ่มคะแนนสอบ คณิตศาสตร์ A-Level และสอบติดทุกคณะที่ต้องการได้แน่นอน
ธรรมนิติ์ พิพัฒน์ศรีสวัสดิ์ (อ.นอต)

นักเรียนทุนคิง, Google Engineer
฿4,500
฿19,500
สมัคร
สิ่งที่จะได้รับหลังจากสมัครเรียน
เอกสารการเรียนส่งให้ถึงบ้าน
เรียนได้ไม่จำกัดชั่วโมง
เรียนได้ 12 เดือน (จากวันที่ชำระเงิน)
 322 lectures เวลา 119 ชั่วโมง
Last Updated March 2023
74 hours • 233 lectures
แพ็กคู่ สุดคุ้ม ตะลุยโจทย์ ฟิสิกส์ + เคมี TCAS ติดอาวุธลับ UpScore พร้อมสอบ A-Level ใน 24 ชม. ใช้เวลาติวก่อนสอบน้อยที่สุด โดยอาจารย์ระดับเทพ ช่วยให้สอบติดมหาวิทยาลัยชื่อดังทั้งในระดับประเทศและระดับภาค Update !! คอร์สเรียน มีเฉลยข้อสอบ วิชาสามัญ 2565 *ฟิสิกส์ TCAS ติดอาวุธลับ UpScore* ☑️ เรียนลัดจากข้อสอบวิชาสามัญ และ PAT 2 ย้อนหลัง 8 ปีล่าสุด ☑️ คัดเฉพาะเนื้อหาและสูตรที่จำเป็นต้องใช้สอบ ☑️ อ่านไม่ทัน ไม่มีเวลา ต้องใช้เทคนิค “Scan & Select” ☑️ แบ่งเวลาทำข้อสอบให้ถูก ข้อง่ายต้องไม่พลาด ☑️ อุดรอยรั่วเล็ก ๆ ที่มักจะพลาด ☑️ เก็บทุกเม็ด อัพคะแนนให้ถึงระดับ Top 10% ของประเทศ *เคมี TCAS ติดอาวุธลับ UpScore* ☑️ เรียนลัดจากข้อสอบวิชาสามัญ และ PAT2 ย้อนหลัง 9 ปีล่าสุด ☑️ สรุปเนื้อหา ทวนทุกเรื่องที่ออกสอบได้อย่างตรงจุดและแม่นยำ ☑️ แก้ปัญหาการจำได้แต่ใช้ไม่เป็น ด้วยการอธิบายที่มาของสูตรที่ใช้ในแต่ละเรื่องและวิธีการใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ☑️ วิเคราะห์ประเภทและความยากของข้อสอบอย่างเป็นระบบ ☑️ อ่านไม่ทัน ไม่มีเวลา ต้องใช้เทคนิคฝึกตีความโจทย์ หา keyword คำตอบ ☑️ ฝึกวิธีการใช้ระบบดาวเพื่อประเมินเวลาสอบอย่างมีประสิทธิภาพ ☑️ เทคนิคตัดตัวเลือกง่าย ๆ ให้เหลือแค่ 1-2 ตัวเลือก ☑️ เก็บทุกเม็ด ช่วยอัพคะแนนให้ถึงระดับ Top 10% ของประเทศแน่นอน
สุปิติ บูรณวัฒนาโชค (อ.แชร์)

เหรียญทองฟิสิกส์โอลิมปิก
฿2,990
฿13,000
สมัคร
สิ่งที่จะได้รับหลังจากสมัครเรียน
เอกสารการเรียนส่งให้ถึงบ้าน
เรียนได้ไม่จำกัดชั่วโมง
เรียนได้ 12 เดือน (จากวันที่ชำระเงิน)
 233 lectures เวลา 74 ชั่วโมง
Last Updated March 2023
69 hours • 292 lectures
**เมื่อสมัครเรียนแล้ว ทุกคอร์สใน Pack จะปรากฏที่เมนู "คอร์สของฉัน" โดยอัตโนมัติ** *************************************** แพ็กคู่ สุดคุ้ม ภาษาไทย และสังคม A-Level ใช้เวลาติวก่อนสอบน้อยที่สุด โดยอาจารย์ระดับเทพ ช่วยให้สอบติดมหาวิทยาลัยชื่อดังทั้งในระดับประเทศและระดับภาค *ภาษาไทย TCAS* ☑ รู้หรือไม่ ภาษาไทย TCAS เป็นตัวอัพคะแนนรวมชั้นยอด ☑ เทคนิคเตรียมสอบ ภาษาไทย A-Level ตามแนว Blueprint ปี 66 ล่าสุด ☑ เทคนิคเพิ่มคะแนน และเฉลยข้อสอบ ภาษาไทย วิชาสามัญ เฉลยละเอียดทุกข้อถึงปีล่าสุด ☑ จัดระเบียบการสอนภาษาไทยรูปแบบใหม่ ปูเนื้อหาวิชาภาษาไทยแบบเจาะลึก ล้อตามแนวข้อสอบ Blueprint ภาษาไทย ☑ เปิดวาร์ปสถิติจำนวนข้อสอบเก่า ภาษาไทยวิชาสามัญ ☑ วิเคราะห์โจทย์ หาแนวการตอบพร้อมเคล็ดลับ “วิธีการอ่านใจคนออกข้อสอบ” ☑ เล่าเกร็ดความรู้วิชาภาษาไทยที่เคยออกข้อสอบวิชาสามัญ ☑ เก็บทุกเม็ด ช่วยอัพคะแนน ภาษาไทย TCAS ให้ถึงระดับ Top 10% ของประเทศ ☑ ระบบโค้ชผู้ช่วยส่วนตัว ถามตอบได้ตลอด 24 ชั่วโมง ☑ รับหนังสือแบบเรียน ทั้ง E-BOOK และรูปเล่ม ส่งถึงบ้านฟรี! *สังคม TCAS* ☑ เตรียมสอบ สังคม A-Level ได้ แม้พื้นฐานไม่แน่น และ Up คะแนนสูงกว่าค่าเฉลี่ยประเทศ จนถึง 60-80 คะแนน ☑ Update Course ตรงตาม Test Blueprint ปี 66 ของ ทปอ. ☑ สังคมศึกษาจะไม่น่าเบื่ออีกต่อไป เมื่อได้ฟังเรื่องเล่าสนุกๆ ที่เชื่อมโยงกันทั้ง 5 สาระการเรียนรู้ ได้แก่ ศาสนา หน้าที่พลเมือง เศรษฐศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ☑ สอนครบทุกบท ทุกเนื้อหาที่จำเป็นต้องใช้ในการเตรียมตัวสอบ สังคม A-Level ☑ เฉลยข้อสอบ สังคม วิชาสามัญ พ.ศ. 2561-2565 ละเอียดทุกข้อ ครบทุกสาระการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา ไม่ข้าม ไม่ทำให้น้องสงสัย ติวเข้มพร้อมทำคะแนน ☑ เปิดสถิติ และ Trick การทำคะแนน สังคม A-Level อัพคะแนนได้แน่นอน ☑ ระบบโค้ชผู้ช่วยส่วนตัว ถามตอบได้ตลอด 24 ชั่วโมง ☑ รับหนังสือแบบเรียน ทั้ง E-BOOK และรูปเล่ม ส่งถึงบ้านฟรี!
Panya Society

฿2,990
฿11,000
สมัคร
สิ่งที่จะได้รับหลังจากสมัครเรียน
เอกสารการเรียนส่งให้ถึงบ้าน
เรียนได้ไม่จำกัดชั่วโมง
เรียนได้ 12 เดือน (จากวันที่ชำระเงิน)
 292 lectures เวลา 69 ชั่วโมง
Last Updated March 2023
515 hours • 1779 lectures
**เมื่อสมัครเรียนแล้ว ทุกคอร์สใน Pack จะปรากฏที่เมนู "คอร์สของฉัน" โดยอัตโนมัติ** *************************************** Pack สอบติด TCAS67 ฟิสิกส์ + คณิตศาสตร์ A-Level (491 ชม.) “ข้อสอบเปลี่ยนแค่ไหน...ก็ทำอะไรเราไม่ได้” มั่นใจ สอบติดชัวร์ การันตี พร้อมสอบทุกสนาม <<<<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>>>> ฟิสิกส์ A-Level New TCAS67 สอนโดยอาจารย์ระดับเทพ อ.แชร์ อดีตเหรียญทองฟิสิกส์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ที่ช่วยให้นักเรียนสอบติดมหาวิทยาลัยชื่อดังทั้งในระดับประเทศและระดับภาคมากว่า 10 ปี ☑ Update ทันที!! เมื่อมีข้อสอบ ฟิสิกส์ A-Level ปี 66 ☑ Update ทันที!! เมื่อมีประกาศ เนื้อหาและข้อสอบ ตาม Test Blueprint TCAS67 ☑ ติวเข้ม อัดแน่นเนื้อหา ฟิสิกส์ ม.4 - ม.6 ตามหลักสูตร สสวท.สอนใหม่ทั้งหมดครบทั้ง 20 บท ☑ เน้นวิเคราะห์เก่ง เพื่อทำความเข้าใจข้อสอบ A-Level สไตล์ใหม่ได้ ☑ ตะลุยโจทย์ข้อสอบเก่าทั้ง ฟิสิกส์วิชาสามัญ และ PAT2 เก็งข้อสอบแม่นยำ ☑ เคล็ดลับเทคนิคการทำโจทย์ให้ได้ถูกต้องและรวดเร็ว ☑ เรียนลัดจากข้อสอบจริงย้อนหลัง อัดแน่นจุใจกว่า 2,000 ข้อ พร้อมเฉลยละเอียดทุกข้อ Update ถึงปีล่าสุด ☑ เรียนไม่จำกัดชั่วโมง พร้อมหนังสือประกอบการเรียนให้ถึง 5 เล่ม ☑ ระบบโค้ชผู้ช่วยส่วนตัว ตลอด 24 ชั่วโมง ถาม-ตอบกับอาจารย์โดยตรงได้ทันที เหมือนเรียนเป็นกลุ่มเล็กๆ ☑ เพิ่มคะแนน 70up เน้นผลลัพธ์ 100% อัพคะแนนให้ถึงระดับ Top 10% ของประเทศ <<<<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>>>> คณิตศาสตร์ A-Level New TCAS67 สอนโดยทีมอาจารย์ระดับเทพ ที่ช่วยให้นักเรียนสอบติดมหาวิทยาลัยชื่อดังทั้งในระดับประเทศและระดับภาคมากว่า 10 ปี ☑ Update ทันที!! เมื่อมีข้อสอบ คณิตศาสตร์ A-Level ปี 66 ☑ Update ทันที!! เมื่อมีประกาศ เนื้อหาและข้อสอบ ตาม Test Blueprint TCAS67 ☑ ติวเข้ม อัดแน่นเนื้อหา คณิตศาสตร์ ม.4 - ม.6 ตามหลักสูตร สสวท.สอนใหม่ทั้งหมดครบทั้ง 18 บท ☑ ได้เรียนคณิตศาสตร์ ม.ปลาย ครบทุกบท ครบทั้ง เลขหลัก (พื้นฐาน) และเลขเสริม (เพิ่มเติม) ☑ ไม่ว่านักเรียนจะพื้นฐานอ่อนหรือเก่งคณิตศาสตร์ เทคนิคในคอร์สเรียนคณิตศาสตร์ ของ อ.แชร์, อ.ปิง และ Math Magic ของอ.นอต จะช่วยให้นักเรียนเก่งคณิตศาสตร์ยิ่งขึ้นแน่นอน ☑ คัดสรรโจทย์ไล่ระดับจากง่ายไปยาก ครบทั้งแบบฝึกหัด ข้อสอบกลางภาค ปลายภาค จนถึงข้อสอบเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย พร้อมกับวิเคราะห์และเฉลยข้อสอบละเอียดทุกข้อ ☑ เน้นวิเคราะห์เก่ง เพื่อทำความเข้าใจข้อสอบ A-Level สไตล์ใหม่ได้ ☑ ตะลุยโจทย์ข้อสอบเก่าทั้ง คณิตศาสตร์วิชาสามัญ และ PAT1 เก็งข้อสอบแม่นยำ ☑ เรียนลัดจากข้อสอบจริงย้อนหลัง อัดแน่นจุใจกว่า 1,600 ข้อ พร้อมเฉลยละเอียดทุกข้อ Update ถึงปีล่าสุด ☑ เรียนไม่จำกัดชั่วโมง พร้อมหนังสือประกอบการเรียนให้ถึง 7 เล่ม ☑ ระบบโค้ชผู้ช่วยส่วนตัว ตลอด 24 ชั่วโมง ถาม-ตอบกับอาจารย์โดยตรงได้ทันที เหมือนเรียนเป็นกลุ่มเล็กๆ ☑ เพิ่มคะแนน 70up เน้นผลลัพธ์ 100% อัพคะแนนให้ถึงระดับ Top 10% ของประเทศ ######################## ติวเตรียมสอบ Pack สอบติด TCAS67 ฟิสิกส์ + คณิตศาสตร์ A-Level (491 ชม.) ที่ Panya Society “ครบ คุ้ม แพ็กเดียว จบ พร้อมสอบทั้ง ฟิสิกส์ และ คณิตศาสตร์ A-Level” มั่นใจสอบติดทุกสนาม สอนโดยอาจารย์ระดับเทพ ครบ คุ้ม จบใน pack เดียว
Panya Society

฿6,990
฿20,000
สมัคร
สิ่งที่จะได้รับหลังจากสมัครเรียน
เอกสารการเรียนส่งให้ถึงบ้าน
เรียนได้ไม่จำกัดชั่วโมง
เรียนได้ 12 เดือน (จากวันที่ชำระเงิน)
 1779 lectures เวลา 515 ชั่วโมง
Last Updated March 2023
288 hours • 1079 lectures
**เมื่อสมัครเรียนแล้ว ทุกคอร์สใน Pack จะปรากฏที่เมนู "คอร์สของฉัน" โดยอัตโนมัติ** *************************************** Pack สอบติด TCAS67 ฟิสิกส์ + เคมี A-Level (277 ชม.) “ข้อสอบเปลี่ยนแค่ไหน...ก็ทำอะไรเราไม่ได้” มั่นใจ สอบติดชัวร์ การันตี พร้อมสอบทุกสนาม <<<<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>>>> ฟิสิกส์ A-Level New TCAS67 สอนโดยอาจารย์ระดับเทพ อ.แชร์ อดีตเหรียญทองฟิสิกส์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ที่ช่วยให้นักเรียนสอบติดมหาวิทยาลัยชื่อดังทั้งในระดับประเทศและระดับภาคมากว่า 10 ปี ☑ Update ทันที!! เมื่อมีข้อสอบ ฟิสิกส์ A-Level ปี 66 ☑ Update ทันที!! เมื่อมีประกาศ เนื้อหาและข้อสอบ ตาม Test Blueprint TCAS67 ☑ ติวเข้ม อัดแน่นเนื้อหา ฟิสิกส์ ม.4 - ม.6 ตามหลักสูตร สสวท.สอนใหม่ทั้งหมดครบทั้ง 20 บท ☑ เน้นวิเคราะห์เก่ง เพื่อทำความเข้าใจข้อสอบ A-Level สไตล์ใหม่ได้ ☑ ตะลุยโจทย์ข้อสอบเก่าทั้ง ฟิสิกส์วิชาสามัญ และ PAT2 เก็งข้อสอบแม่นยำ ☑ เคล็ดลับเทคนิคการทำโจทย์ให้ได้ถูกต้องและรวดเร็ว ☑ เรียนลัดจากข้อสอบจริงย้อนหลัง อัดแน่นจุใจกว่า 2,000 ข้อ พร้อมเฉลยละเอียดทุกข้อ Update ถึงปีล่าสุด ☑ เรียนไม่จำกัดชั่วโมง พร้อมหนังสือประกอบการเรียนให้ถึง 5 เล่ม ☑ ระบบโค้ชผู้ช่วยส่วนตัว ตลอด 24 ชั่วโมง ถาม-ตอบกับอาจารย์โดยตรงได้ทันที เหมือนเรียนเป็นกลุ่มเล็กๆ ☑ เพิ่มคะแนน 70up เน้นผลลัพธ์ 100% อัพคะแนนให้ถึงระดับ Top 10% ของประเทศ <<<<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>>>> เคมี A-Level New TCAS67 สอนโดยอาจารย์ระดับเทพ ดร.นัท จบปริญญาเอกจากคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ช่วยให้นักเรียนสอบติดมหาวิทยาลัยชื่อดังทั้งในระดับประเทศและระดับภาคมากว่า 10 ปี ☑ Update!! เมื่อมีข้อสอบ เคมี A-Level ล่าสุดถึงปี 66 ☑ Update ทันที!! เมื่อมีประกาศ เนื้อหาและข้อสอบ ตาม Test Blueprint TCAS67 ☑ ติวเข้ม อัดแน่นเนื้อหา เคมี ม.4-ม.6 ตามหลักสูตร สสวท. สอนใหม่ทั้งหมดครบทั้ง 13 บท ☑ แก้ปัญหาการจำได้แต่ใช้ไม่เป็น ด้วยการอธิบายที่มาของสูตรที่ใช้ในแต่ละเรื่องและวิธีการใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ☑ เน้นวิเคราะห์เก่ง เพื่อทำความเข้าใจข้อสอบ A-Level สไตล์ใหม่ได้ ☑ ตะลุยโจทย์ข้อสอบเก่าทั้ง เคมีวิชาสามัญ และ PAT2 เก็งข้อสอบแม่นยำ ☑ เรียนลัดจากข้อสอบจริงย้อนหลัง อัดแน่นจุใจกว่า 1,800 ข้อ พร้อมเฉลยละเอียดทุกข้อ Update ถึงปีล่าสุด ☑ เรียนไม่จำกัดชั่วโมง พร้อมหนังสือประกอบการเรียนให้ถึง 6 เล่ม ☑ ระบบโค้ชผู้ช่วยส่วนตัว ตลอด 24 ชั่วโมง ถาม-ตอบกับอาจารย์โดยตรงได้ทันที เหมือนเรียนเป็นกลุ่มเล็กๆ ☑ เพิ่มคะแนน 70up เน้นผลลัพธ์ 100% อัพคะแนนให้ถึงระดับ Top 10% ของประเทศ ######################## ติวเตรียมสอบ Pack สอบติด TCAS67 ฟิสิกส์ + เคมี A-Level (277 ชม.) ที่ Panya Society “ครบ คุ้ม แพ็กเดียว จบ พร้อมสอบทั้ง ฟิสิกส์ และ เคมี A-Level” มั่นใจสอบติดทุกสนาม สอนโดยอาจารย์ระดับเทพ ครบ คุ้ม จบใน pack เดียว
Panya Society

฿6,990
฿20,000
สมัคร
สิ่งที่จะได้รับหลังจากสมัครเรียน
เอกสารการเรียนส่งให้ถึงบ้าน
เรียนได้ไม่จำกัดชั่วโมง
เรียนได้ 12 เดือน (จากวันที่ชำระเงิน)
 1079 lectures เวลา 288 ชั่วโมง
Last Updated March 2023
401 hours • 1420 lectures
**เมื่อสมัครเรียนแล้ว ทุกคอร์สใน Pack จะปรากฏที่เมนู "คอร์สของฉัน" โดยอัตโนมัติ** *************************************** Pack สอบติด TCAS67 เคมี + คณิตศาสตร์ A-Level (378 ชม.) “ข้อสอบเปลี่ยนแค่ไหน...ก็ทำอะไรเราไม่ได้” มั่นใจ สอบติดชัวร์ การันตี พร้อมสอบทุกสนาม <<<<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>>>> เคมี A-Level New TCAS67 สอนโดยอาจารย์ระดับเทพ ดร.นัท จบปริญญาเอกจากคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ช่วยให้นักเรียนสอบติดมหาวิทยาลัยชื่อดังทั้งในระดับประเทศและระดับภาคมากว่า 10 ปี ☑ Update!! เมื่อมีข้อสอบ A-Level ล่าสุดถึงปี 66 ☑ Update ทันที!! เมื่อมีประกาศ เนื้อหาและข้อสอบ ตาม Test Blueprint TCAS67 ☑ ติวเข้ม อัดแน่นเนื้อหา เคมี ม.4-ม.6 ตามหลักสูตร สสวท. สอนใหม่ทั้งหมดครบทั้ง 13 บท ☑ แก้ปัญหาการจำได้แต่ใช้ไม่เป็น ด้วยการอธิบายที่มาของสูตรที่ใช้ในแต่ละเรื่องและวิธีการใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ☑ เน้นวิเคราะห์เก่ง เพื่อทำความเข้าใจข้อสอบ A-Level สไตล์ใหม่ได้ ☑ ตะลุยโจทย์ข้อสอบเก่าทั้ง เคมีวิชาสามัญ และ PAT2 เก็งข้อสอบแม่นยำ ☑ เรียนลัดจากข้อสอบจริงย้อนหลัง อัดแน่นจุใจกว่า 1,800 ข้อ พร้อมเฉลยละเอียดทุกข้อ Update ถึงปีล่าสุด ☑ เรียนไม่จำกัดชั่วโมง พร้อมหนังสือประกอบการเรียนให้ถึง 6 เล่ม ☑ ระบบโค้ชผู้ช่วยส่วนตัว ตลอด 24 ชั่วโมง ถาม-ตอบกับอาจารย์โดยตรงได้ทันที เหมือนเรียนเป็นกลุ่มเล็กๆ ☑ เพิ่มคะแนน 70up เน้นผลลัพธ์ 100% อัพคะแนนให้ถึงระดับ Top 10% ของประเทศ <<<<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>>>> คณิตศาสตร์ A-Level New TCAS67 สอนโดยทีมอาจารย์ระดับเทพ ที่ช่วยให้นักเรียนสอบติดมหาวิทยาลัยชื่อดังทั้งในระดับประเทศและระดับภาคมากว่า 10 ปี ☑ Update ทันที!! เมื่อมีข้อสอบ คณิตศาสตร์ A-Level ปี 66 ☑ Update ทันที!! เมื่อมีประกาศ เนื้อหาและข้อสอบ ตาม Test Blueprint TCAS67 ☑ ติวเข้ม อัดแน่นเนื้อหา คณิตศาสตร์ ม.4 - ม.6 ตามหลักสูตร สสวท.สอนใหม่ทั้งหมดครบทั้ง 18 บท ☑ ได้เรียนคณิตศาสตร์ ม.ปลาย ครบทุกบท ครบทั้ง เลขหลัก (พื้นฐาน) และเลขเสริม (เพิ่มเติม) ☑ ไม่ว่านักเรียนจะพื้นฐานอ่อนหรือเก่งคณิตศาสตร์ เทคนิคในคอร์สเรียนคณิตศาสตร์ ของ อ.แชร์, อ.ปิง และ Math Magic ของอ.นอต จะช่วยให้นักเรียนเก่งคณิตศาสตร์ยิ่งขึ้นแน่นอน ☑ คัดสรรโจทย์ไล่ระดับจากง่ายไปยาก ครบทั้งแบบฝึกหัด ข้อสอบกลางภาค ปลายภาค จนถึงข้อสอบเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย พร้อมกับวิเคราะห์และเฉลยข้อสอบละเอียดทุกข้อ ☑ เน้นวิเคราะห์เก่ง เพื่อทำความเข้าใจข้อสอบ A-Level สไตล์ใหม่ได้ ☑ ตะลุยโจทย์ข้อสอบเก่าทั้ง คณิตศาสตร์วิชาสามัญ และ PAT1 เก็งข้อสอบแม่นยำ ☑ เรียนลัดจากข้อสอบจริงย้อนหลัง อัดแน่นจุใจกว่า 1,600 ข้อ พร้อมเฉลยละเอียดทุกข้อ Update ถึงปีล่าสุด ☑ เรียนไม่จำกัดชั่วโมง พร้อมหนังสือประกอบการเรียนให้ถึง 7 เล่ม ☑ ระบบโค้ชผู้ช่วยส่วนตัว ตลอด 24 ชั่วโมง ถาม-ตอบกับอาจารย์โดยตรงได้ทันที เหมือนเรียนเป็นกลุ่มเล็กๆ ☑ เพิ่มคะแนน 70up เน้นผลลัพธ์ 100% อัพคะแนนให้ถึงระดับ Top 10% ของประเทศ ######################## ติวเตรียมสอบ Pack สอบติด TCAS67 เคมี + คณิตศาสตร์ A-Level (378 ชม.) ที่ Panya Society “ครบ คุ้ม แพ็กเดียว จบ พร้อมสอบทั้ง เคมี และ คณิตศาสตร์ A-Level” มั่นใจสอบติดทุกสนาม สอนโดยอาจารย์ระดับเทพ ครบ คุ้ม จบใน pack เดียว
Panya Society

฿6,990
฿20,000
สมัคร
สิ่งที่จะได้รับหลังจากสมัครเรียน
เอกสารการเรียนส่งให้ถึงบ้าน
เรียนได้ไม่จำกัดชั่วโมง
เรียนได้ 12 เดือน (จากวันที่ชำระเงิน)
 1420 lectures เวลา 401 ชั่วโมง
Last Updated March 2023
74 hours • 193 lectures
**เมื่อสมัครเรียนแล้ว ทุกคอร์สใน Pack จะปรากฏที่เมนู "คอร์สของฉัน" โดยอัตโนมัติ** *************************************** แพ็กสุดคุ้ม ตะลุยโจทย์ เคมี + คณิตศาสตร์ TCAS ติดอาวุธลับ UpScore พร้อมสอบ A-Level ใน 24 ชม. ใช้เวลาติวก่อนสอบน้อยที่สุด โดยอาจารย์ระดับเทพ ช่วยให้สอบติดมหาวิทยาลัยชื่อดังทั้งในระดับประเทศและระดับภาค Update !! คอร์สเรียน มีเฉลยข้อสอบ วิชาสามัญ 2565 *เคมี TCAS ติดอาวุธลับ UpScore* ☑️ เรียนลัดจากข้อสอบวิชาสามัญ และ PAT2 ย้อนหลัง 9 ปีล่าสุด ☑️ สรุปเนื้อหา ทวนทุกเรื่องที่ออกสอบได้อย่างตรงจุดและแม่นยำ ☑️ แก้ปัญหาการจำได้แต่ใช้ไม่เป็น ด้วยการอธิบายที่มาของสูตรที่ใช้ในแต่ละเรื่องและวิธีการใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ☑️ วิเคราะห์ประเภทและความยากของข้อสอบอย่างเป็นระบบ ☑️ อ่านไม่ทัน ไม่มีเวลา ต้องใช้เทคนิคฝึกตีความโจทย์ หา keyword คำตอบ ☑️ ฝึกวิธีการใช้ระบบดาวเพื่อประเมินเวลาสอบอย่างมีประสิทธิภาพ ☑️ เทคนิคตัดตัวเลือกง่าย ๆ ให้เหลือแค่ 1-2 ตัวเลือก ☑️ เก็บทุกเม็ด ช่วยอัพคะแนนให้ถึงระดับ Top 10% ของประเทศแน่นอน *คณิตศาสตร์ TCAS ติดอาวุธลับ UpScore* ☑️ คอร์สนี้เหมาะกับนักเรียนที่เรียนหลักสูตรใหม่ สสวท (2560) และต้องการเตรียมสอบ คณิตศาสตร์ A-Level ☑️ ใกล้สอบแล้วต้องเรียนแบบ Focus คัดเน้นๆ เรียนเจาะบทออกสอบบ่อย วิเคราะห์ตามแนว Blueprint พิชิต 70 คะแนน Up ☑️ ได้เรียนคณิตศาสตร์ ม.ปลาย เพื่อเตรียมสอบครบทั้ง เลขหลัก (พื้นฐาน) และเลขเสริม (เพิ่มเติม) ☑️ ไม่ว่านักเรียนจะพื้นฐานอ่อนหรือเก่งคณิตศาสตร์ เทคนิคในคอร์สเรียนคณิตศาสตร์ของอ.นอต จะช่วยให้นักเรียนเพิ่มคะแนนคณิตศาสตร์ A-Level 70 คะแนน Up แน่นอน ☑️ ใช้เวลาเตรียมสอบน้อยที่สุด สอนเนื้อๆ เน้นๆ เตรียมสอบอย่างมีกลยุทธ์ พร้อมเทคนิคเพิ่มคะแนนสอบพุ่งปรี๊ด ประยุกต์และเชื่อมโยงความรู้คณิตศาสตร์สู่การทำข้อสอบจริงได้ในเวลาจำกัด ☑️ คัดสรรโจทย์ไล่ระดับจากง่ายไปยาก ครบทั้งคณิตศาสตร์ วิชาสามัญ และ PAT 1 พร้อมกับวิเคราะห์และเฉลยข้อสอบละเอียดทุกข้อ พิเศษ !! ข้อสอบแต่งใหม่ ตาม Blueprint คณิตศาสตร์ A-Level เน้นวิเคราะห์ ประยุกต์ระดับเทพ ช่วยให้มั่นใจในการสอบมากยิ่งขึ้น ☑️ มั่นใจได้ว่าหลังจากที่น้องเรียน คอร์สคณิตศาสตร์ TCAS ติดอาวุธลับ UpScore นี้จบแล้วจะเสกโจทย์ยากให้กลายเป็นง่าย เพิ่มคะแนนสอบ คณิตศาสตร์ A-Level และสอบติดทุกคณะที่ต้องการได้แน่นอน
ธรรมนิติ์ พิพัฒน์ศรีสวัสดิ์ (อ.นอต)

นักเรียนทุนคิง, Google Engineer
฿2,990
฿13,000
สมัคร
สิ่งที่จะได้รับหลังจากสมัครเรียน
เอกสารการเรียนส่งให้ถึงบ้าน
เรียนได้ไม่จำกัดชั่วโมง
เรียนได้ 12 เดือน (จากวันที่ชำระเงิน)
 193 lectures เวลา 74 ชั่วโมง
Last Updated March 2023
107 hours • 321 lectures
**เมื่อสมัครเรียนแล้ว ทุกคอร์สใน Pack จะปรากฏที่เมนู "คอร์สของฉัน" โดยอัตโนมัติ** *************************************** ฟิสิกส์ ม.4 เทอม 1 ตรงตามหลักสูตรใหม่ สสวท เรียนสนุก ทำโจทย์คล่อง สอบให้ติด โดยอาจารย์แชร์ ☑ นักเรียนทุกคนจะเลิกเกลียด เลิกกลัวฟิสิกส์ ถ้าได้เรียนฟิสิกส์สไตล์ อ.แชร์ ☑ เนื้อหาครบถ้วนตรงตามหลักสูตร ได้แก่ ธรรมชาติและพัฒนาการทางฟิสิกส์, การเคลื่อนที่แนวตรง และ แรงและกฎการเคลื่อนที่ ☑ คัดสรรโจทย์ไล่ระดับจากง่ายไปยาก ครบทั้งแบบฝึกหัดเตรียมสอบกลางภาค ปลายภาค จนถึงข้อสอบเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย พร้อมกับวิเคราะห์และเฉลยข้อสอบละเอียดทุกข้อ ☑ สาธิตการทดลองฟิสิกส์สนุกๆ ที่จะช่วยให้นักเรียนเข้าใจเนื้อหาฟิสิกส์อย่างเป็นรูปธรรม ☑ กระบวนการเรียนรู้ที่ออกแบบใหม่เพื่อให้นักเรียนเข้าใจทั้งเนื้อหาและทำข้อสอบได้จริง <<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>> เคมี ม.4 เทอม 1 ตรงตามหลักสูตรใหม่ สสวท วิเคราะห์เก่ง แก้โจทย์เป็น เห็นเป็นภาพ โดยอาจารย์นัท ☑ นักเรียนทุกคนจะรู้ว่าวิชาเคมีไม่ใช่วิชาที่ยาก อ.นัทจะใช้วิธีการสอนที่จะพานักเรียนทุกคนสนุกไปด้วยกัน ☑ ได้ใช้ทักษะการคิดวิเคราะห์ (Analytical thinking) และการคิดเชิงวิพากษ์ (Critical thinking) ในการทำความเข้าใจเนื้อหาแต่ละส่วน ☑ เนื้อหาครบถ้วนตรงตามหลักสูตร ได้แก่ เรื่อง ทักษะการปฏิบัติการทางเคมี แบบจำลองอะตอม การจัดเรียงอิเล็กตรอน ตารางธาตุ สมบัติของธาตุตามตารางธาตุ สารประกอบ ธาตุทรานซิชัน สารกัมมันตรังสี พันธะโลหะ พันธะไออนิก พันธะโคเวเลนซ์ ☑ ใช้การตั้งคำถามเพื่อช่วยให้นักเรียนเข้าใจบทเรียนดียิ่งขึ้น และเมื่อศึกษาบทเรียนจบลง ในแต่ละหัวข้อย่อย อ.นัทก็ยังมีแบบทดสอบย่อย เพื่อให้นักเรียนได้ทดสอบความเข้าใจของตัวเองในบทเรียนเป็นช่วงๆ พร้อมกับวิเคราะห์และเฉลยข้อสอบละเอียดทุกข้อ ☑ เทคนิคการจำที่น่าสนใจมากมาย ซึ่งจะทำให้น้องๆทุกคนมีความมั่นใจ เรียนรู้อย่างเข้าใจและทำข้อสอบได้คะแนนดีจริง <<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>> คณิตศาสตร์ ม.4 เทอม 1 ตรงตามหลักสูตรใหม่ สสวท คิดคล่อง ไม่ท่องจำ ทำโจทย์ได้ โดยอาจารย์แชร์และอาจารย์ปิง ☑ บทเรียนจะประกอบไปด้วยเนื้อหาที่ปูพื้นฐานตั้งแต่ง่ายจนถึงระดับสูง เน้นให้นักเรียนเข้าใจ ไม่ต้องท่องจำ ☑ เนื้อหาครบถ้วนตรงตามหลักสูตร ได้แก่ เรื่อง เซต ตรรกศาสตร์ จำนวนจริงและพหุนาม ☑ เนื้อหาปูพื้นฐานตั้งแต่ง่ายจนถึงระดับสูง เน้นให้นักเรียนเข้าใจ ไม่ต้องท่องจำ และอธิบายอย่างละเอียดโดยเชื่อมโยงกับชีวิตจริง พร้อมแบบฝึกหัดทุกระดับทั้งง่าย-ยาก ☑ คัดสรรโจทย์ไล่ระดับจากง่ายไปยาก ครบทั้งแบบฝึกหัดเตรียมสอบกลางภาค ปลายภาค จนถึงข้อสอบเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย พร้อมกับวิเคราะห์และเฉลยข้อสอบละเอียดทุกข้อ <<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>> สิ่งที่นักเรียนจะได้รับ ฟรี! หนังสือประกอบบทเรียน ส่งถึงบ้านฟรี จำนวน 3 เล่ม ฟรี! เรียนไม่จำกัดชั่วโมงตลอด 1 ปี ฟรี! E-Book สมุดสรุปสูตร ทุกวิชาเพื่อใช้ทบทวนก่อนสอบ ฟรี! Weekly tutor ติวเตอร์สุดสัปดาห์ ช่วยสรุปย่อยเนื้อหาง่าย ๆ ส่งถึงนักเรียนทางแชททุกสัปดาห์ ฟรี! ระบบโค้ชผู้ช่วยส่วนตัว ถาม-ตอบทันใจใน 24 ชั่วโมง (กรุณาทักแชท Facebook หรือ Line@PanyaSociety เพื่อรับ Weekly Tutor) คอร์สนี้เหมาะกับนักเรียน ม.4 ที่เรียนหลักสูตรใหม่ สสวท (2560) ☑ ที่อยากเข้าใจเนื้อหา และสนุกไปกับฟิสิกส์ ☑ ที่ไม่เห็นภาพและแก้โจทย์เคมีไม่ได้ ☑ ที่เบื่อกับการเรียนคณิตฯแบบไม่เข้าใจ ทำโจทย์ไม่ได้ อาจารย์จะช่วยให้นักเรียน เข้าใจเนื้อหา และเพิ่มเกรด 4 ทั้งวิชา ฟิสิกส์ เคมีและคณิตศาสตร์ ตามระดับชั้นเรียน หรือแม้แต่การเตรียมตัวเพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัยก็สามารถใช้ความรู้ ความเข้าใจจากการเรียนคอร์สนี้ได้เช่นกัน !!!
Panya Society

฿3,990
฿15,000
สมัคร
สิ่งที่จะได้รับหลังจากสมัครเรียน
เอกสารการเรียนส่งให้ถึงบ้าน
เรียนได้ไม่จำกัดชั่วโมง
เรียนได้ 12 เดือน (จากวันที่ชำระเงิน)
 321 lectures เวลา 107 ชั่วโมง
Last Updated March 2023
110 hours • 351 lectures
**เมื่อสมัครเรียนแล้ว ทุกคอร์สใน Pack จะปรากฏที่เมนู "คอร์สของฉัน" โดยอัตโนมัติ** *************************************** ฟิสิกส์ ม.5 เทอม 1 ตรงตามหลักสูตรใหม่ สสวท เรียนสนุก ทำโจทย์คล่อง สอบให้ติด โดยอาจารย์แชร์ ☑ นักเรียนทุกคนจะเลิกเกลียด เลิกกลัวฟิสิกส์ ถ้าได้เรียนฟิสิกส์สไตล์ อ.แชร์ ☑ เนื้อหาครบถ้วนตรงตามหลักสูตร ได้แก่ การเคลื่อนที่แบบฮาร์โมนิกอย่างง่าย, คลื่น, แสงเชิงคลื่น, และแสงเชิงรังสี ☑ คัดสรรโจทย์ไล่ระดับจากง่ายไปยาก ครบทั้งแบบฝึกหัดเตรียมสอบกลางภาค ปลายภาค จนถึงข้อสอบเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย พร้อมกับวิเคราะห์และเฉลยข้อสอบละเอียดทุกข้อ ☑ สาธิตการทดลองฟิสิกส์สนุกๆ ที่จะช่วยให้นักเรียนเข้าใจเนื้อหาฟิสิกส์อย่างเป็นรูปธรรม ☑ กระบวนการเรียนรู้ที่ออกแบบใหม่เพื่อให้นักเรียนเข้าใจทั้งเนื้อหาและทำข้อสอบได้จริง <<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>> เคมี ม.5 เทอม 1 ตรงตามหลักสูตรใหม่ สสวท วิเคราะห์เก่ง แก้โจทย์เป็น เห็นเป็นภาพ โดยอาจารย์นัท ☑ นักเรียนทุกคนจะรู้ว่าวิชาเคมีไม่ใช่วิชาที่ยาก อ.นัทจะใช้วิธีการสอนที่จะพานักเรียนทุกคนสนุกไปด้วยกัน ☑ ได้ใช้ทักษะการคิดวิเคราะห์ (Analytical thinking) และการคิดเชิงวิพากษ์ (Critical thinking) ในการทำความเข้าใจเนื้อหาแต่ละส่วน ☑ เนื้อหาครบถ้วนตรงตามหลักสูตร ได้แก่ เรื่อง แก๊สและสมบัติของแก๊ส การแพร่ผ่านของแก๊ส อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี กลไกการเกิดปฏิกิริยาเคมี ปัจจัยที่ส่งผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี สมดุลเคมี ค่าคงที่สมดุล การเปลี่ยนภาวะสมดุล การคำนวณเรื่องสมดุลเคมี ☑ ตั้งคำถามเพื่อช่วยให้นักเรียนเข้าใจบทเรียนดียิ่งขึ้น และเมื่อศึกษาบทเรียนจบลง ในแต่ละหัวข้อย่อย อ.นัทก็ยังมีแบบทดสอบย่อย เพื่อให้นักเรียนได้ทดสอบความเข้าใจของตัวเองในบทเรียนเป็นช่วงๆ พร้อมกับวิเคราะห์และเฉลยข้อสอบละเอียดทุกข้อ ☑ เทคนิคการจำที่น่าสนใจมากมาย ซึ่งจะทำให้น้องๆทุกคนมีความมั่นใจ เรียนรู้อย่างเข้าใจและทำข้อสอบได้คะแนนดีจริง <<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>> คณิตศาสตร์ ม.5 เทอม 1 ตรงตามหลักสูตรใหม่ สสวท คิดคล่อง ไม่ท่องจำ ทำโจทย์ได้ โดยอาจารย์แชร์ และอาจารย์ปิง ☑ บทเรียนจะประกอบไปด้วยเนื้อหาที่ปูพื้นฐานตั้งแต่ง่ายจนถึงระดับสูง เน้นให้นักเรียนเข้าใจ ไม่ต้องท่องจำ ☑ เนื้อหาครบถ้วนตรงตามหลักสูตร ได้แก่ เรื่อง ฟังก์ชันตรีโกณมิติ เมทริกซ์ และ เวกเตอร์ในสามมิติ ☑ เนื้อหาปูพื้นฐานตั้งแต่ง่ายจนถึงระดับสูง เน้นให้นักเรียนเข้าใจ ไม่ต้องท่องจำ และอธิบายอย่างละเอียดโดยเชื่อมโยงกับชีวิตจริง พร้อมแบบฝึกหัดทุกระดับทั้งง่าย-ยาก ☑ คัดสรรโจทย์ไล่ระดับจากง่ายไปยาก ครบทั้งแบบฝึกหัดเตรียมสอบกลางภาค ปลายภาค จนถึงข้อสอบเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย พร้อมกับวิเคราะห์และเฉลยข้อสอบละเอียดทุกข้อ <<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>> สิ่งที่นักเรียนจะได้รับ ฟรี! หนังสือประกอบบทเรียน ส่งถึงบ้านฟรี จำนวน 3 เล่ม ฟรี! เรียนไม่จำกัดชั่วโมงตลอด 1 ปี ฟรี! E-Book สมุดสรุปสูตร ทุกวิชาเพื่อใช้ทบทวนก่อนสอบ ฟรี! Weekly tutor ติวเตอร์สุดสัปดาห์ ช่วยสรุปย่อยเนื้อหาง่าย ๆ ส่งถึงนักเรียนทางแชททุกสัปดาห์ ฟรี! ระบบโค้ชผู้ช่วยส่วนตัว ถาม-ตอบทันใจใน 24 ชั่วโมง (กรุณาทักแชท Facebook หรือ Line@PanyaSociety เพื่อรับ Weekly Tutor) คอร์สนี้เหมาะกับนักเรียน ม.5 ที่เรียนหลักสูตรใหม่ สสวท. (2560) ☑ ที่อยากเข้าใจเนื้อหา และสนุกไปกับฟิสิกส์ ☑ ที่ไม่เห็นภาพและแก้โจทย์เคมีไม่ได้ ☑ ที่เบื่อกับการเรียนคณิตฯแบบไม่เข้าใจ ทำโจทย์ไม่ได้ อาจารย์จะช่วยให้นักเรียน เข้าใจเนื้อหา และเพิ่มเกรด 4 ทั้งวิชา ฟิสิกส์ เคมีและคณิตศาสตร์ ตามระดับชั้นเรียน หรือแม้แต่การเตรียมตัวเพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัยก็สามารถใช้ความรู้ ความเข้าใจจากการเรียนคอร์สนี้ได้เช่นกัน !!!
Panya Society

฿3,990
฿15,000
สมัคร
สิ่งที่จะได้รับหลังจากสมัครเรียน
เอกสารการเรียนส่งให้ถึงบ้าน
เรียนได้ไม่จำกัดชั่วโมง
เรียนได้ 12 เดือน (จากวันที่ชำระเงิน)
 351 lectures เวลา 110 ชั่วโมง
Last Updated March 2023
101 hours • 333 lectures
**เมื่อสมัครเรียนแล้ว ทุกคอร์สใน Pack จะปรากฏที่เมนู "คอร์สของฉัน" โดยอัตโนมัติ** *************************************** ฟิสิกส์ ม.6 เทอม 1 ตรงตามหลักสูตรใหม่ สสวท เรียนสนุก ทำโจทย์คล่อง สอบให้ติด โดยอาจารย์แชร์ ☑ นักเรียนทุกคนจะเลิกเกลียด เลิกกลัวฟิสิกส์ ถ้าได้เรียนฟิสิกส์สไตล์ อ.แชร์ ☑ เนื้อหาครบถ้วนตรงตามหลักสูตร ได้แก่ เรื่องแม่เหล็กและไฟฟ้า, ความร้อนและแก๊ส, และของแข็งและของไหล ☑ คัดสรรโจทย์ไล่ระดับจากง่ายไปยาก ครบทั้งแบบฝึกหัดเตรียมสอบกลางภาค ปลายภาค จนถึงข้อสอบเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย พร้อมกับวิเคราะห์และเฉลยข้อสอบละเอียดทุกข้อ ☑ สาธิตการทดลองฟิสิกส์สนุกๆ ที่จะช่วยให้นักเรียนเข้าใจเนื้อหาฟิสิกส์อย่างเป็นรูปธรรม ☑ กระบวนการเรียนรู้ที่ออกแบบใหม่เพื่อให้นักเรียนเข้าใจทั้งเนื้อหาและทำข้อสอบได้จริง <<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>> เคมี ม.6 เทอม 1 ตรงตามหลักสูตรใหม่ สสวท วิเคราะห์เก่ง แก้โจทย์เป็น เห็นเป็นภาพ โดยอาจารย์นัท ☑ นักเรียนทุกคนจะรู้ว่าวิชาเคมีไม่ใช่วิชาที่ยาก อ.นัทจะใช้วิธีการสอนที่จะพานักเรียนทุกคนสนุกไปด้วยกัน ☑ ได้ใช้ทักษะการคิดวิเคราะห์ (Analytical thinking) และการคิดเชิงวิพากษ์ (Critical thinking) ในการทำความเข้าใจเนื้อหาแต่ละส่วน ☑ เนื้อหาครบถ้วนตรงตามหลักสูตร ได้แก่ เรื่อง เคมีอินทรีย์ และ พอลิเมอร์ ☑ ใช้การตั้งคำถามเพื่อช่วยให้นักเรียนเข้าใจบทเรียนดียิ่งขึ้น และเมื่อศึกษาบทเรียนจบลง ในแต่ละหัวข้อย่อย อ.นัทก็ยังมีแบบทดสอบย่อย เพื่อให้นักเรียนได้ทดสอบความเข้าใจของตัวเองในบทเรียนเป็นช่วงๆ พร้อมกับวิเคราะห์และเฉลยข้อสอบละเอียดทุกข้อ ☑ เทคนิคการจำที่น่าสนใจมากมาย ซึ่งจะทำให้น้องๆทุกคนมีความมั่นใจ เรียนรู้อย่างเข้าใจและทำข้อสอบได้คะแนนดีจริง <<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>> คณิตศาสตร์ ม.6 เทอม 1 ตรงตามหลักสูตรใหม่ สสวท เสกเลขให้ง่าย เข้าใจได้ทุกคนด้วยเทคนิค Math Magic โดยอาจารย์นอต ☑ ไม่ว่าจะเรียนอ่อนหรือเรียนเก่ง เทคนิค Math Magic ของอ.นอต จะช่วยให้นักเรียนเก่งเลขยิ่งขึ้นแน่นอน ☑ บทเรียนจะประกอบไปด้วยเนื้อหาที่ปูพื้นฐานตั้งแต่ง่ายจนถึงระดับสูง เน้นให้นักเรียนเข้าใจ ไม่ต้องท่องจำ ☑ เนื้อหาครบถ้วนตรงตามหลักสูตร ได้แก่ เรื่อง ลำดับ อนุกรม ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน อนุพันธ์ การประยุกต์ของอนุพันธ์ และปริพันธ์ ☑ เชื่อมโยงเนื้อหาคณิตศาสตร์กับชีวิตจริง และใช้การเล่าเรื่องอธิบายอย่างละเอียด ☑ คัดสรรโจทย์ไล่ระดับจากง่ายไปยาก ครบทั้งแบบฝึกหัดเตรียมสอบกลางภาค ปลายภาค จนถึงข้อสอบเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย พร้อมกับวิเคราะห์และเฉลยข้อสอบละเอียดทุกข้อ ☑ มั่นใจได้ว่าหลังจากที่น้องได้เรียนเทคนิค Math Magic แล้วจะเข้าใจเนื้อหาอย่างละเอียด และเสกโจทย์ยากให้กลายเป็นง่ายได้แน่นอน <<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>> สิ่งที่นักเรียนจะได้รับ ฟรี! หนังสือประกอบบทเรียน ส่งถึงบ้านฟรี จำนวน 3 เล่ม ฟรี! เรียนไม่จำกัดชั่วโมงตลอด 1 ปี ฟรี! E-Book สมุดสรุปสูตร ทุกวิชาเพื่อใช้ทบทวนก่อนสอบ ฟรี! Weekly tutor ติวเตอร์สุดสัปดาห์ ช่วยสรุปย่อยเนื้อหาง่าย ๆ ส่งถึงนักเรียนทางแชททุกสัปดาห์ ฟรี! ระบบโค้ชผู้ช่วยส่วนตัว ถาม-ตอบทันใจใน 24 ชั่วโมง (กรุณาทักแชท Facebook หรือ Line@PanyaSociety เพื่อรับ Weekly Tutor) คอร์สนี้เหมาะกับนักเรียน ม.6 ที่เรียนหลักสูตรใหม่ สสวท. (2560) ☑ ที่อยากเข้าใจเนื้อหา และสนุกไปกับฟิสิกส์ ☑ ที่เชื่อมโยงและแก้โจทย์เคมีไม่ได้ ☑ ที่เบื่อกับการเรียนคณิตฯแบบท่องจำ ทำโจทย์ไม่ได้ อาจารย์จะช่วยให้นักเรียน เข้าใจเนื้อหา และเพิ่มเกรด 4 ทั้งวิชา ฟิสิกส์ เคมีและคณิตศาสตร์ ตามระดับชั้นเรียน หรือแม้แต่การเตรียมตัวเพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัยก็สามารถใช้ความรู้ ความเข้าใจจากการเรียนคอร์สนี้ได้เช่นกัน !!!
Panya Society

฿3,990
฿15,000
สมัคร
สิ่งที่จะได้รับหลังจากสมัครเรียน
เอกสารการเรียนส่งให้ถึงบ้าน
เรียนได้ไม่จำกัดชั่วโมง
เรียนได้ 12 เดือน (จากวันที่ชำระเงิน)
 333 lectures เวลา 101 ชั่วโมง
Last Updated February 2023
10 hours • 38 lectures
TCAS BOOSTER ติวตะลุยโจทย์ หลักสูตรเร่งรัด พร้อมแจกแนวข้อสอบจริง พร้อมพิชิต TCAS66 เพิ่มคะแนนสูงสุดในโค้งสุดท้ายของการเตรียมตัว กับ “คอร์ส TCAS BOOSTER” เจาะแนวข้อสอบ พร้อมเฉลย เน้นย้ำบทสำคัญที่ออกข้อสอบมากที่สุด และแนะแนวการทำข้อสอบ Part สำคัญ กับเทคนิคการทำข้อสอบจากพี่ๆ ทีมสอนระดับเทพแห่ง Panya Society ฟรี! Pre-Test สนามสอบจำลอง ฝึกทำข้อสอบเก่า ครบ 3 วิชา
Panya Society

฿490
฿990
สมัคร
สิ่งที่จะได้รับหลังจากสมัครเรียน
เรียนได้ไม่จำกัดชั่วโมง
เรียนได้ 12 เดือน (จากวันที่ชำระเงิน)
 38 lectures เวลา 10 ชั่วโมง
Last Updated February 2023
18 hours • 52 lectures
TCAS BOOSTER ติวตะลุยโจทย์ หลักสูตรเร่งรัด พร้อมแจกแนวข้อสอบจริง พร้อมพิชิต TCAS66 เพิ่มคะแนนสูงสุดในโค้งสุดท้ายของการเตรียมตัว กับ “คอร์ส TCAS BOOSTER” เจาะแนวข้อสอบ พร้อมเฉลย เน้นย้ำบทสำคัญที่ออกข้อสอบมากที่สุด และแนะแนวการทำข้อสอบ Part สำคัญ กับเทคนิคการทำข้อสอบจากพี่ๆ ทีมสอนระดับเทพแห่ง Panya Society ฟรี! Pre-Test สนามสอบจำลอง ฝึกทำข้อสอบเก่า ครบ 3 วิชา
Panya Society

฿490
฿990
สมัคร
สิ่งที่จะได้รับหลังจากสมัครเรียน
เรียนได้ไม่จำกัดชั่วโมง
เรียนได้ 12 เดือน (จากวันที่ชำระเงิน)
 52 lectures เวลา 18 ชั่วโมง
Last Updated June 2022
0 hours • 0 lectures
TCAS ติดอาวุธลับ UpScore
Panya Society

฿1,490
สมัคร
สิ่งที่จะได้รับหลังจากสมัครเรียน
เอกสารการเรียนส่งให้ถึงบ้าน
เรียนได้ไม่จำกัดชั่วโมง
เรียนได้ 12 เดือน (จากวันที่ชำระเงิน)
 0 lectures เวลา 0 ชั่วโมง
Last Updated June 2022
264 hours • 4 lectures
เตรียมตัวพิชิตข้อสอบ TCAS66 ที่ครบที่สุด สรุปเนื้อหา ม.4-ม.6 และสูตรที่จำเป็นต้องใช้สอบ พร้อมตะลุยโจทย์ข้อสอบเก่าทั้ง PAT2, 9 วิชาสามัญ เก็งข้อสอบแม่นยำโดยอาจารย์ระดับเทพ ช่วยให้สอบติดมหาวิทยาลัยชื่อดังทั้งในระดับประเทศและระดับภาค *** ทันทีที่มีข้อสอบปี 64 สถาบันจะอัพเดทก่อนใคร!!! ***
Panya Society

฿0
สมัคร
สิ่งที่จะได้รับหลังจากสมัครเรียน
เอกสารการเรียนส่งให้ถึงบ้าน
เรียนได้ไม่จำกัดชั่วโมง
เรียนได้ 12 เดือน (จากวันที่ชำระเงิน)
 4 lectures เวลา 264 ชั่วโมง
Last Updated September 2022
13 hours • 35 lectures
คอร์สนี้เหมาะกับนักเรียนที่เรียนหลักสูตรใหม่ สสวท (2560) และต้องการเตรียมสอบ คณิตศาสตร์ A-Level ☑️ รวมข้อสอบจริง คณิตศาสตร์ ทั้งวิชาสามัญ และ PAT1 พร้อมเฉลยละเอียดทุกข้อ ☑️ ได้เรียนคณิตศาสตร์ ม.ปลาย ครบทุกบท ครบทั้ง เลขหลัก (พื้นฐาน) และเลขเสริม (เพิ่มเติม) ☑️ ไม่ว่านักเรียนจะพื้นฐานอ่อนหรือเก่งคณิตศาสตร์ เทคนิคในคอร์สเรียนคณิตศาสตร์ ของ อ.แชร์, อ.ปิง และ Math Magic ของอ.นอต จะช่วยให้นักเรียนเก่งคณิตศาสตร์ยิ่งขึ้นแน่นอน ☑️ บทเรียนจะประกอบไปด้วยเนื้อหาที่ปูพื้นฐานตั้งแต่ง่ายจนถึงระดับสูง เน้นให้นักเรียนเข้าใจคณิตศาสตร์ได้โดยไม่ต้องท่องจำ ☑️ อธิบายคณิตศาสตร์ทุกบทอย่างละเอียดโดยเชื่อมโยงเนื้อหาคณิตศาสตร์กับชีวิตจริง และใช้การเล่าเรื่องอธิบายอย่างละเอียด พร้อมฝึกทำแบบฝึกหัดทุกระดับทั้งง่าย-ยาก ☑️ คัดสรรโจทย์ไล่ระดับจากง่ายไปยาก ครบทั้งแบบฝึกหัด ข้อสอบกลางภาค ปลายภาค จนถึงข้อสอบเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย พร้อมกับวิเคราะห์และเฉลยข้อสอบละเอียดทุกข้อ ☑️ มั่นใจได้ว่าหลังจากที่น้องเรียน คอร์สคณิตศาสตร์ A-Level นี้จบแล้วจะเข้าใจเนื้อหาคณิตศาสตร์ ม.ปลาย อย่างละเอียด เสกโจทย์ยากให้กลายเป็นง่าย เพิ่มคะแนนสอบ คณิตศาสตร์ A-Level และสอบติดทุกคณะที่ต้องการได้แน่นอน
ธรรมนิติ์ พิพัฒน์ศรีสวัสดิ์ (อ.นอต)

นักเรียนทุนคิง, Google Engineer
฿1,990
฿6,500
สมัคร
สิ่งที่จะได้รับหลังจากสมัครเรียน
เอกสารการเรียนส่งให้ถึงบ้าน
เรียนได้ไม่จำกัดชั่วโมง
เรียนได้ 12 เดือน (จากวันที่ชำระเงิน)
 35 lectures เวลา 13 ชั่วโมง
Last Updated November 2022
45 hours • 89 lectures
คอร์สนี้เหมาะกับนักเรียนที่เรียนหลักสูตรใหม่ สสวท (2560) และต้องการเตรียมสอบ คณิตศาสตร์ A-Level ☑️ ใกล้สอบแล้วต้องเรียนแบบ Focus คัดเน้นๆ เรียนเจาะบทออกสอบบ่อย วิเคราะห์ตามแนว Blueprint พิชิต 70 คะแนน Up ☑️ ได้เรียนคณิตศาสตร์ ม.ปลาย เพื่อเตรียมสอบครบทั้ง เลขหลัก (พื้นฐาน) และเลขเสริม (เพิ่มเติม) ☑️ ไม่ว่านักเรียนจะพื้นฐานอ่อนหรือเก่งคณิตศาสตร์ เทคนิคในคอร์สเรียนคณิตศาสตร์ของอ.นอต จะช่วยให้นักเรียนเพิ่มคะแนนคณิตศาสตร์ A-Level 70 คะแนน Up แน่นอน ☑️ ใช้เวลาเตรียมสอบน้อยที่สุด สอนเนื้อๆ เน้นๆ เตรียมสอบอย่างมีกลยุทธ์ พร้อมเทคนิคเพิ่มคะแนนสอบพุ่งปรี๊ด ประยุกต์และเชื่อมโยงความรู้คณิตศาสตร์สู่การทำข้อสอบจริงได้ในเวลาจำกัด ☑️ คัดสรรโจทย์ไล่ระดับจากง่ายไปยาก ครบทั้งคณิตศาสตร์ วิชาสามัญ และ PAT 1 พร้อมกับวิเคราะห์และเฉลยข้อสอบละเอียดทุกข้อ พิเศษ !! ข้อสอบแต่งใหม่ ตาม Blueprint คณิตศาสตร์ A-Level เน้นวิเคราะห์ ประยุกต์ระดับเทพ ช่วยให้มั่นใจในการสอบมากยิ่งขึ้น ☑️ มั่นใจได้ว่าหลังจากที่น้องเรียน คอร์สคณิตศาสตร์ TCAS ติดอาวุธลับ UpScore นี้จบแล้วจะเสกโจทย์ยากให้กลายเป็นง่าย เพิ่มคะแนนสอบ คณิตศาสตร์ A-Level และสอบติดทุกคณะที่ต้องการได้แน่นอน
ธรรมนิติ์ พิพัฒน์ศรีสวัสดิ์ (อ.นอต)

นักเรียนทุนคิง, Google Engineer
฿1,990
฿6,500
สมัคร
สิ่งที่จะได้รับหลังจากสมัครเรียน
เอกสารการเรียนส่งให้ถึงบ้าน
เรียนได้ไม่จำกัดชั่วโมง
เรียนได้ 12 เดือน (จากวันที่ชำระเงิน)
 89 lectures เวลา 45 ชั่วโมง
Last Updated September 2022
38 hours • 127 lectures
คอร์ส คณิตศาสตร์ ม.4 เทอม 1 (หลักสูตรใหม่) คิดคล่อง ไม่ท่องจำ ทำโจทย์ได้ โดย อจ.ปิงและ อจ.แชร์ คณิตศาสตร์ ม.4 เทอม 1 หลักสูตรใหม่ประกอบไปด้วยเนื้อหา 3 บท คือ เซต ตรรกศาสตร์ จำนวนจริงและพหุนาม ในบทเรียนจะประกอบไปด้วยเนื้อหาที่ปูพื้นฐานตั้งแต่ง่ายจนถึงระดับสูง เน้นให้นักเรียนเข้าใจ ไม่ต้องท่องจำ และอธิบายอย่างละเอียดโดยเชื่อมโยงกับชีวิตจริง พร้อมแบบฝึกหัดทุกระดับทั้งง่าย-ยาก คอร์สนี้เหมาะกับน้องๆ ที่อยู่ชั้น ม.4 ที่โรงเรียนใช้หลักสูตรใหม่ (2560) ที่เบื่อกับการเรียนคณิตฯแบบท่องจำ ทำโจทย์ไม่ได้ โดย อจ.ปิงและ อจ.แชร์ ให้น้องเข้าใจเนื้อหา และสนุกไปกับคณิตศาสตร์ หรือแม้แต่การเตรียมตัวเพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัยก็สามารถใช้ความรู้ ความเข้าใจจากการเรียนคอร์สนี้ได้เช่นกัน !!!
อธิปัตย์ ธำรงธัญลักษณ์ (อ.ปิง)

เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง เหรียญทอง จุฬาฯ
฿1,690
฿5,000
สมัคร
สิ่งที่จะได้รับหลังจากสมัครเรียน
เอกสารการเรียนส่งให้ถึงบ้าน
เรียนได้ไม่จำกัดชั่วโมง
เรียนได้ 12 เดือน (จากวันที่ชำระเงิน)
 127 lectures เวลา 38 ชั่วโมง
Last Updated October 2022
95 hours • 297 lectures
คอร์ส คณิตศาสตร์ ม.4 เทอม 2 (หลักสูตรใหม่) เสกเลขให้ง่าย เข้าใจได้ทุกคนด้วยเทคนิค Math Magic จากอาจารย์นอต คณิตศาสตร์ ม.4 เทอม 2 หลักสูตรใหม่ประกอบไปด้วยเนื้อหา 3 บท คือ ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน, ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและลอการิทึม, เรขาคณิตวิเคราะห์และภาคตัดกรวย ในบทเรียนจะประกอบไปด้วยเนื้อหาที่ปูพื้นฐานตั้งแต่ง่ายจนถึงระดับสูง เน้นให้นักเรียนเข้าใจ ไม่ต้องท่องจำ และอธิบายอย่างละเอียดโดยเชื่อมโยงกับชีวิตจริง พร้อมแบบฝึกหัดทุกระดับทั้งง่าย-ยาก มั่นใจได้ว่าหลังจากที่น้องได้เรียนเทคนิค Math Magic แล้วจะเข้าใจเนื้อหาอย่างละเอียด และเสกโจทย์ยากให้กลายเป็นง่ายได้แน่นอน คอร์สนี้เหมาะกับน้องๆ ที่อยู่ชั้น ม.4 ที่โรงเรียนใช้หลักสูตรใหม่ (2560) ที่เบื่อกับการเรียนคณิตฯแบบท่องจำ ทำโจทย์ไม่ได้ อาจารย์นอตจะมาเสกให้น้องเข้าใจเนื้อหา และสนุกไปกับคณิตศาสตร์ หรือแม้แต่การเตรียมตัวเพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัยก็สามารถใช้ความรู้ ความเข้าใจจากการเรียนคอร์สนี้ได้เช่นกัน !!!
Panya Society

฿1,690
฿5,000
สมัคร
สิ่งที่จะได้รับหลังจากสมัครเรียน
เอกสารการเรียนส่งให้ถึงบ้าน
เรียนได้ไม่จำกัดชั่วโมง
เรียนได้ 12 เดือน (จากวันที่ชำระเงิน)
 297 lectures เวลา 95 ชั่วโมง
Last Updated September 2022
39 hours • 149 lectures
คอร์ส คณิตศาสตร์ ม.5 เทอม 1 (หลักสูตรใหม่) คิดคล่อง ไม่ท่องจำ ทำโจทย์ได้ โดย อจ.ปิงและ อจ.แชร์ คณิตศาสตร์ ม.5 เทอม 1 หลักสูตรใหม่ประกอบไปด้วยเนื้อหา 3 บท คือ ฟังก์ชันตรีโกณมิติ เมทริกซ์ เวกเตอร์ในสามมิติ ในบทเรียนจะประกอบไปด้วยเนื้อหาที่ปูพื้นฐานตั้งแต่ง่ายจนถึงระดับสูง เน้นให้นักเรียนเข้าใจ ไม่ต้องท่องจำ และอธิบายอย่างละเอียดโดยเชื่อมโยงกับชีวิตจริง พร้อมแบบฝึกหัดทุกระดับทั้งง่าย-ยาก คอร์สนี้เหมาะกับน้องๆ ที่อยู่ชั้น ม.5 ที่โรงเรียนใช้หลักสูตรใหม่ (2560) ที่เบื่อกับการเรียนคณิตฯแบบท่องจำ ทำโจทย์ไม่ได้ โดย อจ.ปิงและ อจ.แชร์ ให้น้องเข้าใจเนื้อหา และสนุกไปกับคณิตศาสตร์ หรือแม้แต่การเตรียมตัวเพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัยก็สามารถใช้ความรู้ ความเข้าใจจากการเรียนคอร์สนี้ได้เช่นกัน !!!
อธิปัตย์ ธำรงธัญลักษณ์ (อ.ปิง)

เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง เหรียญทอง จุฬาฯ
฿1,690
฿5,000
สมัคร
สิ่งที่จะได้รับหลังจากสมัครเรียน
เอกสารการเรียนส่งให้ถึงบ้าน
เรียนได้ไม่จำกัดชั่วโมง
เรียนได้ 12 เดือน (จากวันที่ชำระเงิน)
 149 lectures เวลา 39 ชั่วโมง
Last Updated September 2022
28 hours • 95 lectures
คอร์ส คณิตศาสตร์ ม.5 เทอม 2 (หลักสูตรใหม่) เสกเลขให้ง่าย เข้าใจได้ทุกคนด้วยเทคนิค Math Magic จากอาจารย์นอต คณิตศาสตร์ ม.5 เทอม 2 หลักสูตรใหม่ประกอบไปด้วยเนื้อหา 3 บท คือ จำนวนเชิงซ้อน, หลักการนับเบื้องต้น และความน่าจะเป็น ในบทเรียนจะประกอบไปด้วยเนื้อหาที่ปูพื้นฐานตั้งแต่ง่ายจนถึงระดับสูง เน้นให้นักเรียนเข้าใจ ไม่ต้องท่องจำ และอธิบายอย่างละเอียดโดยเชื่อมโยงกับชีวิตจริง พร้อมแบบฝึกหัดทุกระดับทั้งง่าย-ยาก มั่นใจได้ว่าหลังจากที่น้องได้เรียนเทคนิค Math Magic แล้วจะเข้าใจเนื้อหาอย่างละเอียด และเสกโจทย์ยากให้กลายเป็นง่ายได้แน่นอน คอร์สนี้เหมาะกับน้องๆ ที่อยู่ชั้น ม.5 ที่โรงเรียนใช้หลักสูตรใหม่ (2560) ที่เบื่อกับการเรียนคณิตฯแบบท่องจำ ทำโจทย์ไม่ได้ อาจารย์นอตจะมาเสกให้น้องเข้าใจเนื้อหา และสนุกไปกับคณิตศาสตร์ หรือแม้แต่การเตรียมตัวเพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัยก็สามารถใช้ความรู้ ความเข้าใจจากการเรียนคอร์สนี้ได้เช่นกัน !!!
ธรรมนิติ์ พิพัฒน์ศรีสวัสดิ์ (อ.นอต)

นักเรียนทุนคิง, Google Engineer
฿1,690
฿5,000
สมัคร
สิ่งที่จะได้รับหลังจากสมัครเรียน
เอกสารการเรียนส่งให้ถึงบ้าน
เรียนได้ไม่จำกัดชั่วโมง
เรียนได้ 12 เดือน (จากวันที่ชำระเงิน)
 95 lectures เวลา 28 ชั่วโมง
Last Updated September 2022
52 hours • 183 lectures
คอร์ส คณิตศาสตร์ ม.6 เทอม 1 (หลักสูตรใหม่) เสกเลขให้ง่าย เข้าใจได้ทุกคนด้วยเทคนิค Math Magic จากอาจารย์นอต คณิตศาสตร์ ม.6 เทอม 1 หลักสูตรใหม่ประกอบไปด้วยเนื้อหาครบตามหลักสูตร สสวท (2560) ได้แก่ ลำดับ อนุกรม ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน อนุพันธ์ การประยุกต์ของอนุพันธ์ และปริพันธ์ ในบทเรียนจะประกอบไปด้วยเนื้อหาที่ปูพื้นฐานตั้งแต่ง่ายจนถึงระดับสูง เน้นให้นักเรียนเข้าใจ ไม่ต้องท่องจำ และอธิบายอย่างละเอียดโดยเชื่อมโยงกับชีวิตจริง พร้อมแบบฝึกหัดทุกระดับทั้งง่าย-ยาก มั่นใจได้ว่าหลังจากที่น้องได้เรียนเทคนิค Math Magic แล้วจะเข้าใจเนื้อหาอย่างละเอียด และเสกโจทย์ยากให้กลายเป็นง่ายได้แน่นอน คอร์สนี้เหมาะกับน้องๆ ที่อยู่ชั้น ม.6 ที่โรงเรียนใช้หลักสูตรใหม่ (2560) ที่เบื่อกับการเรียนคณิตฯแบบท่องจำ ทำโจทย์ไม่ได้ อาจารย์นอตจะมาเสกให้น้องเข้าใจเนื้อหา และสนุกไปกับคณิตศาสตร์ หรือแม้แต่การเตรียมตัวเพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัยก็สามารถใช้ความรู้ ความเข้าใจจากการเรียนคอร์สนี้ได้เช่นกัน !!!
ธรรมนิติ์ พิพัฒน์ศรีสวัสดิ์ (อ.นอต)

นักเรียนทุนคิง, Google Engineer
฿1,690
฿5,000
สมัคร
สิ่งที่จะได้รับหลังจากสมัครเรียน
เอกสารการเรียนส่งให้ถึงบ้าน
เรียนได้ไม่จำกัดชั่วโมง
เรียนได้ 12 เดือน (จากวันที่ชำระเงิน)
 183 lectures เวลา 52 ชั่วโมง
Last Updated September 2022
44 hours • 155 lectures
คอร์ส คณิตศาสตร์ ม.6 เทอม 2 (หลักสูตรใหม่) เสกเลขให้ง่าย เข้าใจได้ทุกคนด้วยเทคนิค Math Magic จากอาจารย์นอต คณิตศาสตร์ ม.6 เทอม 2 หลักสูตรใหม่ประกอบไปด้วยเนื้อหา 3 บท คือ สถิติ, การแจกแจงปกติ, ตัวแปรสุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็น ในบทเรียนจะประกอบไปด้วยเนื้อหาที่ปูพื้นฐานตั้งแต่ง่ายจนถึงระดับสูง เน้นให้นักเรียนเข้าใจ ไม่ต้องท่องจำ และอธิบายอย่างละเอียดโดยเชื่อมโยงกับชีวิตจริง พร้อมแบบฝึกหัดทุกระดับทั้งง่าย-ยาก มั่นใจได้ว่าหลังจากที่น้องได้เรียนเทคนิค Math Magic แล้วจะเข้าใจเนื้อหาอย่างละเอียด และเสกโจทย์ยากให้กลายเป็นง่ายได้แน่นอน คอร์สนี้เหมาะกับน้องๆ ที่อยู่ชั้น ม.6 ที่โรงเรียนใช้หลักสูตรใหม่ (2560) ที่เบื่อกับการเรียนคณิตฯแบบท่องจำ ทำโจทย์ไม่ได้ อาจารย์นอตจะมาเสกให้น้องเข้าใจเนื้อหา และสนุกไปกับคณิตศาสตร์ หรือแม้แต่การเตรียมตัวเพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัยก็สามารถใช้ความรู้ ความเข้าใจจากการเรียนคอร์สนี้ได้เช่นกัน !!!
ธรรมนิติ์ พิพัฒน์ศรีสวัสดิ์ (อ.นอต)

นักเรียนทุนคิง, Google Engineer
฿1,690
฿5,000
สมัคร
สิ่งที่จะได้รับหลังจากสมัครเรียน
เอกสารการเรียนส่งให้ถึงบ้าน
เรียนได้ไม่จำกัดชั่วโมง
เรียนได้ 12 เดือน (จากวันที่ชำระเงิน)
 155 lectures เวลา 44 ชั่วโมง
Last Updated November 2022
11 hours • 71 lectures
พี่ปัญญาใจดี เปิดติวแนะแนว ข้อสอบ TCAS 66 ฉบับเร่งรัด ครบทุกเรื่องที่ Dek 66 ต้องรู้ (Dek 67-68 ก็สมัครเข้าฟังแนะแนวข้อสอบ TCAS ฉบับเร่งรัดได้นะครับ) แนะแนวครบทั้ง TPAT, TGAT และ A-LEVEL ตาม Test Blueprint ’66 รวมกว่า 9 ชั่วโมง ในราคาพิเศษ 9 บาท เท่านั้น สิ่งที่นักเรียนจะได้รับ 1. เจาะลึก + แนะแนวข้อสอบ TGAT-TPAT ทั้งสายวิทย์-สายศิลป์ 2. เตรียมตัวสอบ A-LEVEL ครบทุกสาระวิชา 3. แนวทางเตรียมตัวสอบโค้งสุดท้ายฉบับไฟลุก เคล็ดลับการอ่านหนังสือ และเทคนิคการทำคะแนนพุ่ง 4. Q&A คำถามที่น้องๆถามบ่อย เพื่อการเตรียมตัวสอบ TCAS66 5. TCAS BOOSTER ติวสอบแบบเร่งรัดฟรี 6 วิชา ได้แก่ วิชาสายวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์-เคมี-คณิตศาสตร์) และวิชาสายศิลป์ (ไทย-สังคม-อังกฤษ) 6. MOCK-UP TEST ข้อสอบออนไลน์เสมือนข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยจริง จำนวน 6 วิชา 7. Highlight เนื้อหา เทคนิคเพิ่มคะแนนสอบโค้งสุดท้าย จากคอร์ส A-Level, TGAT English และ ตะลุยโจทย์ ติดอาวุธลับ UpScore 8. รับ ‘ส่วนลด’ จุกๆ คอร์ส A-Level, TGAT English และคอร์สตะลุยโจทย์ ติดอาวุธลับ UpScore มูลค่า 390 บาท 9. สุดพิเศษ! เฉลยข้อสอบ ข้อ Highlight ข้อห้ามพลาด ปี 65 วิชาฟิสิกส์-เคมี-คณิตศาสตร์-ไทย รวมทั้งสิ้น 4 วิชา แบบจัดเต็ม
ณัฏฐพล อิสรเสรีรักษ์ (อ.นัท)

ป.ตรี-เอกจุฬาฯ (รางวัลดร.แถบ นีละนิธิ)
฿9
฿990
สมัคร
สิ่งที่จะได้รับหลังจากสมัครเรียน
เอกสารการเรียนส่งให้ถึงบ้าน
เรียนได้ไม่จำกัดชั่วโมง
เรียนได้ 12 เดือน (จากวันที่ชำระเงิน)
 71 lectures เวลา 11 ชั่วโมง
Last Updated August 2022
19 hours • 124 lectures
มาพิชิตข้อสอบ BMAT ไปด้วยกันกับสองอาจารย์ระดับเทพ ดร.ปลาทู และ ดร.พี ซึ่งมีดีกรีปริญญาเอกจากสหรัฐอเมริกาทั้งคู่ ในคอร์สนี้อาจารย์จะพาน้องๆ ตะลุยวิเคราะห์โจทย์ข้อสอบ BMAT ย้อนหลังทั้ง 3 ส่วน ทั้งส่วนที่ 1 ทักษะการวิเคราะห์ ส่วนที่ 2 ความรู้วิทยาศาสตร์ และส่วนที่ 3 งานเขียน โดยอาจารย์ทั้งสองนอกจากจะเฉลยคำตอบอย่างละเอียดแล้วยังทบทวนเนื้อหาที่เกี่ยวข้องในแต่ละหัวข้อให้เพื่อที่น้องๆ จะได้นำไปประยุกต์ทำข้อสอบได้ อาจารย์มาพร้อมด้วยเคล็ดลับการวิเคราะห์โจทย์ การแบ่งเวลา และการอ่านใจคนออกโจทย์ นอกจากนี้ ในส่วนของงานเขียน นักเรียนจะสามารถส่งงานเขียนเข้ามาให้อาจารย์ตรวจได้ฟรี 5 ครั้ง เรามาพิชิตข้อสอบ BMAT เพื่อเข้าคณะแพทย์ไปด้วยกันเลย
ดร.ภาณุ ตรัยเวช (อ. ปลาทู)

฿1,990
฿12,000
สมัคร
สิ่งที่จะได้รับหลังจากสมัครเรียน
เรียนได้ไม่จำกัดชั่วโมง
เรียนได้ 12 เดือน (จากวันที่ชำระเงิน)
 124 lectures เวลา 19 ชั่วโมง
Last Updated February 2023
196 hours • 700 lectures
เตรียมตัวพิชิตข้อสอบ ฟิสิกส์ A-Level ด้วยคอร์สฟิสิกส์ที่อัดแน่นด้วยเนื้อหาสรุปเน้นๆ พร้อมตะลุยโจทย์ข้อสอบเก่าทั้ง ฟิสิกส์ A-Level, ฟิสิกส์ วิชาสามัญ, ฟิสิกส์ PAT2 และข้อสอบแต่งใหม่ตาม สสวท. เก็งข้อสอบแม่นยำโดยอาจารย์ระดับเทพ อดีตฟิสิกส์โอลิมปิก ครบจบในคอร์สเดียว คอร์สออนไลน์ติวเข้มพิชิต ฟิสิกส์ A-Level TCAS67 ที่คุ้มค่าที่สุด อัพเดทล่าสุด สรุปเนื้อหา ม.4-ม.6 ครบทุกหัวข้อเน้นๆ เข้มข้น กระชับ ตรงประเด็น เตรียมพร้อมทุกสนามสอบด้วยการตะลุยโจทย์ข้อสอบเก่าย้อนหลัง แนะเคล็ดลับเทคนิคการทำโจทย์ให้ได้ถูกต้อง และรวดเร็ว มีหนังสือประกอบการเรียนให้ถึง 5 เล่ม
สุปิติ บูรณวัฒนาโชค (อ.แชร์)

เหรียญทองฟิสิกส์โอลิมปิก
฿3,990
฿10,000
สมัคร
สิ่งที่จะได้รับหลังจากสมัครเรียน
เอกสารการเรียนส่งให้ถึงบ้าน
เรียนได้ไม่จำกัดชั่วโมง
เรียนได้ 12 เดือน (จากวันที่ชำระเงิน)
 700 lectures เวลา 196 ชั่วโมง
Last Updated August 2022
45 hours • 129 lectures
ฟิสิกส์ TCAS ติดอาวุธลับ UpScore
สุปิติ บูรณวัฒนาโชค (อ.แชร์)

เหรียญทองฟิสิกส์โอลิมปิก
฿1,990
฿6,500
สมัคร
สิ่งที่จะได้รับหลังจากสมัครเรียน
เอกสารการเรียนส่งให้ถึงบ้าน
เรียนได้ไม่จำกัดชั่วโมง
เรียนได้ 12 เดือน (จากวันที่ชำระเงิน)
 129 lectures เวลา 45 ชั่วโมง
Last Updated February 2023
127 hours • 381 lectures
เตรียมตัวพิชิตข้อสอบ TCAS67 ด้วยคอร์สฟิสิกส์ที่อัดแน่นด้วยเนื้อหาสรุปเน้นๆ พร้อมตะลุยโจทย์ข้อสอบเก่าทั้ง PAT2 เก็งข้อสอบแม่นยำ โดยอาจารย์ระดับเทพ อดีตฟิสิกส์โอลิมปิก ครบจบในคอร์สเดียว คอร์สออนไลน์ติวเข้มฟิสิกส์พิชิต TCAS67 ที่คุ้มค่าที่สุด อัพเดทล่าสุด สรุปเนื้อหา ม.4-ม.6 ครบทุกหัวข้อเน้นๆ เข้มข้น กระชับ ตรงประเด็น เตรียมพร้อมทุกสนามสอบด้วยการตะลุยโจทย์ข้อสอบเก่าย้อนหลัง แนะเคล็ดลับเทคนิคการทำโจทย์ให้ได้ถูกต้อง และรวดเร็ว มีหนังสือประกอบการเรียนให้ถึง 5 เล่ม
สุปิติ บูรณวัฒนาโชค (อ.แชร์)

เหรียญทองฟิสิกส์โอลิมปิก
฿2,490
฿8,000
สมัคร
สิ่งที่จะได้รับหลังจากสมัครเรียน
เอกสารการเรียนส่งให้ถึงบ้าน
เรียนได้ไม่จำกัดชั่วโมง
เรียนได้ 12 เดือน (จากวันที่ชำระเงิน)
 381 lectures เวลา 127 ชั่วโมง
Last Updated February 2023
131 hours • 385 lectures
เตรียมตัวพิชิตข้อสอบ TCAS67 ด้วยคอร์สฟิสิกส์ที่อัดแน่นด้วยเนื้อหาสรุปเน้นๆ พร้อมตะลุยโจทย์ข้อสอบเก่าทั้ง 9 วิชาสามัญ เก็งข้อสอบแม่นยำ โดยอาจารย์ระดับเทพ อดีตฟิสิกส์โอลิมปิก ครบจบในคอร์สเดียว คอร์สออนไลน์ติวเข้มฟิสิกส์พิชิต TCAS67 ที่คุ้มค่าที่สุด อัพเดทล่าสุด สรุปเนื้อหา ม.4-ม.6 ครบทุกหัวข้อเน้นๆ เข้มข้น กระชับ ตรงประเด็น เตรียมพร้อมทุกสนามสอบด้วยการตะลุยโจทย์ข้อสอบเก่าย้อนหลัง แนะเคล็ดลับเทคนิคการทำโจทย์ให้ได้ถูกต้อง และรวดเร็ว มีหนังสือประกอบการเรียนให้ถึง 5 เล่ม
สุปิติ บูรณวัฒนาโชค (อ.แชร์)

เหรียญทองฟิสิกส์โอลิมปิก
฿2,490
฿8,000
สมัคร
สิ่งที่จะได้รับหลังจากสมัครเรียน
เอกสารการเรียนส่งให้ถึงบ้าน
เรียนได้ไม่จำกัดชั่วโมง
เรียนได้ 12 เดือน (จากวันที่ชำระเงิน)
 385 lectures เวลา 131 ชั่วโมง
Last Updated September 2022
48 hours • 113 lectures
ฟิสิกส์ม.4 เทอม 1 หลักสูตรใหม่ประกอบไปด้วยเนื้อหา 3 บท คือ ธรรมชาติและพัฒนาการทางฟิสิกส์ และเรื่องเกี่ยวกับกลศาสตร์หรือการเคลื่อนที่อีก 2 บท คือ การเคลื่อนที่แนวตรง, แรงและกฎการเคลื่อนที่ ในบทเรียนจะประกอบไปด้วย เนื้อหา การทดลองสนุกๆ ที่จะทำให้น้องๆ ได้เข้าใจเนื้อหาอย่างเป็นรูปธรรม และแบบฝึกหัดเพื่อฝึกฝนการทำโจทย์ ซึ่งหลังจากเรียนแล้วน้องๆ จะทั้งเข้าใจเนื้อหา และทำโจทย์ได้ คอร์สนี้เหมาะกับน้องๆ ที่อยู่ชั้น ม.4 ที่โรงเรียนใช้หลักสูตรใหม่ (2560) ที่อยากเข้าใจเนื้อหา และสนุกไปกับฟิสิกส์! หรืออยากจะเตรียมตัวเพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัยแต่เนิ่นๆ
สุปิติ บูรณวัฒนาโชค (อ.แชร์)

เหรียญทองฟิสิกส์โอลิมปิก
฿1,690
฿5,000
สมัคร
สิ่งที่จะได้รับหลังจากสมัครเรียน
เอกสารการเรียนส่งให้ถึงบ้าน
เรียนได้ไม่จำกัดชั่วโมง
เรียนได้ 12 เดือน (จากวันที่ชำระเงิน)
 113 lectures เวลา 48 ชั่วโมง
Last Updated September 2022
58 hours • 161 lectures
ฟิสิกส์ม.4 เทอม 2 หลักสูตรใหม่ประกอบไปด้วยเนื้อหา 4 บท คือ สมดุลกล, งานและพลังงาน, โมเมนตัมและการชน, และสุดท้ายคือบทการเคลื่อนที่แนวโค้ง ในบทเรียนจะประกอบไปด้วย เนื้อหา การทดลองสนุกๆ ที่จะทำให้น้องๆ ได้เข้าใจเนื้อหาอย่างเป็นรูปธรรม และแบบฝึกหัดเพื่อฝึกฝนการทำโจทย์ ซึ่งหลังจากเรียนแล้วน้องๆ จะทั้งเข้าใจเนื้อหา และทำโจทย์ได้ คอร์สนี้เหมาะกับน้องๆ ที่อยู่ชั้น ม.4 ที่โรงเรียนใช้หลักสูตรใหม่ (2560) ที่อยากเข้าใจเนื้อหา และสนุกไปกับฟิสิกส์! หรืออยากจะเตรียมตัวเพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัยแต่เนิ่นๆ
สุปิติ บูรณวัฒนาโชค (อ.แชร์)

เหรียญทองฟิสิกส์โอลิมปิก
฿1,690
฿5,000
สมัคร
สิ่งที่จะได้รับหลังจากสมัครเรียน
เอกสารการเรียนส่งให้ถึงบ้าน
เรียนได้ไม่จำกัดชั่วโมง
เรียนได้ 12 เดือน (จากวันที่ชำระเงิน)
 161 lectures เวลา 58 ชั่วโมง
Last Updated September 2022
57 hours • 146 lectures
ฟิสิกส์ม.5 เทอม 1 หลักสูตรใหม่ประกอบไปด้วยเนื้อหา 4 บท คือ การเคลื่อนที่แบบฮาร์โมนิกอย่างง่าย, คลื่น, แสงเชิงคลื่น, และแสงเชิงรังสี ในบทเรียนจะประกอบไปด้วย เนื้อหา การทดลองสนุกๆ ที่จะทำให้น้องๆ ได้เข้าใจเนื้อหาอย่างเป็นรูปธรรม และแบบฝึกหัดเพื่อฝึกฝนการทำโจทย์ ซึ่งหลังจากเรียนแล้วน้องๆ จะทั้งเข้าใจเนื้อหา และทำโจทย์ได้ คอร์สนี้เหมาะกับน้องๆ ที่อยู่ชั้น ม.5 ที่โรงเรียนใช้หลักสูตรใหม่ ที่อยากเข้าใจเนื้อหา และสนุกไปกับฟิสิกส์! หรืออยากจะเตรียมตัวเพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัยแต่เนิ่นๆ
สุปิติ บูรณวัฒนาโชค (อ.แชร์)

เหรียญทองฟิสิกส์โอลิมปิก
฿1,690
฿5,000
สมัคร
สิ่งที่จะได้รับหลังจากสมัครเรียน
เอกสารการเรียนส่งให้ถึงบ้าน
เรียนได้ไม่จำกัดชั่วโมง
เรียนได้ 12 เดือน (จากวันที่ชำระเงิน)
 146 lectures เวลา 57 ชั่วโมง
Last Updated September 2022
46 hours • 134 lectures
ฟิสิกส์ม.5 เทอม 2 หลักสูตรใหม่ประกอบไปด้วยเนื้อหา 3 บท คือ เรื่องเสียง, ไฟฟ้าสถิต และไฟฟ้ากระแส ในบทเรียนจะประกอบไปด้วย เนื้อหา การทดลองสนุกๆ ที่จะทำให้น้องๆ ได้เข้าใจเนื้อหาอย่างเป็นรูปธรรม และแบบฝึกหัดเพื่อฝึกฝนการทำโจทย์ ซึ่งหลังจากเรียนแล้วน้องๆ จะทั้งเข้าใจเนื้อหา และทำโจทย์ได้ คอร์สนี้เหมาะกับน้องๆ ที่อยู่ชั้น ม.5 ที่โรงเรียนใช้หลักสูตรใหม่ ที่อยากเข้าใจเนื้อหา และสนุกไปกับฟิสิกส์! หรืออยากจะเตรียมตัวเพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัยแต่เนิ่นๆ
สุปิติ บูรณวัฒนาโชค (อ.แชร์)

เหรียญทองฟิสิกส์โอลิมปิก
฿1,690
฿5,000
สมัคร
สิ่งที่จะได้รับหลังจากสมัครเรียน
เอกสารการเรียนส่งให้ถึงบ้าน
เรียนได้ไม่จำกัดชั่วโมง
เรียนได้ 12 เดือน (จากวันที่ชำระเงิน)
 134 lectures เวลา 46 ชั่วโมง
Last Updated September 2022
41 hours • 117 lectures
ฟิสิกส์ม.6 เทอม 1 ตรงตามหลักสูตรใหม่ สสวท (2560) ประกอบไปด้วยเนื้อหา 3 บท คือ เรื่องแม่เหล็กและไฟฟ้า, ความร้อนและแก๊ส, และของแข็งและของไหล ในบทเรียนจะประกอบไปด้วย เนื้อหา การทดลองสนุกๆ ที่จะทำให้น้องๆ ได้เข้าใจเนื้อหาอย่างเป็นรูปธรรม และแบบฝึกหัดเพื่อฝึกฝนการทำโจทย์ ซึ่งหลังจากเรียนแล้วน้องๆ จะทั้งเข้าใจเนื้อหา และทำโจทย์ได้ คอร์สนี้เหมาะกับน้องๆ ที่อยู่ชั้น ม.6 ที่โรงเรียนใช้หลักสูตรใหม่ สสวท (2560) ที่อยากเข้าใจเนื้อหา และสนุกไปกับฟิสิกส์! หรืออยากจะเตรียมตัวเพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัยแต่เนิ่นๆ
สุปิติ บูรณวัฒนาโชค (อ.แชร์)

เหรียญทองฟิสิกส์โอลิมปิก
฿1,690
฿5,000
สมัคร
สิ่งที่จะได้รับหลังจากสมัครเรียน
เอกสารการเรียนส่งให้ถึงบ้าน
เรียนได้ไม่จำกัดชั่วโมง
เรียนได้ 12 เดือน (จากวันที่ชำระเงิน)
 117 lectures เวลา 41 ชั่วโมง
Last Updated August 2022
51 hours • 233 lectures
คอร์ส สู้ศึก ภาษาไทย TCAS: สังหารวิชาสามัญ ฟาดฟันข้อสอบโอเน็ต + เหมาะสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เเละ 6 ที่ต้องการเตรียมความพร้อมเพื่อสู้ศึกกับข้อสอบวิชาภาษาไทยสามัญเเละโอเน็ต + เผยสถิติจำนวนข้อสอบ & วิเคราะห์เเนวการถามในเเต่ละเนื้อหา เพื่อเป็นเเนวทางในการเรียนเเละการอ่านหนังสือให้ตรงจุด + ปูพื้นฐานเนื้อหาวิชาภาษาไทยทุกสาระอย่างเข้มข้น (ได้แก่ 1. หลักการใช้ภาษาไทย 2. การเขียน 3. การพูด-การฟัง เเละ 4. การอ่าน) + เจาะลึกทุกเนื้อหาอย่างละเอียด & สอดแทรกคำถามชวนคิด & สรุปสาระสำคัญเเละจุดเน้นที่ควรทราบอย่างเป็นระบบ + เคล็ด(ไม่ลับ) "วิธีการวิเคราะห์คำถามเพื่อหาคำตอบ" ได้อย่างรวดเร็วเเละเเม่นยำมากที่สุด + รู้ทันการลวงคำตอบ จับผิดข้อสอบที่ออกซ้ำบ่อย ๆ พร้อมฝึกข้อสอบเก่าที่ใกล้เคียงกับข้อสอบจริงมากที่สุด + ประลองโจทย์ภาษาไทยวิชาสามัญเเละโอเน็ตฉบับจริง พร้อมเฉลยเเละคำอธิบายอย่างละเอียด ถ้าน้องๆ พร้อมแล้ว เรามาสู้ศึกครั้งนี้ไปกับอาจารย์ชาร์ปกันเลยครับ
จารุกิตติ์ วิทยาปัญญานนท์ (อ.ชาร์ป)

ที่ 1 สอบแข่งขันครูภาษาไทย & ผู้เขียนหนังสือ O-NET
฿1,990
฿6,500
สมัคร
สิ่งที่จะได้รับหลังจากสมัครเรียน
เอกสารการเรียนส่งให้ถึงบ้าน
เรียนได้ไม่จำกัดชั่วโมง
เรียนได้ 12 เดือน (จากวันที่ชำระเงิน)
 233 lectures เวลา 51 ชั่วโมง
Last Updated March 2023
19 hours • 59 lectures
☑ เตรียมสอบ สังคม A-Level ได้ แม้พื้นฐานไม่แน่น ไต่คะแนนเพิ่มได้ 30+ และ Up คะแนนสูงสุด 60-80 คะแนน ☑ Trick การทำข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยตลอดทั้งคอร์ส ☑ สอนครบทุกบท ทุกเนื้อหาที่จำเป็นต้องใช้ในการเตรียมตัวสอบ ☑ มีเนื้อหา 5 สาระที่ออกสอบแน่นอน ทั้งศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม, หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิต, เศรษฐศาสตร์, ประวัติศาสตร์ และภูมิศาสตร์ ☑ เฉลยละเอียดทุกข้อ ไม่ข้าม ไม่ทำให้น้องสงสัย ติวเข้มพร้อมทำคะแนน ☑ ระบบโค้ชผู้ช่วยส่วนตัว ถามตอบได้ตลอด 24 ชั่วโมง ☑ ข้อสอบวิชาสามัญปีล่าสุด พ.ศ. 2561-2565 ☑ รับหนังสือแบบเรียน ทั้ง E-BOOK และรูปเล่ม ส่งถึงบ้านฟรี! ☑ Update Course ตรงตาม Test Blueprint ปี 66 ของ ทปอ.
Panya Society

฿1,490
฿4,500
สมัคร
สิ่งที่จะได้รับหลังจากสมัครเรียน
เอกสารการเรียนส่งให้ถึงบ้าน
เรียนได้ไม่จำกัดชั่วโมง
เรียนได้ 12 เดือน (จากวันที่ชำระเงิน)
 59 lectures เวลา 19 ชั่วโมง
Last Updated September 2022
33 hours • 268 lectures
คอร์สนี้จะทำให้นักเรียนทุกคนเชี่ยวชาญการวิเคราะห์โจทย์สังคมศึกษาและเลือกตอบตัวเลือกได้โดยชาญฉลาด เนื้อหาของคอร์สนี้ จะครอบคลุมโจทย์และความรู้ที่น่าสนใจทั้ง 5 สาระของสังคมศึกษา คือ ศาสนา หน้าที่พลเมือง เศรษฐศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ซึ่งเรียนด้วยกันแล้วจะมีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์โจทย์ วิเคราะห์ตัวเลือก และยังมีความรู้ทางสังคมศึกษาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก สามารถนำไปใช้ในการสอบโอเน็ต และสอบตรงเข้าคณะและมหาวิทยาลัยต่างๆได้มากมาย เช่น รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ เป็นต้น ครูนิวจะใช้แนวการสอนที่พาทุกคนวิเคราะห์โจทย์ข้อสอบเก่าๆ ไปทีละสาระจนครบทั้ง 5 สาระของสังคมศึกษา พร้อมวิเคราะห์ตัวเลือกและเฉลยละเอียดในทุกข้อ รวมทั้งสอดแทรกเทคนิคการจำที่น่าสนใจมากมาย ซึ่งจะทำให้นักเรียนทุกคนมั่นใจได้ว่า เราจะเรียนรู้ได้มากขึ้นและเก่งขึ้นอย่างแน่นอนครับ
ธราดล รานรินทร์ (อ.นิว)

ป.โท จุฬาฯ & สุดยอดแฟนพันธุ์แท้อาณาจักรโรมัน
฿1,490
฿4,500
สมัคร
สิ่งที่จะได้รับหลังจากสมัครเรียน
เรียนได้ไม่จำกัดชั่วโมง
เรียนได้ 12 เดือน (จากวันที่ชำระเงิน)
 268 lectures เวลา 33 ชั่วโมง
Last Updated February 2023
82 hours • 341 lectures
เคมี A-Level คอร์สเตรียมพร้อมสอบเข้ามหาวิทยาลัยกับสุดยอดคอร์สเคมี A-Level ติวเข้ม เนื้อหาเน้น ๆ เจาะลึกตรงประเด็นกับหัวข้อที่มักออกสอบ เสริมความเข้าใจด้วยโจทย์ข้อสอบเก่ากว่า 1,800 ข้อ พร้อมเทคนิคเคล็ดลับการทำโจทย์ที่หาจากที่ไหนไม่ได้นอกจากอาจารย์เทพ ๆ ที่นี่ที่เดียว เคมี A-Level สรุปเนื้อหาเคมีม.ปลาย ใหม่ ครบทุกบท เตรียมพร้อมสอบ เคมี A-Level TCAS67 อัดแน่นด้วยเทคนิคเข้าใจง่าย ฝึกทำโจทย์ข้อสอบเก่าย้อนหลังตั้งแต่ ปี 55-66 พร้อมคลิปเฉลยละเอียดทุกข้อ พร้อมหนังสือ 6 เล่ม ส่งฟรี
ณัฏฐพล อิสรเสรีรักษ์ (อ.นัท)

ป.ตรี-เอกจุฬาฯ (รางวัลดร.แถบ นีละนิธิ)
฿3,990
฿10,000
สมัคร
สิ่งที่จะได้รับหลังจากสมัครเรียน
เอกสารการเรียนส่งให้ถึงบ้าน
เรียนได้ไม่จำกัดชั่วโมง
เรียนได้ 12 เดือน (จากวันที่ชำระเงิน)
 341 lectures เวลา 82 ชั่วโมง
Last Updated August 2022
29 hours • 104 lectures
เคมี TCAS ติดอาวุธลับ UpScore
ณัฏฐพล อิสรเสรีรักษ์ (อ.นัท)

ป.ตรี-เอกจุฬาฯ (รางวัลดร.แถบ นีละนิธิ)
฿1,990
฿6,500
สมัคร
สิ่งที่จะได้รับหลังจากสมัครเรียน
เอกสารการเรียนส่งให้ถึงบ้าน
เรียนได้ไม่จำกัดชั่วโมง
เรียนได้ 12 เดือน (จากวันที่ชำระเงิน)
 104 lectures เวลา 29 ชั่วโมง
Last Updated March 2023
21 hours • 81 lectures
คอร์สนี้จะทำให้นักเรียนทุกคน ได้รู้ว่าวิชาเคมีไม่ใช่วิชาที่ยาก โดยครูนัทจะใช้วิธีการสอนที่จะพาน้องๆ ทุกคนสนุกไปด้วยกัน โดยครูจะสอนให้ใช้ทักษะการคิดวิเคราะห์ (Analytical thinking) และการคิดเชิงวิพากษ์ (Critical thinking) ในการทำความเข้าใจเนื้อหาแต่ละส่วน โดยไม่เน้นการท่องจำ เนื้อหาในคอร์สนี้ ครอบคลุมเรื่อง ทักษะการปฏิบัติการทางเคมี แบบจำลองอะตอม การจัดเรียงอิเล็กตรอน ตารางธาตุ สมบัติของธาตุตามตารางธาตุ สารประกอบ ธาตุทรานซิชัน สารกัมมันตรังสี พันธะโลหะ พันธะไออนิก พันธะโคเวเลนซ์ โดยคุณครูจะใช้ตัวอย่างคำถามเพื่อช่วยให้น้องๆ เข้าใจบทเรียนดียิ่งขึ้น และเมื่อศึกษาบทเรียนจบลงไปในแต่ละหัวข้อย่อย ครูนัทก็ยังมีแบบทดสอบย่อย เพื่อให้น้องๆ ได้ทดสอบความเข้าใจของตัวเองในบทเรียนเป็นช่วงๆ พร้อมกับวิเคราะห์และเฉลยละเอียดในทุกข้อ รวมทั้งสอดแทรกเทคนิคการจำที่น่าสนใจมากมาย ซึ่งจะทำให้น้องๆทุกคนมีความมั่นใจได้ว่า เราได้เรียนรู้และ เข้าใจได้มากขึ้น
ณัฏฐพล อิสรเสรีรักษ์ (อ.นัท)

ป.ตรี-เอกจุฬาฯ (รางวัลดร.แถบ นีละนิธิ)
฿1,690
฿5,000
สมัคร
สิ่งที่จะได้รับหลังจากสมัครเรียน
เอกสารการเรียนส่งให้ถึงบ้าน
เรียนได้ไม่จำกัดชั่วโมง
เรียนได้ 12 เดือน (จากวันที่ชำระเงิน)
 81 lectures เวลา 21 ชั่วโมง
Last Updated September 2022
12 hours • 44 lectures
คอร์สนี้จะทำให้นักเรียนทุกคน ได้รู้ว่าวิชาเคมีไม่ใช่วิชาที่ยาก ครูนัทจะใช้วิธีการสอนที่จะพาน้องๆ ทุกคนสนุกไปด้วยกัน โดยครูจะสอนให้ใช้ทักษะการคิดวิเคราะห์ (Analytical thinking) และการคิดเชิงวิพากษ์ (Critical thinking) ในการทำความเข้าใจเนื้อหาแต่ละส่วน ไม่เน้นการท่องจำ เนื้อหาในคอร์สนี้ ครอบคลุมเรื่อง ปริมาณสัมพันธ์ สารละลาย การเตรียมสารละลาย การเขียนสมการเคมี การคำนวณปริมาณสารที่เกี่ยวข้องกับสมการเคมี โดยคุณครูจะใช้ตัวอย่างคำถามเพื่อช่วยให้น้องๆ เข้าใจบทเรียนดียิ่งขึ้น และเมื่อศึกษาบทเรียนจบลงไปในแต่ละหัวข้อย่อย ครูนัทก็ยังมีแบบทดสอบย่อย เพื่อให้น้องๆ ได้ทดสอบความเข้าใจของตัวเองในบทเรียนเป็นช่วงๆ พร้อมกับวิเคราะห์และเฉลยละเอียดในทุกข้อ รวมทั้งสอดแทรกเทคนิคการจำที่น่าสนใจมากมาย ซึ่งจะทำให้น้องๆทุกคนมีความมั่นใจ เรียนรู้อย่างเข้าใจและทำข้อสอบได้คะแนนดีจริง
ณัฏฐพล อิสรเสรีรักษ์ (อ.นัท)

ป.ตรี-เอกจุฬาฯ (รางวัลดร.แถบ นีละนิธิ)
฿1,690
฿5,000
สมัคร
สิ่งที่จะได้รับหลังจากสมัครเรียน
เอกสารการเรียนส่งให้ถึงบ้าน
เรียนได้ไม่จำกัดชั่วโมง
เรียนได้ 12 เดือน (จากวันที่ชำระเงิน)
 44 lectures เวลา 12 ชั่วโมง
Last Updated March 2023
14 hours • 56 lectures
คอร์สนี้ จะมีทั้งส่วนที่เป็นเนื้อหาและการคำนวณ ซึ่งน้องๆ หลายคน อาจจะรู้สึกว่ามันยาก แต่ครูนัทจะใช้วิธีการสอนที่จะพาน้องๆทุกคน ให้ใช้ทักษะการคิดวิเคราะห์ ในการทำความเข้าใจเนื้อหาแต่ละส่วน รวมถึงอธิบายวิธีการคำนวณอย่างละเอียด ไม่เน้นท่องจำเนื้อหา ทำให้น้องๆรู้สึกว่าวิชาเคมีไม่ใช่วิชาที่เรียนยากและไม่น่าเบื่อเลย โดยเนื้อหาในคอร์สนี้ ครอบคลุมเรื่อง แก๊สและสมบัติของแก๊ส การแพร่ผ่านของแก๊ส อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี กลไกการเกิดปฏิกิริยาเคมี ปัจจัยที่ส่งผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี สมดุลเคมี ค่าคงที่สมดุล การเปลี่ยนภาวะสมดุล การคำนวณเรื่องสมดุลเคมี โดยแต่ละส่วนของเนื้อหา จะมีแบบฝึกหัดให้ทำ เพื่อช่วยให้น้องๆ เข้าใจในบทเรียนที่เพิ่งเรียนไปได้ดียิ่งขึ้น และเมื่อศึกษาบทเรียนจบลงไปในแต่ละหัวข้อย่อย ครูนัทก็ยังมีแบบทดสอบย่อย เพื่อให้น้องๆ ได้ทดสอบความเข้าใจของตัวเองในบทเรียนเป็นช่วงๆ พร้อมกับวิเคราะห์และเฉลยละเอียดในทุกข้อ รวมทั้งสอดแทรกเทคนิคการคำนวณที่น่าสนใจมากมาย ซึ่งจะทำให้น้องๆทุกคนมีความมั่นใจได้ว่า เราได้เรียนรู้และ เข้าใจได้มากขึ้น
ณัฏฐพล อิสรเสรีรักษ์ (อ.นัท)

ป.ตรี-เอกจุฬาฯ (รางวัลดร.แถบ นีละนิธิ)
฿1,690
฿5,000
สมัคร
สิ่งที่จะได้รับหลังจากสมัครเรียน
เอกสารการเรียนส่งให้ถึงบ้าน
เรียนได้ไม่จำกัดชั่วโมง
เรียนได้ 12 เดือน (จากวันที่ชำระเงิน)
 56 lectures เวลา 14 ชั่วโมง
Last Updated September 2022
20 hours • 84 lectures
คอร์สนี้จะทำให้นักเรียนทุกคน ได้รู้ว่าวิชาเคมีไม่ใช่วิชาที่ยาก ครูนัทจะใช้วิธีการสอนที่จะพาน้องๆ ทุกคนสนุกไปด้วยกัน โดยครูจะสอนให้ใช้ทักษะการคิดวิเคราะห์ (Analytical thinking) และการคิดเชิงวิพากษ์ (Critical thinking) ในการทำความเข้าใจเนื้อหาแต่ละส่วน ไม่เน้นการท่องจำ เนื้อหาในคอร์สนี้ ครอบคลุมเรื่อง ทฤษฎีกรด-เบส การแตกตัวของกรด-เบส การคำนวณค่า pH และ อินดิเคเตอร์ เคมีเชิงไฟฟ้า เซลล์ไฟฟ้าเคมี การหาค่าศักย์ไฟฟ้าของเซลล์ โดยคุณครูจะใช้ตัวอย่างคำถามเพื่อช่วยให้น้องๆ เข้าใจบทเรียนดียิ่งขึ้น และเมื่อศึกษาบทเรียนจบลงไปในแต่ละหัวข้อย่อย ครูนัทก็ยังมีแบบทดสอบย่อย เพื่อให้น้องๆ ได้ทดสอบความเข้าใจของตัวเองในบทเรียนเป็นช่วงๆ พร้อมกับวิเคราะห์และเฉลยละเอียดในทุกข้อ รวมทั้งสอดแทรกเทคนิคการจำที่น่าสนใจมากมาย ซึ่งจะทำให้น้องๆทุกคนมีความมั่นใจ เรียนรู้อย่างเข้าใจและทำข้อสอบได้คะแนนดีจริง
ณัฏฐพล อิสรเสรีรักษ์ (อ.นัท)

ป.ตรี-เอกจุฬาฯ (รางวัลดร.แถบ นีละนิธิ)
฿1,690
฿5,000
สมัคร
สิ่งที่จะได้รับหลังจากสมัครเรียน
เอกสารการเรียนส่งให้ถึงบ้าน
เรียนได้ไม่จำกัดชั่วโมง
เรียนได้ 12 เดือน (จากวันที่ชำระเงิน)
 84 lectures เวลา 20 ชั่วโมง
Last Updated September 2022
7 hours • 33 lectures
คอร์สนี้ จะเป็นเนื้อหาที่เน้นการบรรยาย ซึ่งน้องๆ หลายคน อาจจะรู้สึกว่ามันยาก และน่าเบื่อ แต่ครูนัทจะใช้วิธีการสอนที่จะพาน้องๆทุกคน ให้ใช้ทักษะการคิดวิเคราะห์ ในการทำความเข้าใจเนื้อหาแต่ละส่วน ไม่เน้นท่องจำเนื้อหา แต่ทำให้น้องๆรู้สึกว่าวิชาเคมีไม่ใช่วิชาที่เรียนยากและไม่น่าเบื่อเลย โดยเนื้อหาในคอร์สนี้ ครอบคลุมเรื่อง เคมีอินทรีย์ และ พอลิเมอร์ ซึ่งในแต่ละเรื่องจะมีแบบฝึกหัด ให้น้องๆ ค่อยๆ ทำความเข้าใจไปทีละเรื่อง และ สามารถเชื่อมโยงแต่ละเรื่องเข้าด้วยกัน เพื่อให้สามารถทำโจทย์ที่มีความยากและซับซ้อนได้
ณัฏฐพล อิสรเสรีรักษ์ (อ.นัท)

ป.ตรี-เอกจุฬาฯ (รางวัลดร.แถบ นีละนิธิ)
฿1,690
฿5,000
สมัคร
สิ่งที่จะได้รับหลังจากสมัครเรียน
เอกสารการเรียนส่งให้ถึงบ้าน
เรียนได้ไม่จำกัดชั่วโมง
เรียนได้ 12 เดือน (จากวันที่ชำระเงิน)
 33 lectures เวลา 7 ชั่วโมง

Create Account
Already a member? Sign in

Register
Courses
ทีมสอน
บทความ
FAQ
รีวิวคอร์สออนไลน์
About us

Contact us

Email: contact@panyasociety.com
LINE: @panyasociety
Tel: 082-986-9510

COPYRIGHT © 2019 Panya Society All rights reserved.
This website is not optimal to be displayed on a landscape screen. Please view in portrait.
Loading