ลืมรหัสผ่าน

ใช้คูปองโค้ด
รับส่วนลดทันที 500 บาท เมื่อกรอกโค้ด "PANYASOCIETY500"
เคมี ม. 5 เทอม 2 วิเคราะห์เก่ง แก้โจทย์เป็น เห็นเป็นภาพ โดยอาจารย์นัท
ณัฏฐพล อิสรเสรีรักษ์ (อ.นัท)
ป.ตรี-เอกจุฬาฯ (รางวัลดร.แถบ นีละนิธิ)
สิ่งที่จะได้รับหลังจากสมัครเรียน
เอกสารการเรียนส่งให้ถึงบ้าน
เรียนได้ไม่จำกัดชั่วโมง
เรียนได้ 12 เดือน (จากวันที่ชำระเงิน)
 85 lectures เวลา 20 ชั่วโมง
ดูสารบัญ ดูวิดีโอตัวอย่าง
฿4,000
฿1,290
สมัครเรียน
เคมี ม. 5 เทอม 2 วิเคราะห์เก่ง แก้โจทย์เป็น เห็นเป็นภาพ โดยอาจารย์นัท
Last Updated 17 สิงหาคม 2022, 10:58
20 hours • 85 lectures
ณัฏฐพล อิสรเสรีรักษ์ (อ.นัท)
ป.ตรี-เอกจุฬาฯ (รางวัลดร.แถบ นีละนิธิ)
สมัครเรียน
฿4,000
฿1,290
สิ่งที่จะได้รับหลังจากสมัครเรียน
เอกสารการเรียนส่งให้ถึงบ้าน
เรียนได้ไม่จำกัดชั่วโมง
เรียนได้ 12 เดือน (จากวันที่ชำระเงิน)
 85 lectures เวลา 20 ชั่วโมง
รายละเอียดคอร์ส

คอร์ส เคมี ม. 5 เทอม 2 วิเคราะห์เก่ง แก้โจทย์เป็น เห็นเป็นภาพ โดยอาจารย์นัท

คอร์สนี้จะทำให้นักเรียนทุกคน ได้รู้ว่าวิชาเคมีไม่ใช่วิชาที่ยาก ครูนัทจะใช้วิธีการสอนที่จะพาน้องๆ ทุกคนสนุกไปด้วยกัน โดยครูจะสอนให้ใช้ทักษะการคิดวิเคราะห์ (Analytical thinking) และการคิดเชิงวิพากษ์ (Critical thinking) ในการทำความเข้าใจเนื้อหาแต่ละส่วน ไม่เน้นการท่องจำ เนื้อหาในคอร์สนี้ ครอบคลุมเรื่อง ทฤษฎีกรด-เบส การแตกตัวของกรด-เบส การคำนวณค่า pH และ อินดิเคเตอร์ เคมีเชิงไฟฟ้า เซลล์ไฟฟ้าเคมี การหาค่าศักย์ไฟฟ้าของเซลล์ โดยคุณครูจะใช้ตัวอย่างคำถามเพื่อช่วยให้น้องๆ เข้าใจบทเรียนดียิ่งขึ้น และเมื่อศึกษาบทเรียนจบลงไปในแต่ละหัวข้อย่อย ครูนัทก็ยังมีแบบทดสอบย่อย เพื่อให้น้องๆ ได้ทดสอบความเข้าใจของตัวเองในบทเรียนเป็นช่วงๆ พร้อมกับวิเคราะห์และเฉลยละเอียดในทุกข้อ รวมทั้งสอดแทรกเทคนิคการจำที่น่าสนใจมากมาย ซึ่งจะทำให้น้องๆทุกคนมีความมั่นใจ เรียนรู้อย่างเข้าใจและทำข้อสอบได้คะแนนดีจริง

อาจารย์ผู้สอน

อ.นัท หรือ ดร.ณัฏฐพล อิสรเสรีรักษ์ เป็นอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญในการสอนวิชาเคมีในระดับมัธยมศึกษา อ.นัท มีประสบการณ์การสอนวิชาเคมีมากว่า 10 ปี อ.นัทจบการศึกษาระดับปริญญาตรี โท เอกจากคณะวิทยาศาสตร์จุฬาฯ โดยยังได้รับรางวัลผลการเรียนดีเด่นของ ดร.แถบ นีละนิธิ อีกด้วย ปัจจุบัน อ.นัทเป็นอาจารย์พิเศษและวิทยากรรับเชิญหลายสถาบัน

บทเรียนทั้งหมด
ปัญญาใส่ใจผู้เรียน
Preview
ปัญญาใส่ใจผู้เรียน
1 นาที
Preview
กรด-เบส
กรด-เบสและทฤษฎีของอาร์ฮีเนียส
8 นาที
ทฤษฎีของเบรินสเตดเเละลาวรี
8 นาที
เฉลยแบบฝึกหัดทฤษฎีของเบรินสเตดเเละลาวรี
5 นาที
ความเเรงของกรด-เบส
15 นาที
ทฤษฎีของลิวอีส
7 นาที
แบบทดสอบ เรื่อง ทฤษฎีกรด-เบส (ข้อ 1-8)
23 นาที
แบบทดสอบ เรื่อง ทฤษฎีกรด-เบส (ข้อ 9-15)
18 นาที
ข้อสอบวิชาสามัญ เรื่อง ทฤษฎีกรด-เบส (ข้อ 1-4)
8 นาที
การแตกตัวของกรดแก่และเบสแก่
14 นาที
การแตกตัวของกรดอ่อน
13 นาที
ชนิดของกรดอ่อน
5 นาที
การแตกตัวของเบสอ่อน
11 นาที
การแตกตัวเป็นไอออนของน้ำ
8 นาที
แบบทดสอบ เรื่อง การแตกตัวของกรดและเบส (ข้อ 1-5)
17 นาที
แบบทดสอบ เรื่อง การแตกตัวของกรดและเบส (ข้อ 6-10)
15 นาที
แบบทดสอบ เรื่อง การแตกตัวของกรดและเบส (ข้อ 11-15)
15 นาที
แบบทดสอบ เรื่อง การแตกตัวของกรดและเบส (ข้อ 16-20)
12 นาที
แบบทดสอบ เรื่อง การแตกตัวของกรดและเบส (ข้อ 21-24)
12 นาที
ข้อสอบวิชาสามัญ เรื่อง การแตกตัวของกรดและเบส (ข้อ 1-4)
15 นาที
ข้อสอบวิชาสามัญ เรื่อง การแตกตัวของกรดและเบส (ข้อ 5-7)
11 นาที
pH และ pOH
20 นาที
แบบทดสอบ เรื่อง pH และ pOH (ข้อ 1-5)
16 นาที
แบบทดสอบ เรื่อง pH และ pOH (ข้อ 6-10)
16 นาที
แบบทดสอบ เรื่อง pH และ pOH (ข้อ 11-15)
16 นาที
แบบทดสอบ เรื่อง pH และ pOH (ข้อ 16-20)
16 นาที
ข้อสอบวิชาสามัญ เรื่อง pH และ pOH (ข้อ 1-3)
15 นาที
อินดิเคเตอร์
10 นาที
แบบทดสอบ เรื่อง อินดิเคเตอร์ (ข้อ 1-5)
15 นาที
ข้อสอบวิชาสามัญ เรื่อง อินดิเคเตอร์ (ข้อ 1-3)
8 นาที
ปฏิกิริยาสะเทิน
24 นาที
ปฏิกิริยาไฮโดรโลซิส
5 นาที
แบบทดสอบ เรื่อง เกลือ (ข้อ 1-7)
17 นาที
แบบทดสอบ เรื่อง เกลือ (ข้อ 8-15)
20 นาที
ข้อสอบวิชาสามัญ เรื่อง เกลือ (ข้อ 1-3)
7 นาที
การไทเทรตกรด - เบส
11 นาที
ตัวอย่างการไทเทรตกรด - เบส
9 นาที
การไทเทรตเกินจุดยุติ
11 นาที
แบบฝึกหัด (ข้อ 1-3)
16 นาที
แบบฝึกหัด (ข้อ 4-6)
24 นาที
แบบทดสอบ เรื่อง การไทเทรต (ข้อ 1-6)
20 นาที
แบบทดสอบ เรื่อง การไทเทรต (ข้อ 7-11)
21 นาที
แบบทดสอบ เรื่อง การไทเทรต (ข้อ 12-15)
20 นาที
แบบทดสอบ เรื่อง การไทเทรต (ข้อ 16-19)
14 นาที
แบบทดสอบ เรื่อง การไทเทรต (ข้อ 20-22)
10 นาที
ข้อสอบวิชาสามัญ เรื่อง การไทเทรต (ข้อ 1-4)
17 นาที
ข้อสอบวิชาสามัญ เรื่อง การไทเทรต (ข้อ 5-8)
9 นาที
ข้อสอบวิชาสามัญ เรื่อง การไทเทรต (ข้อ 9-11)
13 นาที
สารละลายบัฟเฟอร์
14 นาที
การคำนวณ pH บัฟเฟอร์
11 นาที
แบบทดสอบ เรื่อง บัฟเฟอร์ (ข้อ 1-5)
12 นาที
แบบทดสอบ เรื่อง บัฟเฟอร์ (ข้อ 6-10)
10 นาที
แบบทดสอบ เรื่อง บัฟเฟอร์ (ข้อ 11-15)
15 นาที
ข้อสอบวิชาสามัญ เรื่อง บัฟเฟอร์ (ข้อ 1-5)
13 นาที
การสรุปกรดเบส
15 นาที
ไฟฟ้าเคมี
ไฟฟ้าเคมี
16 นาที
การดุลสมการรีดอกซ์
18 นาที
กรดุลสมการแบบครึ่งปฏิกิริยา
25 นาที
แบบทดสอบ เรื่อง สมการรีดอกซ์ (ข้อ 1-6)
16 นาที
ข้อสอบวิชาสามัญ เรื่อง สมการรีดอกซ์ (ข้อ 1-5)
14 นาที
เซลล์ไฟฟ้าเคมี
7 นาที
การเขียนเเผนภาพเซลล์ไฟฟ้าเคมี
6 นาที
ศักย์ไฟฟ้ามาตรฐานของเซลล์
9 นาที
แบบทดสอบ เรื่อง ศักย์ไฟฟ้าของเซลล์ (ข้อ 1-5)
18 นาที
แบบทดสอบ เรื่อง ศักย์ไฟฟ้าของเซลล์ (ข้อ 6-10)
15 นาที
แบบทดสอบ เรื่อง ศักย์ไฟฟ้าของเซลล์ (ข้อ 11-15)
12 นาที
ข้อสอบวิชาสามัญ เรื่อง ศักย์ไฟฟ้าของเซลล์ (ข้อ 1-4)
12 นาที
ข้อสอบวิชาสามัญ เรื่อง ศักย์ไฟฟ้าของเซลล์ (ข้อ 5-9)
15 นาที
ข้อสอบวิชาสามัญ เรื่อง ศักย์ไฟฟ้าของเซลล์ (ข้อ 10-12)
10 นาที
ข้อสอบวิชาสามัญ เรื่อง ศักย์ไฟฟ้าของเซลล์ (ข้อ 13-14)
6 นาที
เซลล์กัลวานิก
16 นาที
แบบทดสอบ เรื่อง เซลล์กัลวานิก (ข้อ 1-3)
7 นาที
เซลล์อิเล็กโตรไลซิส
13 นาที
อิเล็กโตรไลซิสสารละลาย
16 นาที
ประโยชน์ของเซลล์อิเล็กโทรไลต์
8 นาที
แบบทดสอบ เรื่อง เซลล์อิเล็กโทรไลต์ (ข้อ 1-4)
10 นาที
แบบทดสอบ เรื่อง เซลล์อิเล็กโทรไลต์ (ข้อ 5-7)
6 นาที
ข้อสอบวิชาสามัญ เรื่อง เซลล์อิเล็กโทรไลต์ (ข้อ 1-3)
14 นาที
แบบทดสอบ เรื่อง การผุกร่อนของโลหะ (ข้อ 1-3)
6 นาที
ทดลองเรียน ฟรี !!! เคมี ม.5 เทอม 2
Preview
สรุปเนื้อหา ม.5 เทอม 2
45 นาที
Preview
แบบทดสอบ เรื่อง ทฤษฎีกรด-เบส (ข้อ 1-8)
23 นาที
Preview
แบบทดสอบ เรื่อง การแตกตัวของกรดและเบส (ข้อ 1-10)
33 นาที
Preview
แบบทดสอบ เรื่อง pH และ pOH (ข้อ 1-10)
32 นาที
Preview
แบบทดสอบ เรื่อง การไทเทรต (ข้อ 1-11)
41 นาที
Preview
แบบทดสอบ เรื่อง บัฟเฟอร์ (ข้อ 1-10)
23 นาที
Preview

สร้างบัญชี
เป็นสมาชิกอยู่แล้ว? เข้าสู่ระบบ

ลงทะเบียน
คอร์ส
ทีมสอน
บทความ
FAQ
รีวิวคอร์สออนไลน์
เกี่ยวกับเรา

ติดต่อเรา

Email: contact@panyasociety.com
LINE: @panyasociety
Tel: 082-986-9510

COPYRIGHT © 2019 Panya Society All rights reserved.
This website is not optimal to be displayed on a landscape screen. Please view in portrait.
Loading