ลืมรหัสผ่าน

ใช้คูปองโค้ด
รับส่วนลดทันที 500 บาท เมื่อกรอกโค้ด "PANYASOCIETY500"

Best Seller!!!
คอร์สเคมีรวมเนื้อหาและตะลุยโจทย์
พร้อมลุย

TCAS#66

ครูนัทจะใช้วิธีการสอนที่จะพาน้องๆ ทุกคนสนุกไปด้วยกันโดยครูจะสอนให้ใช้ทักษะการคิดวิเคราะห์และการคิดเชิงวิพากษ์ในการทำความเข้าใจเนื้อหาแต่ละส่วน โดยไม่เน้นการท่องจำ
"เตรียมพร้อมเข้ามหาวิทยาลัย
กับสุดยอดคอร์สเคมีติวเข้ม เนื้อหาเน้นๆ
เจาะลึกตรงประเด็นกับหัวข้อที่มักออกสอบ
เสริมความเข้าใจ
ด้วยโจทย์ข้อสอบเก่าหลายร้อยข้อ
พร้อมเทคนิคเคล็ดลับการทำโจทย์
ที่หาจากที่ไหนไม่ได้นอกจากอาจารย์เทพๆ
ที่นี่ที่เดียว"
รวมสรุปทุกเนื้อหาเคมีม.ปลาย เตรียมพร้อมสอบ TCAS#66 ทุกสนามสอบ อัดแน่นด้วยเทคนิคเข้าใจง่าย ฝึกทำโจทย์ข้อสอบเก่าย้อนหลังถึง เคมี วิชาสามัญ ฉบับอัพเดทล่าสุด พร้อมแจกหนังสือ 5 เล่มฟรี ติวเข้ม 59 ชั่วโมง!!!


คอร์สวิชาเคมี สรุปเนื้อหา ม.4-ม.6 ครอบคลุมทุกหัวข้อ เตรียมตัวสอบพิชิต TCAS ทุกสนามสอบ เน้นๆหัวข้อสำคัญที่มีแนวโน้มออกสอบบ่อย ตะลุยโจทย์ข้อสอบเก่าย้อนหลังพร้อมแนะเทคนิคเคล็ดลับในการทำโจทย์ให้ได้ถูกต้องและรวดเร็ว ด้วยวิธีการสอนที่เข้าใจง่ายจากอาจารย์ระดับเทพ สอนสด ถามคำถามอาจารย์ได้ทันที เหมือนเรียนเป็นกลุ่มเล็กๆ


สิ่งที่จะได้รับ

สรุปเคมีม.ปลาย ครอบคลุมทุกบท ครบถ้วนทุกเนื้อหาแบบเข้มข้น ตรงประเด็น ด้วยเทคนิคการสอนจากอาจารย์ที่ทำให้เข้าใจง่าย
ตะลุยทำโจทย์ข้อสอบเก่าทั้ง วิชาสามัญ, ข้อสอบโควต้า เตรียมพร้อมทุกสนามสอบ พร้อมเคล็ดลับการทำโจทย์ที่ช่วยให้อัพคะแนนได้มากขึ้น
เตรียมพร้อมการทำข้อสอบจากการฝึกบริหารเวลาทำโจทย์ต่างๆ ทำให้น้องๆมีความคุ้นเคยกับบรรยากาศในสนามสอบจริง
หากน้องๆมีข้อสงสัย สามารถถามคำถามอาจารย์ได้ตลอด เหมือนเรียนเป็นกลุ่มเล็กๆ
มีหนังสือประกอบการเรียน 5 เล่มให้น้องๆ ไปทบทวนต่อที่บ้านฟรี มูลค่ากว่า 1,500 บาท

คอร์สนี้เหมาะสำหรับ?

น้องๆระดับชั้น ม.ปลาย ที่ต้องการใช้คะแนนเคมีในการเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย
น้องๆที่ต้องการเรียนออนไลน์และต้องการถามคำถามอาจารย์ในเรื่องที่ยังไม่เข้าใจได้
น้องๆที่ต้องการตะลุยโจทย์ข้อสอบเก่าย้อนหลังพร้อมแนะเทคนิคเคล็ดลับในการทำโจทย์ให้ได้ถูกต้องและรวดเร็ว

ประวัติผู้สอน

ดร.ณัฏฐพล อิสรเสรีรักษณ์ (อ.นัท)

  1. ปริญญาตรี โท เอก คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ
  2. บัณฑิตศึกษาปริญญาโทที่มีผลการเรียนดีเด่น (รางวัล ดร. แถบ นีละนิธิ)
  3. อาจารย์พิเศษ วิชาเคมี ห้องเรียนพิเศษ gifted โรงเรียนมัธยม
  4. วิทยากรรับเชิญ เตรียมสอบ O-NET วิชาวิทยาศาสตร์ ม.ต้น ม.ปลาย
  5. วิทยากรรับเชิญเตรียมสอบ PAT2 และ วิชาสามัญ  (เคมี)

บทเรียนทั้งหมด

บทเรียนทั้งหมด
ปัญญาใส่ใจผู้เรียน
ปัญญาใส่ใจผู้เรียน
1 นาที
ทดสอบ MOCKUP เคมี TCAS
MOCDUP เคมี TCAS
พิเศษ ใหม่ล่าสุด! เฉลยข้อสอบวิชาสามัญ 64 เคมี
Preview
เฉลยข้อสอบวิชาสามัญ'64 เคมี by ครูพี่นัท #1
31 นาที
Preview
เฉลยข้อสอบวิชาสามัญ'64 เคมี by ครูพี่นัท #2
29 นาที
Preview
พิเศษ ใหม่ล่าสุด! เฉลย ONET'64 (เคมี)
Preview
เฉลย ONET'64 (เคมี)
32 นาที
Preview
พิเศษ เตรียมตัวดี มีปัญญา สอบติด
Preview
สัญลักษณ์นิวเคลียร์ เลขอะตอมและเลขมวล
10 นาที
Preview
ไอโซโทป ไอโซโทน และไอโซบาร์
8 นาที
Preview
ข้อสอบวิชาสามัญ สัญลักษณ์นิวเคลียร์ (ข้อ 1-2)
5 นาที
Preview
มุมพันธะของโมเลกุลโคเวเลนต์
5 นาที
Preview
สภาพขั้วของโมเลกุล
12 นาที
Preview
ข้อสอบวิชาสามัญ เรื่อง พันธะโคเวเลนต์ (ข้อ 1-4)
10 นาที
Preview
ความสัมพันธ์ระหว่างโมลกับปริมาตรของแก๊ส
17 นาที
Preview
การคำนวณเกี่ยวกับโมล
13 นาที
Preview
ข้อสอบวิชาสามัญ เรื่อง ปริมาณสารสัมพันธ์ (ข้อ 1-3)
12 นาที
Preview
สมการเคมี
21 นาที
Preview
สารกำหนดปริมาณ
19 นาที
Preview
ข้อสอบวิชาสามัญ เรื่อง สมการเคมี (ข้อ 1-4)
19 นาที
Preview
พลังงานกับการดำเนินไปของปฏิกิริยาเคมี
9 นาที
Preview
กลไลของปฏิกิริยา
16 นาที
Preview
ข้อสอบวิชาสามัญ เรื่อง แนวคิดเกี่ยวกับการเกิดปฏิกิริยาเคมี (ข้อ 1-4)
10 นาที
Preview
ค่าคงที่สมดุล
7 นาที
Preview
ความสัมพันธ์ของค่าคงที่สมดุล
13 นาที
Preview
ข้อสอบวิชาสามัญ เรื่อง เรื่อง ค่าคงที่สมดุล (ข้อ 1-4)
11 นาที
Preview
การไทเทรตกรด - เบส
11 นาที
Preview
ตัวอย่างการไทเทรตกรด - เบส
9 นาที
Preview
ข้อสอบวิชาสามัญ เรื่อง การไทเทรต (ข้อ 1-4)
17 นาที
Preview
เซลล์ไฟฟ้าเคมี
7 นาที
Preview
ศักย์ไฟฟ้ามาตรฐานของเซลล์
9 นาที
Preview
ข้อสอบวิชาสามัญ เรื่อง ศักย์ไฟฟ้ามาตรฐานของเซลล์ (ข้อ 1-4)
12 นาที
Preview
พิเศษ ปัญญาใส่ใจผู้เรียน
Preview
ปัญญาใส่ใจผู้เรียน
1 ชั่วโมง
Preview
บทที่ 1 ความปลอดภัยและทักษะในการปฏิบัติการเคมี
ความปลอดภัยและทักษะในการปฏิบัติการเคมี
10 นาที
ข้อควรปฏิบัติในการปฏิบัติการเคมี
14 นาที
การวัดสารและอุปกรณ์ในการวัด
9 นาที
เลขนัยสำคัญ ตอนที่1
14 นาที
เลขนัยสำคัญ ตอนที่2
11 นาที
หน่วยวัด
12 นาที
วิธีการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์
18 นาที
แบบฝึกหัด
16 นาที
บทที่ 2 อะตอมและสมบัติของธาตุ
บทนำแบบจำลองอะตอม
20 นาที
การทดลองของออยเกน โกลด์สไตน์และแบบจำลองอะตอมของทอมสัน
7 นาที
แบบจำลองอะตอมของรัทเทอร์ฟอร์ด
6 นาที
อนุภาคในอะตอม
7 นาที
สัญลักษณ์นิวเคลียร์ เลขอะตอมและเลขมวล
11 นาที
ไอโซโทป ไอโซโทน และไอโซบาร์
8 นาที
แบบทดสอบ ชุด 1 ตอนที่ 1 (ข้อ 1-5)
11 นาที
แบบทดสอบ ชุด 1 ตอนที่ 2 (ข้อ 6-10)
8 นาที
ข้อสอบวิชาสามัญ สัญลักษณ์นิวเคลียร์ (ข้อ 1-2)
5 นาที
ลักษณะความเป็นคลี่นของแสง
11 นาที
แบบจำลองอะตอมของโบร์
11 นาที
แบบทดสอบ ชุด 2 ตอนที่ 1 (ข้อ 1-5)
18 นาที
แบบทดสอบ ชุด 2 ตอนที่ 2 (ข้อ 6-10)
10 นาที
ข้อสอบวิชาสามัญ สเปกตรัม (ข้อ 1-3)
9 นาที
การจัดเรียงอิเล็กตรอน
16 นาที
การจัดอิเล็กตรอนในระดับพลังงานย่อย ตอนที่ 1
20 นาที
การจัดอิเล็กตรอนในระดับพลังงานย่อย ตอนที่ 2
14 นาที
ข้อสอบวิชาสามัญ การจัดเรียงอิเล็กตรอน (ข้อ 1-5)
14 นาที
แบบจำลองอะตอมแบบกลุ่มหมอก
6 นาที
แบบทดสอบ ชุด 3 ตอนที่ 1 (ข้อ 1-5)
9 นาที
แบบทดสอบ ชุด 3 ตอนที่ 2 (ข้อ 6-9)
8 นาที
ตารางธาตุ และขนาดอะตอม
11 นาที
ขนาดไอออน
6 นาที
แบบทดสอบ ชุด 4 (ข้อ 1-4)
7 นาที
พลังงานไอออไนเซชัน
11 นาที
สัมพรรคภาพอิเล็กตรอน จุดเดือดและจุดหลอมเหลว
10 นาที
เลขออกซิเดชัน
14 นาที
แบบทดสอบ ชุด 5 (ข้อ 1-8)
17 นาที
ข้อสอบวิชาสามัญ เรื่อง สมบัติของธาตุตามตารางธาตุ (ข้อ 1-4)
12 นาที
ข้อสอบวิชาสามัญ เรื่อง สมบัติของธาตุตามตารางธาตุ (ข้อ 5-7)
9 นาที
สมบัติของธาตุหมู่หลัก
24 นาที
ข้อสอบวิชาสามัญ เรื่อง สมบัติของธาตุหมู่หลัก (ข้อ 1-3)
10 นาที
ธาตุแทรนซิชัน
18 นาที
สารประกอบเชิงซ้อนของธาตุแทรนซิชัน
5 นาที
แบบทดสอบ ชุด 6 (ข้อ 1-7)
19 นาที
ข้อสอบวิชาสามัญ เรื่อง ธาตุแทรนซิชัน (ข้อ 1-4)
11 นาที
ข้อสอบวิชาสามัญ เรื่อง ธาตุแทรนซิชัน (ข้อ 5-7)
8 นาที
ธาตุกัมมันตรังสี
14 นาที
ครึ่งชีวิต
6 นาที
ปฏิกิริยานิวเคลียร์
7 นาที
แบบทดสอบ ชุด 7 (ข้อ 1-8)
18 นาที
ข้อสอบวิชาสามัญ เรื่อง ธาตุกัมมันตรังสี (ข้อ 1-4)
12 นาที
ข้อสอบวิชาสามัญ เรื่อง ธาตุกัมมันตรังสี (ข้อ 5-8)
11 นาที
สารประกอบ
9 นาที
แบบทดสอบ ชุด 8 (ข้อ 1-7)
15 นาที
ข้อสอบวิชาสามัญ เรื่อง สารประกอบ (ข้อ 1-4)
11 นาที
บทที 3 พันธะเคมี
พันธะเคมี
7 นาที
พันธะไอออนิก
14 นาที
การอ่านสูตรสารประกอบไอออนิก
15 นาที
การเขียนสูตรสารประกอบไอออนิก
11 นาที
สมบัติของสารประกอบไอออนิก
9 นาที
การละลายน้ำของสารประกอบไอออนิก
8 นาที
แบบทดสอบ ชุด 9 (ข้อ 1-7)
14 นาที
ข้อสอบวิชาสามัญ เรื่อง พันธะไอออนิก (ข้อ 1-4)
11 นาที
ข้อสอบวิชาสามัญ เรื่อง พันธะไอออนิก (ข้อ 5-8)
14 นาที
การอ่านชื่อสารประกอบโคเวเลนต์
16 นาที
การเขียนสูตรสารประกอบโคเวเลนต์
14 นาที
กฎออกเตต
12 นาที
พันธะโคออร์ดิเนตโคเวเลนต์และเรโซแนนต์
11 นาที
พลังงานพันธะและความยาวพันธะ
10 นาที
แบบทดสอบ ชุด 10 (ข้อ 1-4)
17 นาที
ข้อสอบวิชาสามัญ เรื่อง พลังงานพันธะ (ข้อ 1-2)
8 นาที
รูปร่างโมเลกุล ตามทฤษฎี VSEPR
19 นาที
แบบฝึกหัด เรื่องรูปร่างโมเลกุล ตามทฤษฎี VSEPR
22 นาที
มุมพันธะของโมเลกุลโคเวเลนต์
6 นาที
สภาพขั้วของโมเลกุล
12 นาที
แบบฝึกหัดแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุล
20 นาที
แบบทดสอบ ชุด 11 ตอนที่ 1 (ข้อ 1-5)
11 นาที
แบบทดสอบ ชุด 11 ตอนที่ 1 (ข้อ 6-10)
8 นาที
ข้อสอบวิชาสามัญ เรื่อง พันธะโคเวเลนต์ (ข้อ 1-4)
10 นาที
ข้อสอบวิชาสามัญ เรื่อง พันธะโคเวเลนต์ (ข้อ 5-8)
11 นาที
บทที่ 4 ปริมาณสารสัมพันธ์
มวลอะตอม
16 นาที
มวลโมเลกุล
5 นาที
โมลโมเลกุล
9 นาที
ความสัมพันธ์ระหว่างโมลกับปริมาตรของแก๊ส
18 นาที
การคำนวนเกี่ยวกับโมล
13 นาที
ข้อสอบวิชาสามัญ เรื่อง ปริมาณสารสัมพันธ์ (ข้อ 1-3)
12 นาที
บทที 5 สารละลาย
สารละลาย
14 นาที
ส่วนในล้านส่วน
3 นาที
โมลาริตีและโมเเลลิตี
11 นาที
การคำนวณเกี่ยวกับความเข้มข้นของสารละลาย
12 นาที
การเจือจางสารละลาย
11 นาที
การเปลี่ยนหน่วยจากเปอร์เซ็นต์เป็นโมลาริตี
10 นาที
สมบัติคอลลิเกทีฟ
16 นาที
ข้อสอบวิชาสามัญ เรื่อง สารละลาย (ข้อ 1-4)
15 นาที
ข้อสอบวิชาสามัญ เรื่อง สารละลาย (ข้อ 5-8)
17 นาที
ข้อสอบวิชาสามัญ เรื่อง สารละลาย (ข้อ 9-12)
17 นาที
บทที่ 6 การคำนวณเกี่ยวกับสูตรเคมี
การคำนวณเกี่ยวกับสูตรเคมี
16 นาที
มวลของสารในปฏิกิริยาเคมี
17 นาที
ข้อสอบวิชาสามัญ เรื่อง การคำนวณเกี่ยวกับสูตรเคมี (ข้อ 1-4)
15 นาที
สมการเคมี
22 นาที
สารกำหนดปริมาณ
19 นาที
การคำนวนสมการเคมีที่มีมากกว่า 1 สมการ
6 นาที
ร้อยละผลได้
7 นาที
ข้อสอบวิชาสามัญ เรื่อง สมการเคมี (ข้อ 1-4)
19 นาที
ข้อสอบวิชาสามัญ เรื่อง สมการเคมี (ข้อ 5-8)
15 นาที
การคำนวณหาสูตรโมเลกุลของเเก๊ส
5 นาที
ข้อสอบวิชาสามัญ เรื่อง สมการเคมี (ข้อ 1-3)
14 นาที
ข้อสอบวิชาสามัญ เรื่อง สมการเคมี (ข้อ 4-6)
15 นาที
บทที่ 7 แก๊สและสมบัติของแก๊ส
สมบัติของแก๊ส
3 นาที
กฎของบอยส์
9 นาที
กฎของชาร์ล
16 นาที
กฎของเกย์ลุสแซก
8 นาที
กฎรวมแก๊ส
10 นาที
กฎของแก๊สสมบูรณ์
6 นาที
แบบฝึกหัด (ข้อ1-4)
16 นาที
แบบฝึกหัด (ข้อ5-8)
14 นาที
ข้อสอบวิชาสามัญ เรื่อง กฎของแก๊ส (ข้อ 1-4)
16 นาที
ข้อสอบวิชาสามัญ เรื่อง กฎของแก๊ส (ข้อ 5-7)
12 นาที
ทฤษฎีจลน์อธิบายกฏของแก๊ส
5 นาที
แบบฝึกหัดเรื่องการเเพร่ผ่านของเเก๊ส
8 นาที
ข้อสอบวิชาสามัญ เรื่อง เเพร่ผ่านของเเก๊ส (ข้อ 1-4)
12 นาที
บทที่ 8 อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
ความหมายของอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
17 นาที
การคำนวณเกี่ยวกับอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
16 นาที
ตัวอย่างที่ 1 การหาอัตราการเกิดปฎิกิริยาเคมี
13 นาที
ตัวอย่างที่ 2 และประเภทของการเกิดปฎิกิริยาเคมี
12 นาที
แบบทดสอบชุดที่ 2 (ข้อ1-4)
10 นาที
แบบทดสอบชุดที่2 (ข้อ5-8)
10 นาที
ข้อสอบวิชาสามัญ เรื่อง อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี (ข้อ 1-4)
11 นาที
ข้อสอบวิชาสามัญ เรื่อง อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี (ข้อ 5-8)
13 นาที
ข้อสอบวิชาสามัญ เรื่อง อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี (ข้อ 9-12)
13 นาที
แนวคิดเกี่ยวกับการเกิดปฏิกิริยาเคมี
13 นาที
พลังงานกับการดำเนินไปของปฏิกิริยาเคมี
9 นาที
กลไลของปฏิกิริยา
16 นาที
แบบทดสอบชุดที่ 3 (ข้อ1-5)
5 นาที
แบบทดสอบชุดที่ 3 (ข้อ6-10)
6 นาที
ข้อสอบวิชาสามัญ เรื่อง แนวคิดเกี่ยวกับการเกิดปฏิกิริยาเคมี (ข้อ 1-4)
10 นาที
กฏอัตราและค่าคงที่ของอัตรา
12 นาที
แบบทดสอบชุดที่ 4 (ข้อ1-4)
4 นาที
ข้อสอบวิชาสามัญ เรื่อง กฎอัตรา (ข้อ 1-2)
7 นาที
ปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
11 นาที
ข้อสอบวิชาสามัญ เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี (ข้อ 1-6)
13 นาที
บทที่ 9 สมดุลเคมี
ภาวะสมดุล
6 นาที
ค่าคงที่สมดุล
7 นาที
ความสัมพันธ์ของค่าคงที่สมดุล
13 นาที
แบบฝึกหัด เรื่อง ค่าคงที่สมดุล (ข้อ1-4)
11 นาที
แบบฝึกหัด เรื่อง ค่าคงที่สมดุล (ข้อ 5-8)
11 นาที
แบบฝึกหัด เรื่อง ค่าคงที่สมดุล (ข้อ 9-12)
11 นาที
ข้อสอบวิชาสามัญ เรื่อง เรื่อง ค่าคงที่สมดุล (ข้อ 1-4)
12 นาที
ข้อสอบวิชาสามัญ เรื่อง เรื่อง ค่าคงที่สมดุล (ข้อ 5-8)
14 นาที
ข้อสอบวิชาสามัญ เรื่อง เรื่อง ค่าคงที่สมดุล (ข้อ 9-13)
21 นาที
การรบกวนภาวะสมดุล
13 นาที
การใช้หลักของเลอ ชา เตอลิเยร์ในอุตสาหกรรม
5 นาที
ข้อสอบวิชาสามัญ เรื่อง การรบกวนสมดุล (ข้อ 1-5)
15 นาที
ข้อสอบวิชาสามัญ เรื่อง การรบกวนสมดุล (ข้อ 6-10)
12 นาที
บทที 10 กรดเบส
Preview
กรด-เบส
8 นาที
ทฤษฎีของเบรินสเตดเเละลาวรี
8 นาที
เฉลยแบบฝึกหัด
8 นาที
ความเเรงของกรด-เบส
15 นาที
ทฤษฎีลิวอีส
7 นาที
ข้อสอบวิชาสามัญ เรื่อง ทฤษฎีกรด-เบส (ข้อ 1-4)
8 นาที
การแตกตัวของกรดและเบส
14 นาที
การแตกตัวของกรดอ่อน
13 นาที
ชนิดของกรดอ่อน
5 นาที
การแตกตัวของเบส
11 นาที
การแตกตัวเป็นไอออนของน้ำ
8 นาที
ข้อสอบวิชาสามัญ เรื่อง การแตกตัวของกรดและเบส (ข้อ 1-4)
15 นาที
ข้อสอบวิชาสามัญ เรื่อง การแตกตัวของกรดและเบส (ข้อ 5-7)
11 นาที
pH และ pOH
20 นาที
Preview
ข้อสอบวิชาสามัญ เรื่อง pH และ pOH (ข้อ 1-3)
15 นาที
อินดิเคเตอร์
10 นาที
ข้อสอบวิชาสามัญ เรื่อง อินดิเคเตอร์ (ข้อ 1-3)
8 นาที
ปฏิกิริยาสะเทิน
24 นาที
ปฏิกิริยาไฮโดรโลซิส
5 นาที
ข้อสอบวิชาสามัญ เรื่อง เกลือ (ข้อ 1-3)
7 นาที
การไทเทรตกรด - เบส
11 นาที
ตัวอย่างการไทเทรตกรด - เบส
9 นาที
การไทเทรตเกินจุดยุติ
11 นาที
แบบฝึกหัด ข้อ 1-3
16 นาที
แบบฝึกหัด ข้อ 4-6
24 นาที
ข้อสอบวิชาสามัญ เรื่อง การไทเทรต (ข้อ 1-4)
17 นาที
ข้อสอบวิชาสามัญ เรื่อง การไทเทรต (ข้อ 5-8)
9 นาที
ข้อสอบวิชาสามัญ เรื่อง การไทเทรต (ข้อ 9-11)
13 นาที
บัฟเฟอร์
15 นาที
การคำนวณ pH บัฟเฟอร์
11 นาที
ข้อสอบวิชาสามัญ เรื่อง บัฟเฟอร์ (ข้อ 1-5)
13 นาที
สรุปกรด-เบส
15 นาที
บทที่ 11 ไฟฟ้าเคมี
ไฟฟ้าเคมี
16 นาที
การดุลสมการรีดอกซ์
18 นาที
กรดุลสมการแบบครึ่งปฏิกิริยา
25 นาที
ข้อสอบวิชาสามัญ เรื่อง สมการรีดอกซ์ (ข้อ 1-5)
14 นาที
เซลล์ไฟฟ้าเคมี
7 นาที
การเขียนเเผนภาพเซลล์ไฟฟ้าเคมี
6 นาที
ศักย์ไฟฟ้ามาตรฐานของเซลล์
10 นาที
เซลล์กัลวานิก
16 นาที
ข้อสอบวิชาสามัญ เรื่อง ศักย์ไฟฟ้ามาตรฐานของเซลล์ (ข้อ 1-4)
13 นาที
ข้อสอบวิชาสามัญ เรื่อง ศักย์ไฟฟ้ามาตรฐานของเซลล์ (ข้อ 5-9)
15 นาที
ข้อสอบวิชาสามัญ เรื่อง ศักย์ไฟฟ้ามาตรฐานของเซลล์ (ข้อ 10-12)
10 นาที
ข้อสอบวิชาสามัญ เรื่อง ศักย์ไฟฟ้ามาตรฐานของเซลล์ (ข้อ 13-14)
6 นาที
เซลล์อิเล็กโตรไลซิส
13 นาที
อิเล็กโตรไลซิสสารละลาย
17 นาที
ประโยชน์ของเซลล์อิเล็กโทรไลต์
8 นาที
ข้อสอบวิชาสามัญ เรื่อง เซลล์อิเล็กโทรไลต์ (ข้อ 1-3)
15 นาที
บทที่ 12 เคมีอินทรีย์
การเขียนสูตรโครงสร้างสารอินทรีย์
16 นาที
การจำแนกสารอินทรีย์
12 นาที
ไอโซเมอร์
16 นาที
แอลเคน
14 นาที
แบบฝึกหัดแอลเคน
12 นาที
สมบัติของแอลเคน
7 นาที
แอลคีน
17 นาที
ปฎิกิริยาแอนคีน
11 นาที
แอลไคน์
7 นาที
อะโรมาติก
8 นาที
ข้อสอบวิชาสามัญ เรื่อง สารประกอบไฮโดรคาร์บอน (ข้อ 1-4)
9 นาที
ข้อสอบวิชาสามัญ เรื่อง สารประกอบไฮโดรคาร์บอน (ข้อ 5-8)
10 นาที
ข้อสอบวิชาสามัญ เรื่อง สารประกอบไฮโดรคาร์บอน (ข้อ 9-13)
15 นาที
แอลกอฮอล์
17 นาที
อีเทอร์
5 นาที
แอลดีไฮล์กับคีโตน
18 นาที
กรดคาร์บอกซิลิก
11 นาที
เอสเทอร์
12 นาที
เอมินกับเอไมด์
8 นาที
ข้อสอบวิชาสามัญ เรื่อง หมู่ฟังก์ชัน (ข้อ 1-4)
15 นาที
ข้อสอบวิชาสามัญ เรื่อง หมู่ฟังก์ชัน (ข้อ 5-8)
9 นาที
ข้อสอบวิชาสามัญ เรื่อง หมู่ฟังก์ชัน (ข้อ 9-12)
10 นาที
บทที่ 13 พอลิเมอร์
บทนำพอลิเมอร์
6 นาที
พอลิเมอร์ควบเเน่น
5 นาที
พอลิเมอร์แบบเติม
6 นาที
เส้นใยและยาง
10 นาที
ข้อสอบ วิชาสามัญ เรื่องพอลิเมอร์
16 นาที
เทคนิคการทำข้อสอบจริง ปี 61- 63
เทคนิคการทำข้อสอบ
4 นาที
ตะลุยโจทย์ สามัญ ปี 2561 (ข้อ1-10)
26 นาที
ตะลุยโจทย์ สามัญ ปี 2561 (ข้อ11-20)
19 นาที
ตะลุยโจทย์ สามัญ ปี 2561 (ข้อ21-30)
21 นาที
ตะลุยโจทย์ สามัญ ปี 2561 (ข้อ31-40)
22 นาที
ตะลุยโจทย์ สามัญ ปี 2561 (ข้อ41-50)
22 นาที
ตะลุยโจทย์ สามัญ ปี 2562 (ข้อ1-10)
22 นาที
ตะลุยโจทย์ สามัญ ปี 2562 (ข้อ11-20)
25 นาที
ตะลุยโจทย์ สามัญ ปี 2562 (ข้อ21-30)
23 นาที
ตะลุยโจทย์ สามัญ ปี 2562 (ข้อ31-40)
19 นาที
ตะลุยโจทย์ สามัญ ปี 2562 (ข้อ41-50)
16 นาที
ตะลุยโจทย์ สามัญ ปี 2563 (ข้อ1-10)
27 นาที
ตะลุยโจทย์ สามัญ ปี 2563 (ข้อ11-20)
18 นาที
ตะลุยโจทย์ สามัญ ปี 2563 (ข้อ21-30)
20 นาที
ตะลุยโจทย์ สามัญ ปี 2563 (ข้อ31-40)
16 นาที
update ล่าสุดเฉลยวิชาสามัญเคมี 64
ดาวน์โหลด E-BOOK
ข้อสอบวิชาสามัญ ปี 64 ข้อ 1-7
14 นาที
ข้อสอบวิชาสามัญ ปี 64 ข้อ 8-14
22 นาที
ข้อสอบวิชาสามัญ ปี 64 ข้อ 15-22
16 นาที
ข้อสอบวิชาสามัญ ปี 64 ข้อ 23-30
15 นาที
ข้อสอบวิชาสามัญ ปี 64 ข้อ 31-40
11 นาที
ข้อสอบวิชาสามัญ ปี 64 ข้อ 41-45
18 นาที
Online Exam ข้อสอบเคมี บทที่ 1-13 จำนวน 1,000 ข้อ
บทที่ 1 อะตอมและสมบัติของธาตุ
บทที่ 2 พันธะเคมี
บทที่ 3 ปริมาณสารสัมพันธ์
บทที่่ 4 สารละลาย
บทที่ 5 สมการเคมี
บทที่ 6 แก๊สและสมบัติของแก๊ส
บทที่ 7 อัตราการเกิดปฎิกิริยาเคมี
บทที่ 8 สมดุลเคมี
บทที่ 9 กรด - เบส
บทที่ 10 ไฟฟ้า
บทที่ 11 เคมีอินทรีย์
บทที่ 12 พอลิเมอร์
บทที่ 13 อะตอมและสมบัติของธาตุ
บทที่ 14 พันธะเคมี
บทที่ 15 ปริมาณสารสัมพันธ์
บทที่ 16 สารละลาย
บทที่ 17 สมการเคมี
บทที่ 18 แก๊ส
ดีมากเลยค่ะ สอนเข้าใจง่ายค่ะได้ทบทวนเนื้อหาเก่าๆตอนเรียน ม.5 มีประโยชน์ในการทำข้อสอบ o-net มากเลยค่ะ – น้องบีม
เรียนครั้งแรกรู้สึกเข้าใจเนื้อหามากๆเลยค่ะ ปกติที่เรียนในห้องยังไม่ค่อยเข้าใจและทำแบบฝึกหัดไม่ค่อยได้ แต่พอได้เรียนคอร์สเคมีของพี่ๆ panya society แล้วทำให้หนูทำแบบฝึกหัดคล่องขึ้นค่ะตอนแรกคิดว่าคอร์สอัดแน่นแบบนี้จะเรียนไม่รู้เรื่อง ที่ไหนได้ เนื้อหาเน้นๆ ทำโจทย์เน้นๆ เอาไปใช้สอบได้จริงสบายมาก - น้องการ์ฟีลด์
เรียนกับครูนัทสอนรู้สึกเข้าใจกว่าที่โรงเรียนค่ะ จากที่เคยสอบกลางภาคได้ตอนม.4 8/10 กลางภาคม.5 เมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมาได้ 13/20 คะแนนไม่มากแต่ก็ดีใจที่ตัวเองพัฒนา – น้องณิชพัฒน์
สอนดีมากคอร์สเก็บครบทุกจุดสอนละเอียดมากเลยครับ - น้องธนพัฒน์
"เรียนที่ไหนไม่รู้เรื่อง ย้ายมาเรียน PANYA สิ"
แวะมาแลกคอร์สเก่า รับคอร์สที่อยากเรียนกับ Panya Society
เพียงแจ้งคอร์สที่อยากเรียน ทักแชทรับส่วนลดได้เลยทันที 300 บาท

Best Seller!!! คอร์สเคมี
รวมเนื้อหาและตะลุยโจทย์
พร้อมลุย

TCAS#66

ครูนัทจะใช้วิธีการสอนที่จะพาน้องๆ ทุกคนสนุกไปด้วยกัน
โดยครูจะสอนให้ใช้ทักษะการคิดวิเคราะห์และการคิดเชิงวิพากษ์
ในการทำความเข้าใจเนื้อหาแต่ละส่วน โดยไม่เน้นการท่องจำ


"เตรียมพร้อมเข้ามหาวิทยาลัยกับสุดยอดคอร์สเคมีติวเข้ม เนื้อหาเน้นๆ
เจาะลึกตรงประเด็นกับหัวข้อที่มักออกสอบ เสริมความเข้าใจด้วยโจทย์ข้อสอบเก่าหลายร้อยข้อ
พร้อมเทคนิคเคล็ดลับการทำโจทย์ที่หาจากที่ไหนไม่ได้นอกจากอาจารย์เทพๆที่นี่ที่เดียว"
รวมสรุปทุกเนื้อหาเคมีม.ปลาย เตรียมพร้อมสอบ TCAS#66 ทุกสนามสอบ อัดแน่นด้วยเทคนิคเข้าใจง่าย
ฝึกทำโจทย์ข้อสอบเก่าย้อนหลังถึง เคมี วิชาสามัญ ฉบับอัพเดทล่าสุด พร้อมแจกหนังสือ 5 เล่มฟรี ติวเข้ม 59 ชั่วโมง!!!


คอร์สวิชาเคมี สรุปเนื้อหา ม.4-ม.6 ครอบคลุมทุกหัวข้อ
เตรียมตัวสอบพิชิต TCAS ทุกสนามสอบ
เน้นๆหัวข้อสำคัญที่มีแนวโน้มออกสอบบ่อย
ตะลุยโจทย์ข้อสอบเก่าย้อนหลังพร้อมแนะเทคนิคเคล็ดลับในการทำโจทย์ให้ได้ถูกต้องและรวดเร็ว
ด้วยวิธีการสอนที่เข้าใจง่ายจากอาจารย์ระดับเทพ
สอนสด ถามคำถามอาจารย์ได้ทันที เหมือนเรียนเป็นกลุ่มเล็กๆ


สิ่งที่จะได้รับ

สรุปเคมีม.ปลาย ครอบคลุมทุกบท ครบถ้วนทุกเนื้อหาแบบเข้มข้น ตรงประเด็น ด้วยเทคนิคการสอนจากอาจารย์ที่ทำให้เข้าใจง่าย
ตะลุยทำโจทย์ข้อสอบเก่าทั้ง วิชาสามัญ, ข้อสอบโควต้า เตรียมพร้อมทุกสนามสอบ พร้อมเคล็ดลับการทำโจทย์ที่ช่วยให้อัพคะแนนได้มากขึ้น
เตรียมพร้อมการทำข้อสอบจากการฝึกบริหารเวลาทำโจทย์ต่างๆ ทำให้น้องๆมีความคุ้นเคยกับบรรยากาศในสนามสอบจริง
หากน้องๆมีข้อสงสัย สามารถถามคำถามอาจารย์ได้ตลอด เหมือนเรียนเป็นกลุ่มเล็กๆ
มีหนังสือประกอบการเรียน 5 เล่มให้น้องๆ ไปทบทวนต่อที่บ้านฟรี
มูลค่ากว่า 1,500 บาท

คอร์สนี้เหมาะสำหรับ

น้องๆระดับชั้น ม.ปลาย ที่ต้องการใช้คะแนนเคมีในการเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย
น้องๆที่ต้องการเรียนออนไลน์และต้องการถามคำถามอาจารย์ในเรื่องที่ยังไม่เข้าใจได้
น้องๆที่ต้องการตะลุยโจทย์ข้อสอบเก่าย้อนหลังพร้อมแนะเทคนิค
เคล็ดลับในการทำโจทย์ให้ได้ถูกต้องและรวดเร็ว

ประวัติผู้สอน

ดร.ณัฏฐพล อิสรเสรีรักษณ์ (อ.นัท)

ปริญญาตรี โท เอก คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ
บัณฑิตศึกษาปริญญาโทที่มีผลการเรียนดีเด่น (รางวัล ดร. แถบ นีละนิธิ)
อาจารย์พิเศษ วิชาเคมี ห้องเรียนพิเศษ gifted โรงเรียนมัธยม
วิทยากรรับเชิญ เตรียมสอบ O-NET วิชาวิทยาศาสตร์ ม.ต้น ม.ปลาย
วิทยากรรับเชิญเตรียมสอบ PAT2 และ วิชาสามัญ  (เคมี)

บทเรียนของคอร์สนี้

บทเรียนทั้งหมด
ปัญญาใส่ใจผู้เรียน
ปัญญาใส่ใจผู้เรียน
1 นาที
ทดสอบ MOCKUP เคมี TCAS
MOCDUP เคมี TCAS
พิเศษ ใหม่ล่าสุด! เฉลยข้อสอบวิชาสามัญ 64 เคมี
Preview
เฉลยข้อสอบวิชาสามัญ'64 เคมี by ครูพี่นัท #1
31 นาที
Preview
เฉลยข้อสอบวิชาสามัญ'64 เคมี by ครูพี่นัท #2
29 นาที
Preview
พิเศษ ใหม่ล่าสุด! เฉลย ONET'64 (เคมี)
Preview
เฉลย ONET'64 (เคมี)
32 นาที
Preview
พิเศษ เตรียมตัวดี มีปัญญา สอบติด
Preview
สัญลักษณ์นิวเคลียร์ เลขอะตอมและเลขมวล
10 นาที
Preview
ไอโซโทป ไอโซโทน และไอโซบาร์
8 นาที
Preview
ข้อสอบวิชาสามัญ สัญลักษณ์นิวเคลียร์ (ข้อ 1-2)
5 นาที
Preview
มุมพันธะของโมเลกุลโคเวเลนต์
5 นาที
Preview
สภาพขั้วของโมเลกุล
12 นาที
Preview
ข้อสอบวิชาสามัญ เรื่อง พันธะโคเวเลนต์ (ข้อ 1-4)
10 นาที
Preview
ความสัมพันธ์ระหว่างโมลกับปริมาตรของแก๊ส
17 นาที
Preview
การคำนวณเกี่ยวกับโมล
13 นาที
Preview
ข้อสอบวิชาสามัญ เรื่อง ปริมาณสารสัมพันธ์ (ข้อ 1-3)
12 นาที
Preview
สมการเคมี
21 นาที
Preview
สารกำหนดปริมาณ
19 นาที
Preview
ข้อสอบวิชาสามัญ เรื่อง สมการเคมี (ข้อ 1-4)
19 นาที
Preview
พลังงานกับการดำเนินไปของปฏิกิริยาเคมี
9 นาที
Preview
กลไลของปฏิกิริยา
16 นาที
Preview
ข้อสอบวิชาสามัญ เรื่อง แนวคิดเกี่ยวกับการเกิดปฏิกิริยาเคมี (ข้อ 1-4)
10 นาที
Preview
ค่าคงที่สมดุล
7 นาที
Preview
ความสัมพันธ์ของค่าคงที่สมดุล
13 นาที
Preview
ข้อสอบวิชาสามัญ เรื่อง เรื่อง ค่าคงที่สมดุล (ข้อ 1-4)
11 นาที
Preview
การไทเทรตกรด - เบส
11 นาที
Preview
ตัวอย่างการไทเทรตกรด - เบส
9 นาที
Preview
ข้อสอบวิชาสามัญ เรื่อง การไทเทรต (ข้อ 1-4)
17 นาที
Preview
เซลล์ไฟฟ้าเคมี
7 นาที
Preview
ศักย์ไฟฟ้ามาตรฐานของเซลล์
9 นาที
Preview
ข้อสอบวิชาสามัญ เรื่อง ศักย์ไฟฟ้ามาตรฐานของเซลล์ (ข้อ 1-4)
12 นาที
Preview
พิเศษ ปัญญาใส่ใจผู้เรียน
Preview
ปัญญาใส่ใจผู้เรียน
1 ชั่วโมง
Preview
บทที่ 1 ความปลอดภัยและทักษะในการปฏิบัติการเคมี
ความปลอดภัยและทักษะในการปฏิบัติการเคมี
10 นาที
ข้อควรปฏิบัติในการปฏิบัติการเคมี
14 นาที
การวัดสารและอุปกรณ์ในการวัด
9 นาที
เลขนัยสำคัญ ตอนที่1
14 นาที
เลขนัยสำคัญ ตอนที่2
11 นาที
หน่วยวัด
12 นาที
วิธีการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์
18 นาที
แบบฝึกหัด
16 นาที
บทที่ 2 อะตอมและสมบัติของธาตุ
บทนำแบบจำลองอะตอม
20 นาที
การทดลองของออยเกน โกลด์สไตน์และแบบจำลองอะตอมของทอมสัน
7 นาที
แบบจำลองอะตอมของรัทเทอร์ฟอร์ด
6 นาที
อนุภาคในอะตอม
7 นาที
สัญลักษณ์นิวเคลียร์ เลขอะตอมและเลขมวล
11 นาที
ไอโซโทป ไอโซโทน และไอโซบาร์
8 นาที
แบบทดสอบ ชุด 1 ตอนที่ 1 (ข้อ 1-5)
11 นาที
แบบทดสอบ ชุด 1 ตอนที่ 2 (ข้อ 6-10)
8 นาที
ข้อสอบวิชาสามัญ สัญลักษณ์นิวเคลียร์ (ข้อ 1-2)
5 นาที
ลักษณะความเป็นคลี่นของแสง
11 นาที
แบบจำลองอะตอมของโบร์
11 นาที
แบบทดสอบ ชุด 2 ตอนที่ 1 (ข้อ 1-5)
18 นาที
แบบทดสอบ ชุด 2 ตอนที่ 2 (ข้อ 6-10)
10 นาที
ข้อสอบวิชาสามัญ สเปกตรัม (ข้อ 1-3)
9 นาที
การจัดเรียงอิเล็กตรอน
16 นาที
การจัดอิเล็กตรอนในระดับพลังงานย่อย ตอนที่ 1
20 นาที
การจัดอิเล็กตรอนในระดับพลังงานย่อย ตอนที่ 2
14 นาที
ข้อสอบวิชาสามัญ การจัดเรียงอิเล็กตรอน (ข้อ 1-5)
14 นาที
แบบจำลองอะตอมแบบกลุ่มหมอก
6 นาที
แบบทดสอบ ชุด 3 ตอนที่ 1 (ข้อ 1-5)
9 นาที
แบบทดสอบ ชุด 3 ตอนที่ 2 (ข้อ 6-9)
8 นาที
ตารางธาตุ และขนาดอะตอม
11 นาที
ขนาดไอออน
6 นาที
แบบทดสอบ ชุด 4 (ข้อ 1-4)
7 นาที
พลังงานไอออไนเซชัน
11 นาที
สัมพรรคภาพอิเล็กตรอน จุดเดือดและจุดหลอมเหลว
10 นาที
เลขออกซิเดชัน
14 นาที
แบบทดสอบ ชุด 5 (ข้อ 1-8)
17 นาที
ข้อสอบวิชาสามัญ เรื่อง สมบัติของธาตุตามตารางธาตุ (ข้อ 1-4)
12 นาที
ข้อสอบวิชาสามัญ เรื่อง สมบัติของธาตุตามตารางธาตุ (ข้อ 5-7)
9 นาที
สมบัติของธาตุหมู่หลัก
24 นาที
ข้อสอบวิชาสามัญ เรื่อง สมบัติของธาตุหมู่หลัก (ข้อ 1-3)
10 นาที
ธาตุแทรนซิชัน
18 นาที
สารประกอบเชิงซ้อนของธาตุแทรนซิชัน
5 นาที
แบบทดสอบ ชุด 6 (ข้อ 1-7)
19 นาที
ข้อสอบวิชาสามัญ เรื่อง ธาตุแทรนซิชัน (ข้อ 1-4)
11 นาที
ข้อสอบวิชาสามัญ เรื่อง ธาตุแทรนซิชัน (ข้อ 5-7)
8 นาที
ธาตุกัมมันตรังสี
14 นาที
ครึ่งชีวิต
6 นาที
ปฏิกิริยานิวเคลียร์
7 นาที
แบบทดสอบ ชุด 7 (ข้อ 1-8)
18 นาที
ข้อสอบวิชาสามัญ เรื่อง ธาตุกัมมันตรังสี (ข้อ 1-4)
12 นาที
ข้อสอบวิชาสามัญ เรื่อง ธาตุกัมมันตรังสี (ข้อ 5-8)
11 นาที
สารประกอบ
9 นาที
แบบทดสอบ ชุด 8 (ข้อ 1-7)
15 นาที
ข้อสอบวิชาสามัญ เรื่อง สารประกอบ (ข้อ 1-4)
11 นาที
บทที 3 พันธะเคมี
พันธะเคมี
7 นาที
พันธะไอออนิก
14 นาที
การอ่านสูตรสารประกอบไอออนิก
15 นาที
การเขียนสูตรสารประกอบไอออนิก
11 นาที
สมบัติของสารประกอบไอออนิก
9 นาที
การละลายน้ำของสารประกอบไอออนิก
8 นาที
แบบทดสอบ ชุด 9 (ข้อ 1-7)
14 นาที
ข้อสอบวิชาสามัญ เรื่อง พันธะไอออนิก (ข้อ 1-4)
11 นาที
ข้อสอบวิชาสามัญ เรื่อง พันธะไอออนิก (ข้อ 5-8)
14 นาที
การอ่านชื่อสารประกอบโคเวเลนต์
16 นาที
การเขียนสูตรสารประกอบโคเวเลนต์
14 นาที
กฎออกเตต
12 นาที
พันธะโคออร์ดิเนตโคเวเลนต์และเรโซแนนต์
11 นาที
พลังงานพันธะและความยาวพันธะ
10 นาที
แบบทดสอบ ชุด 10 (ข้อ 1-4)
17 นาที
ข้อสอบวิชาสามัญ เรื่อง พลังงานพันธะ (ข้อ 1-2)
8 นาที
รูปร่างโมเลกุล ตามทฤษฎี VSEPR
19 นาที
แบบฝึกหัด เรื่องรูปร่างโมเลกุล ตามทฤษฎี VSEPR
22 นาที
มุมพันธะของโมเลกุลโคเวเลนต์
6 นาที
สภาพขั้วของโมเลกุล
12 นาที
แบบฝึกหัดแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุล
20 นาที
แบบทดสอบ ชุด 11 ตอนที่ 1 (ข้อ 1-5)
11 นาที
แบบทดสอบ ชุด 11 ตอนที่ 1 (ข้อ 6-10)
8 นาที
ข้อสอบวิชาสามัญ เรื่อง พันธะโคเวเลนต์ (ข้อ 1-4)
10 นาที
ข้อสอบวิชาสามัญ เรื่อง พันธะโคเวเลนต์ (ข้อ 5-8)
11 นาที
บทที่ 4 ปริมาณสารสัมพันธ์
มวลอะตอม
16 นาที
มวลโมเลกุล
5 นาที
โมลโมเลกุล
9 นาที
ความสัมพันธ์ระหว่างโมลกับปริมาตรของแก๊ส
18 นาที
การคำนวนเกี่ยวกับโมล
13 นาที
ข้อสอบวิชาสามัญ เรื่อง ปริมาณสารสัมพันธ์ (ข้อ 1-3)
12 นาที
บทที 5 สารละลาย
สารละลาย
14 นาที
ส่วนในล้านส่วน
3 นาที
โมลาริตีและโมเเลลิตี
11 นาที
การคำนวณเกี่ยวกับความเข้มข้นของสารละลาย
12 นาที
การเจือจางสารละลาย
11 นาที
การเปลี่ยนหน่วยจากเปอร์เซ็นต์เป็นโมลาริตี
10 นาที
สมบัติคอลลิเกทีฟ
16 นาที
ข้อสอบวิชาสามัญ เรื่อง สารละลาย (ข้อ 1-4)
15 นาที
ข้อสอบวิชาสามัญ เรื่อง สารละลาย (ข้อ 5-8)
17 นาที
ข้อสอบวิชาสามัญ เรื่อง สารละลาย (ข้อ 9-12)
17 นาที
บทที่ 6 การคำนวณเกี่ยวกับสูตรเคมี
การคำนวณเกี่ยวกับสูตรเคมี
16 นาที
มวลของสารในปฏิกิริยาเคมี
17 นาที
ข้อสอบวิชาสามัญ เรื่อง การคำนวณเกี่ยวกับสูตรเคมี (ข้อ 1-4)
15 นาที
สมการเคมี
22 นาที
สารกำหนดปริมาณ
19 นาที
การคำนวนสมการเคมีที่มีมากกว่า 1 สมการ
6 นาที
ร้อยละผลได้
7 นาที
ข้อสอบวิชาสามัญ เรื่อง สมการเคมี (ข้อ 1-4)
19 นาที
ข้อสอบวิชาสามัญ เรื่อง สมการเคมี (ข้อ 5-8)
15 นาที
การคำนวณหาสูตรโมเลกุลของเเก๊ส
5 นาที
ข้อสอบวิชาสามัญ เรื่อง สมการเคมี (ข้อ 1-3)
14 นาที
ข้อสอบวิชาสามัญ เรื่อง สมการเคมี (ข้อ 4-6)
15 นาที
บทที่ 7 แก๊สและสมบัติของแก๊ส
สมบัติของแก๊ส
3 นาที
กฎของบอยส์
9 นาที
กฎของชาร์ล
16 นาที
กฎของเกย์ลุสแซก
8 นาที
กฎรวมแก๊ส
10 นาที
กฎของแก๊สสมบูรณ์
6 นาที
แบบฝึกหัด (ข้อ1-4)
16 นาที
แบบฝึกหัด (ข้อ5-8)
14 นาที
ข้อสอบวิชาสามัญ เรื่อง กฎของแก๊ส (ข้อ 1-4)
16 นาที
ข้อสอบวิชาสามัญ เรื่อง กฎของแก๊ส (ข้อ 5-7)
12 นาที
ทฤษฎีจลน์อธิบายกฏของแก๊ส
5 นาที
แบบฝึกหัดเรื่องการเเพร่ผ่านของเเก๊ส
8 นาที
ข้อสอบวิชาสามัญ เรื่อง เเพร่ผ่านของเเก๊ส (ข้อ 1-4)
12 นาที
บทที่ 8 อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
ความหมายของอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
17 นาที
การคำนวณเกี่ยวกับอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
16 นาที
ตัวอย่างที่ 1 การหาอัตราการเกิดปฎิกิริยาเคมี
13 นาที
ตัวอย่างที่ 2 และประเภทของการเกิดปฎิกิริยาเคมี
12 นาที
แบบทดสอบชุดที่ 2 (ข้อ1-4)
10 นาที
แบบทดสอบชุดที่2 (ข้อ5-8)
10 นาที
ข้อสอบวิชาสามัญ เรื่อง อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี (ข้อ 1-4)
11 นาที
ข้อสอบวิชาสามัญ เรื่อง อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี (ข้อ 5-8)
13 นาที
ข้อสอบวิชาสามัญ เรื่อง อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี (ข้อ 9-12)
13 นาที
แนวคิดเกี่ยวกับการเกิดปฏิกิริยาเคมี
13 นาที
พลังงานกับการดำเนินไปของปฏิกิริยาเคมี
9 นาที
กลไลของปฏิกิริยา
16 นาที
แบบทดสอบชุดที่ 3 (ข้อ1-5)
5 นาที
แบบทดสอบชุดที่ 3 (ข้อ6-10)
6 นาที
ข้อสอบวิชาสามัญ เรื่อง แนวคิดเกี่ยวกับการเกิดปฏิกิริยาเคมี (ข้อ 1-4)
10 นาที
กฏอัตราและค่าคงที่ของอัตรา
12 นาที
แบบทดสอบชุดที่ 4 (ข้อ1-4)
4 นาที
ข้อสอบวิชาสามัญ เรื่อง กฎอัตรา (ข้อ 1-2)
7 นาที
ปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
11 นาที
ข้อสอบวิชาสามัญ เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี (ข้อ 1-6)
13 นาที
บทที่ 9 สมดุลเคมี
ภาวะสมดุล
6 นาที
ค่าคงที่สมดุล
7 นาที
ความสัมพันธ์ของค่าคงที่สมดุล
13 นาที
แบบฝึกหัด เรื่อง ค่าคงที่สมดุล (ข้อ1-4)
11 นาที
แบบฝึกหัด เรื่อง ค่าคงที่สมดุล (ข้อ 5-8)
11 นาที
แบบฝึกหัด เรื่อง ค่าคงที่สมดุล (ข้อ 9-12)
11 นาที
ข้อสอบวิชาสามัญ เรื่อง เรื่อง ค่าคงที่สมดุล (ข้อ 1-4)
12 นาที
ข้อสอบวิชาสามัญ เรื่อง เรื่อง ค่าคงที่สมดุล (ข้อ 5-8)
14 นาที
ข้อสอบวิชาสามัญ เรื่อง เรื่อง ค่าคงที่สมดุล (ข้อ 9-13)
21 นาที
การรบกวนภาวะสมดุล
13 นาที
การใช้หลักของเลอ ชา เตอลิเยร์ในอุตสาหกรรม
5 นาที
ข้อสอบวิชาสามัญ เรื่อง การรบกวนสมดุล (ข้อ 1-5)
15 นาที
ข้อสอบวิชาสามัญ เรื่อง การรบกวนสมดุล (ข้อ 6-10)
12 นาที
บทที 10 กรดเบส
Preview
กรด-เบส
8 นาที
ทฤษฎีของเบรินสเตดเเละลาวรี
8 นาที
เฉลยแบบฝึกหัด
8 นาที
ความเเรงของกรด-เบส
15 นาที
ทฤษฎีลิวอีส
7 นาที
ข้อสอบวิชาสามัญ เรื่อง ทฤษฎีกรด-เบส (ข้อ 1-4)
8 นาที
การแตกตัวของกรดและเบส
14 นาที
การแตกตัวของกรดอ่อน
13 นาที
ชนิดของกรดอ่อน
5 นาที
การแตกตัวของเบส
11 นาที
การแตกตัวเป็นไอออนของน้ำ
8 นาที
ข้อสอบวิชาสามัญ เรื่อง การแตกตัวของกรดและเบส (ข้อ 1-4)
15 นาที
ข้อสอบวิชาสามัญ เรื่อง การแตกตัวของกรดและเบส (ข้อ 5-7)
11 นาที
pH และ pOH
20 นาที
Preview
ข้อสอบวิชาสามัญ เรื่อง pH และ pOH (ข้อ 1-3)
15 นาที
อินดิเคเตอร์
10 นาที
ข้อสอบวิชาสามัญ เรื่อง อินดิเคเตอร์ (ข้อ 1-3)
8 นาที
ปฏิกิริยาสะเทิน
24 นาที
ปฏิกิริยาไฮโดรโลซิส
5 นาที
ข้อสอบวิชาสามัญ เรื่อง เกลือ (ข้อ 1-3)
7 นาที
การไทเทรตกรด - เบส
11 นาที
ตัวอย่างการไทเทรตกรด - เบส
9 นาที
การไทเทรตเกินจุดยุติ
11 นาที
แบบฝึกหัด ข้อ 1-3
16 นาที
แบบฝึกหัด ข้อ 4-6
24 นาที
ข้อสอบวิชาสามัญ เรื่อง การไทเทรต (ข้อ 1-4)
17 นาที
ข้อสอบวิชาสามัญ เรื่อง การไทเทรต (ข้อ 5-8)
9 นาที
ข้อสอบวิชาสามัญ เรื่อง การไทเทรต (ข้อ 9-11)
13 นาที
บัฟเฟอร์
15 นาที
การคำนวณ pH บัฟเฟอร์
11 นาที
ข้อสอบวิชาสามัญ เรื่อง บัฟเฟอร์ (ข้อ 1-5)
13 นาที
สรุปกรด-เบส
15 นาที
บทที่ 11 ไฟฟ้าเคมี
ไฟฟ้าเคมี
16 นาที
การดุลสมการรีดอกซ์
18 นาที
กรดุลสมการแบบครึ่งปฏิกิริยา
25 นาที
ข้อสอบวิชาสามัญ เรื่อง สมการรีดอกซ์ (ข้อ 1-5)
14 นาที
เซลล์ไฟฟ้าเคมี
7 นาที
การเขียนเเผนภาพเซลล์ไฟฟ้าเคมี
6 นาที
ศักย์ไฟฟ้ามาตรฐานของเซลล์
10 นาที
เซลล์กัลวานิก
16 นาที
ข้อสอบวิชาสามัญ เรื่อง ศักย์ไฟฟ้ามาตรฐานของเซลล์ (ข้อ 1-4)
13 นาที
ข้อสอบวิชาสามัญ เรื่อง ศักย์ไฟฟ้ามาตรฐานของเซลล์ (ข้อ 5-9)
15 นาที
ข้อสอบวิชาสามัญ เรื่อง ศักย์ไฟฟ้ามาตรฐานของเซลล์ (ข้อ 10-12)
10 นาที
ข้อสอบวิชาสามัญ เรื่อง ศักย์ไฟฟ้ามาตรฐานของเซลล์ (ข้อ 13-14)
6 นาที
เซลล์อิเล็กโตรไลซิส
13 นาที
อิเล็กโตรไลซิสสารละลาย
17 นาที
ประโยชน์ของเซลล์อิเล็กโทรไลต์
8 นาที
ข้อสอบวิชาสามัญ เรื่อง เซลล์อิเล็กโทรไลต์ (ข้อ 1-3)
15 นาที
บทที่ 12 เคมีอินทรีย์
การเขียนสูตรโครงสร้างสารอินทรีย์
16 นาที
การจำแนกสารอินทรีย์
12 นาที
ไอโซเมอร์
16 นาที
แอลเคน
14 นาที
แบบฝึกหัดแอลเคน
12 นาที
สมบัติของแอลเคน
7 นาที
แอลคีน
17 นาที
ปฎิกิริยาแอนคีน
11 นาที
แอลไคน์
7 นาที
อะโรมาติก
8 นาที
ข้อสอบวิชาสามัญ เรื่อง สารประกอบไฮโดรคาร์บอน (ข้อ 1-4)
9 นาที
ข้อสอบวิชาสามัญ เรื่อง สารประกอบไฮโดรคาร์บอน (ข้อ 5-8)
10 นาที
ข้อสอบวิชาสามัญ เรื่อง สารประกอบไฮโดรคาร์บอน (ข้อ 9-13)
15 นาที
แอลกอฮอล์
17 นาที
อีเทอร์
5 นาที
แอลดีไฮล์กับคีโตน
18 นาที
กรดคาร์บอกซิลิก
11 นาที
เอสเทอร์
12 นาที
เอมินกับเอไมด์
8 นาที
ข้อสอบวิชาสามัญ เรื่อง หมู่ฟังก์ชัน (ข้อ 1-4)
15 นาที
ข้อสอบวิชาสามัญ เรื่อง หมู่ฟังก์ชัน (ข้อ 5-8)
9 นาที
ข้อสอบวิชาสามัญ เรื่อง หมู่ฟังก์ชัน (ข้อ 9-12)
10 นาที
บทที่ 13 พอลิเมอร์
บทนำพอลิเมอร์
6 นาที
พอลิเมอร์ควบเเน่น
5 นาที
พอลิเมอร์แบบเติม
6 นาที
เส้นใยและยาง
10 นาที
ข้อสอบ วิชาสามัญ เรื่องพอลิเมอร์
16 นาที
เทคนิคการทำข้อสอบจริง ปี 61- 63
เทคนิคการทำข้อสอบ
4 นาที
ตะลุยโจทย์ สามัญ ปี 2561 (ข้อ1-10)
26 นาที
ตะลุยโจทย์ สามัญ ปี 2561 (ข้อ11-20)
19 นาที
ตะลุยโจทย์ สามัญ ปี 2561 (ข้อ21-30)
21 นาที
ตะลุยโจทย์ สามัญ ปี 2561 (ข้อ31-40)
22 นาที
ตะลุยโจทย์ สามัญ ปี 2561 (ข้อ41-50)
22 นาที
ตะลุยโจทย์ สามัญ ปี 2562 (ข้อ1-10)
22 นาที
ตะลุยโจทย์ สามัญ ปี 2562 (ข้อ11-20)
25 นาที
ตะลุยโจทย์ สามัญ ปี 2562 (ข้อ21-30)
23 นาที
ตะลุยโจทย์ สามัญ ปี 2562 (ข้อ31-40)
19 นาที
ตะลุยโจทย์ สามัญ ปี 2562 (ข้อ41-50)
16 นาที
ตะลุยโจทย์ สามัญ ปี 2563 (ข้อ1-10)
27 นาที
ตะลุยโจทย์ สามัญ ปี 2563 (ข้อ11-20)
18 นาที
ตะลุยโจทย์ สามัญ ปี 2563 (ข้อ21-30)
20 นาที
ตะลุยโจทย์ สามัญ ปี 2563 (ข้อ31-40)
16 นาที
update ล่าสุดเฉลยวิชาสามัญเคมี 64
ดาวน์โหลด E-BOOK
ข้อสอบวิชาสามัญ ปี 64 ข้อ 1-7
14 นาที
ข้อสอบวิชาสามัญ ปี 64 ข้อ 8-14
22 นาที
ข้อสอบวิชาสามัญ ปี 64 ข้อ 15-22
16 นาที
ข้อสอบวิชาสามัญ ปี 64 ข้อ 23-30
15 นาที
ข้อสอบวิชาสามัญ ปี 64 ข้อ 31-40
11 นาที
ข้อสอบวิชาสามัญ ปี 64 ข้อ 41-45
18 นาที
Online Exam ข้อสอบเคมี บทที่ 1-13 จำนวน 1,000 ข้อ
บทที่ 1 อะตอมและสมบัติของธาตุ
บทที่ 2 พันธะเคมี
บทที่ 3 ปริมาณสารสัมพันธ์
บทที่่ 4 สารละลาย
บทที่ 5 สมการเคมี
บทที่ 6 แก๊สและสมบัติของแก๊ส
บทที่ 7 อัตราการเกิดปฎิกิริยาเคมี
บทที่ 8 สมดุลเคมี
บทที่ 9 กรด - เบส
บทที่ 10 ไฟฟ้า
บทที่ 11 เคมีอินทรีย์
บทที่ 12 พอลิเมอร์
บทที่ 13 อะตอมและสมบัติของธาตุ
บทที่ 14 พันธะเคมี
บทที่ 15 ปริมาณสารสัมพันธ์
บทที่ 16 สารละลาย
บทที่ 17 สมการเคมี
บทที่ 18 แก๊ส
ดีมากเลยค่ะ สอนเข้าใจง่ายค่ะได้ทบทวนเนื้อหาเก่าๆตอนเรียน ม.5 มีประโยชน์ในการทำข้อสอบ o-net มากเลยค่ะ – น้องบีม
เรียนครั้งแรกรู้สึกเข้าใจเนื้อหามากๆเลยค่ะ ปกติที่เรียนในห้องยังไม่ค่อยเข้าใจและทำแบบฝึกหัดไม่ค่อยได้ แต่พอได้เรียนคอร์สเคมีของพี่ๆ panya society แล้วทำให้หนูทำแบบฝึกหัดคล่องขึ้นค่ะตอนแรกคิดว่าคอร์สอัดแน่นแบบนี้จะเรียนไม่รู้เรื่อง ที่ไหนได้ เนื้อหาเน้นๆ ทำโจทย์เน้นๆ เอาไปใช้สอบได้จริงสบายมาก - น้องการ์ฟีลด์
เรียนกับครูนัทสอนรู้สึกเข้าใจกว่าที่โรงเรียนค่ะ จากที่เคยสอบกลางภาคได้ตอนม.4 8/10 กลางภาคม.5 เมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมาได้ 13/20 คะแนนไม่มากแต่ก็ดีใจที่ตัวเองพัฒนา – น้องณิชพัฒน์
สอนดีมากคอร์สเก็บครบทุกจุดสอนละเอียดมากเลยครับ - น้องธนพัฒน์
"เรียนที่ไหนไม่รู้เรื่อง ย้ายมาเรียน PANYA สิ"
แวะมาแลกคอร์สเก่า รับคอร์สที่อยากเรียนกับ Panya Society
เพียงแจ้งคอร์สที่อยากเรียน ทักแชทรับส่วนลดได้เลยทันที 300 บาท

สร้างบัญชี
เป็นสมาชิกอยู่แล้ว? เข้าสู่ระบบ

ลงทะเบียน
คอร์ส
ทีมสอน
บทความ
FAQ
รีวิวคอร์สออนไลน์
เกี่ยวกับเรา

ติดต่อเรา

Email: contact@panyasociety.com
LINE: @panyasociety
Tel: 082-986-9510

COPYRIGHT © 2019 Panya Society All rights reserved.
This website is not optimal to be displayed on a landscape screen. Please view in portrait.
Loading