สงสัยตรงไหนถามได้เลย!
ทีมปัญญาวิชาการการันตีตอบทุกคำถาม ใน 24 ชม.
ถาม PANYACHAT

Forgot password

Or Sign in

ใช้คูปองโค้ด
รับส่วนลดทันที 500 บาท เมื่อกรอกโค้ด "PANYASOCIETY500"
คณิตศาสตร์เสริม ม.5 เทอม 1 คิดคล่อง ไม่ท่องจำ ทำโจทย์ได้ โดย อ.นอต
ธรรมนิติ์ พิพัฒน์ศรีสวัสดิ์ (อ.นอต)
นักเรียนทุนคิง, Google Engineer
สิ่งที่จะได้รับหลังจากสมัครเรียน
เอกสารการเรียนส่งให้ถึงบ้าน
เรียนได้ไม่จำกัดชั่วโมง
เรียนได้ 12 เดือน (จากวันที่ชำระเงิน)
 75 lectures เวลา 18 ชั่วโมง
ดูสารบัญ ดูวิดีโอตัวอย่าง
฿5,000
฿1,690
สมัครเรียน
คณิตศาสตร์เสริม ม.5 เทอม 1 คิดคล่อง ไม่ท่องจำ ทำโจทย์ได้ โดย อ.นอต
Last Updated June 23, 2024, 2 p.m.
75 lectures • 18 hours
ธรรมนิติ์ พิพัฒน์ศรีสวัสดิ์ (อ.นอต)
นักเรียนทุนคิง, Google Engineer
สมัครเรียน
฿5,000
฿1,690
สิ่งที่จะได้รับหลังจากสมัครเรียน
เอกสารการเรียนส่งให้ถึงบ้าน
เรียนได้ไม่จำกัดชั่วโมง
เรียนได้ 12 เดือน (จากวันที่ชำระเงิน)
 75 lectures เวลา 18 ชั่วโมง
รายละเอียดคอร์ส

คอร์ส คณิตศาสตร์เสริม ม.5 เทอม 1 คิดคล่อง ไม่ท่องจำ ทำโจทย์ได้ โดย อ.นอต

คอร์ส คณิตศาสตร์ ม.5 เทอม 1 (หลักสูตรใหม่) คิดคล่อง ไม่ท่องจำ ทำโจทย์ได้ โดย อ. นอต
คณิตศาสตร์ ม.5 เทอม 1 หลักสูตรใหม่ประกอบไปด้วยเนื้อหา 3 บท คือ ฟังก์ชันตรีโกณมิติ เมทริกซ์ เวกเตอร์ในสามมิติ ในบทเรียนจะประกอบไปด้วยเนื้อหาที่ปูพื้นฐานตั้งแต่ง่ายจนถึงระดับสูง เน้นให้นักเรียนเข้าใจ ไม่ต้องท่องจำ และอธิบายอย่างละเอียดโดยเชื่อมโยงกับชีวิตจริง พร้อมแบบฝึกหัดทุกระดับทั้งง่าย-ยาก

คอร์สนี้เหมาะกับน้องๆ ที่อยู่ชั้น ม.5 ที่โรงเรียนใช้หลักสูตรใหม่ (2560) ที่เบื่อกับการเรียนคณิตฯแบบท่องจำ ทำโจทย์ไม่ได้ คอร์สเรียนเน้นสอนให้นักเรียนเข้าใจเนื้อหา และสนุกไปกับคณิตศาสตร์ หรือแม้แต่การเตรียมตัวเพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัยก็สามารถใช้ความรู้ ความเข้าใจจากการเรียนคอร์สนี้ได้เช่นกัน !!!

อาจารย์ผู้สอน

ดร.ธรรมนิติ์ พิพัฒน์ศรีสวัสดิ์ (อ.นอต)
ทำงานตำแหน่ง Senior Software Engineer ที่ Google มากกว่า 10 ปี
  1. ได้รับทุนเล่าเรียนหลวงไปศึกษาระดับปริญญาตรีด้าน Electrical and Computer Engineering และ computer science ที่ Carnegie Mellon University ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา
  2. จบปริญญาเอกด้าน Artificial Intelligence (AI) พร้อมรางวัลนักเรียนดีเด่นจาก UCLA
  3. ผลงานวิจัยด้าน Artificial Intelligence (AI) ของอ.นอตได้รับรางวัลงานวิจัยดีเยี่ยมจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติในปี 2557

บทเรียนทั้งหมด
ทดลองเรียน ฟรี !!! คณิตศาสตร์ ม.5 เทอม 1
Preview
มุมเรเดียน
8 นาที
Preview
เมทริกซ์ผกผัน
6 นาที
Preview
การหาพื้นที่และปริมาตรโดยใช้เวกเตอร์
11 นาที
Preview
ฟังก์ชันตรีโกณมิติ
บทนำเรื่องตรีโกณมิติ
5 นาที
มุมเรเดียน
8 นาที
แบบฝึกหัดเรื่องมุมเรเดียน 1 - 3
7 นาที
ฟังก์ชันไซน์และโคไซน์
35 นาที
แบบฝึกหัดเรื่องฟังก์ชันไซน์และโคไซน์ 4 - 7
25 นาที
ฟังก์ชันไซน์และโคไซน์ของรูปสามเหลี่ยมุมฉาก
13 นาที
แบบฝึกหัดเรื่องฟังก์ชันไซน์และโคไซน์ของรูปสามเหลี่ยมุมฉาก 8 - 11
13 นาที
ฟังก์ชันตรีโกณมิติอื่น ๆ
14 นาที
แบบฝึกหัดเรื่องฟังก์ชันตรีโกณมิติอื่น ๆ 12 - 17
22 นาที
กราฟของฟังก์ชันตรีโกณมิติ
22 นาที
แบบฝึกหัดเรื่องกราฟของฟังก์ชันตรีโกณมิติ 18 - 22
17 นาที
เอกลักษณ์ตรีโกณมิติและสมบัติอื่น ๆ
12 นาที
แบบฝึกหัดเรื่องเอกลักษณ์ตรีโกณมิติและสมบัติอื่น ๆ 23 - 26
28 นาที
แบบฝึกหัดเรื่องเอกลักษณ์ตรีโกณมิติและสมบัติอื่น ๆ 27 - 30
16 นาที
ฟังก์ชันตรีโกณมิติผกผัน
9 นาที
แบบฝึกหัดเรื่องฟังก์ชันตรีโกณมิติผกผัน 31 - 34
12 นาที
แบบฝึกหัดเรื่องฟังก์ชันตรีโกณมิติผกผัน 35 - 37
10 นาที
การพิจารณามุมที่เท่ากัน
5 นาที
แบบฝึกหัดเรื่องการพิจารณามุมที่เท่ากัน 38 - 39
13 นาที
สมการตรีโกณมิติ
13 นาที
แบบฝึกหัดเรื่องสมการตรีโกณมิติ 40 - 43
15 นาที
แบบฝึกหัดเรื่องสมการตรีโกณมิติ 44 - 46
9 นาที
กฎของไซน์และโคไซน์
7 นาที
พิสูจน์กฎของไซน์และโคไซน์
6 นาที
แบบฝึกหัดเรื่องกฎของไซน์และโคไซน์ 47 - 49
13 นาที
แบบฝึกหัดเรื่องกฎของไซน์และโคไซน์ 50 - 52
15 นาที
การประยุกต์ใช้ฟังก์ชันตรีโกณมิติ
6 นาที
แบบฝึกหัดเรื่องการประยุกต์ใช้ฟังก์ชันตรีโกณมิติ 53 - 56
13 นาที
แบบฝึกหัดเรื่องการประยุกต์ใช้ฟังก์ชันตรีโกณมิติ 57 - 60
22 นาที
แบบฝึกหัดท้ายบทเรื่องฟังก์ชันตรีโกณมิติ 61 - 64
19 นาที
แบบฝึกหัดท้ายบทเรื่องฟังก์ชันตรีโกณมิติ 65 - 67
14 นาที
แบบฝึกหัดท้ายบทเรื่องฟังก์ชันตรีโกณมิติ 68 - 70
13 นาที
เมทริกซ์
เมทริกซ์และชนิดของเมทริกซ์
11 นาที
แบบฝึกหัดเรื่องเมทริกซ์และชนิดของเมทริกซ์ 1 - 3
7 นาที
การเท่ากันของเมทริกซ์
3 นาที
แบบฝึกหัดเรื่องการเท่ากันของเมทริกซ์ 4 - 8
10 นาที
การคูณเมททริกซ์ด้วยค่าคงที่ และการบวกหรือลบเมทริกซ์
13 นาที
แบบฝึกหัดเรื่องการคูณเมททริกซ์ด้วยค่าคงที่ และการบวกหรือลบเมทริกซ์ 9 - 12
8 นาที
แบบฝึกหัดเรื่องการคูณเมททริกซ์ด้วยค่าคงที่ และการบวกหรือลบเมทริกซ์ 13 - 15
8 นาที
แบบฝึกหัดเรื่องการคูณเมทริกซ์ และเมทริกซ์สลับเปลี่ยน 16 - 18
14 นาที
แบบฝึกหัดเรื่องการคูณเมทริกซ์ และเมทริกซ์สลับเปลี่ยน 19 - 21
11 นาที
ดีเทอร์มิแนนต์ของเมทริกซ์
19 นาที
แบบฝึกหัดเรื่องดีเทอร์มิแนนต์ของเมทริกซ์ 22 - 25
10 นาที
แบบฝึกหัดเรื่องดีเทอร์มิแนนต์ของเมทริกซ์ 26 - 29
26 นาที
เมทริกซ์ผกผัน
6 นาที
แบบฝึกหัดเรื่องเมทริกซ์ผกผัน 30 - 34
28 นาที
การแก้ระบบสมการเชิงเส้นโดยใช้เมทริกซ์
43 นาที
แบบฝึกหัดเรื่องการแก้ระบบสมการเชิงเส้นโดยใช้เมทริกซ์ 35 - 37
11 นาที
แบบฝึกหัดเรื่องการแก้ระบบสมการเชิงเส้นโดยใช้เมทริกซ์ 38 - 40
16 นาที
แบบฝึกหัดท้ายบทเรื่องเมทริกซ์ 41 - 44
19 นาที
แบบฝึกหัดท้ายบทเรื่องเมทริกซ์ 45 - 47
12 นาที
แบบฝึกหัดท้ายบทเรื่องเมทริกซ์ 48 - 50
11 นาที
เวกเตอร์
บทนำเรื่องเวกเตอร์
4 นาที
นิยามของเวกเตอร์
6 นาที
แบบฝึกหัดเรื่องนิยามของเวกเตอร์ 1 - 3
8 นาที
การบวก การลบเวกเตอร์ และการคูณเวกเตอร์ด้วยค่าคงที่
17 นาที
แบบฝึกหัดเรื่องการบวก การลบเวกเตอร์ และการคูณเวกเตอร์ด้วยค่าคงที่ 4 - 7
23 นาที
แบบฝึกหัดเรื่องการบวก การลบเวกเตอร์ และการคูณเวกเตอร์ด้วยค่าคงที่ 8 - 11
23 นาที
เวกเตอร์ในระบบพิกัดฉาก
26 นาที
แบบฝึกหัดเรื่องเวกเตอร์ในระบบพิกัดฉาก 12 - 15
20 นาที
แบบฝึกหัดเรื่องเวกเตอร์ในระบบพิกัดฉาก 16 - 19
17 นาที
ผลคูณเชิงสเกลาร์
12 นาที
แบบฝึกหัดเรื่องผลคูณเชิงสเกลาร์ 20 - 23
22 นาที
แบบฝึกหัดเรื่องผลคูณเชิงสเกลาร์ 24 - 27
19 นาที
ผลคูณเชิงเวกเตอร์
18 นาที
แบบฝึกหัดเรื่องผลคูณเชิงเวกเตอร์ 28 - 31
12 นาที
แบบฝึกหัดเรื่องผลคูณเชิงเวกเตอร์ 32 - 35
16 นาที
การหาพื้นที่และปริมาตรโดยใช้เวกเตอร์
11 นาที
แบบฝึกหัดเรื่องการหาพื้นที่และปริมาตรโดยใช้เวกเตอร์ 36 - 40
16 นาที
แบบฝึกหัดท้ายบท 41 - 44
20 นาที
แบบฝึกหัดท้ายบท 45 - 47
11 นาที
แบบฝึกหัดท้ายบท 48 - 50
19 นาที

Create Account
Already a member? Sign in

Register
Courses
ทีมสอน
บทความ
FAQ
รีวิวคอร์สออนไลน์
About us

Contact us

Email: contact@panyasociety.com
LINE: @panyasociety
Tel: 082-986-9510

COPYRIGHT © 2019 Panya Society All rights reserved.
This website is not optimal to be displayed on a landscape screen. Please view in portrait.
Loading